logotype

Kan din stiftelse bidra till våra verksamheter eller projekt för behövande?

Fler människor hamnar i utsatthet och antalet hjälpsökande hos oss har ökat dramatiskt. Ensamstående mammor och äldre tvingas söka hjälp för att klara mat, kläder, hyra och mediciner. Allt fler hemlösa besöker våra härbärgen och våldsutsatta kvinnor kommer för att få skyddat boende. Barn och ungdomar i riskzonen för rekrytering till kriminella gäng har blivit en ny stor målgrupp i vårt arbete.

Här kan du läsa mer om hur din stiftelse kan stötta oss i vårt alltmer omfattande och ytterst angelägna arbete att hjälpa människor i utsatthet.

Bidrag från stiftelser ger möjligheter till förändring. Varje år söker Frälsningsarmén medel från stiftelser, som har som ändamål att stödja olika organisationer i olika sociala projekt och verksamheter.

2023 tilldelades Frälsningsarmén 44 st stiftelsegåvor på sammanlagt 12,8 miljoner kronor – en betydelsefull hjälp för oss i arbetet med att skapa nya positiva motvikter till utsattheten. Men behoven är stora, växer och blir fler. Med fler och större bidrag från stiftelser kan vi med vårt omfattande och breda arbete göra ännu större skillnad och komma med ljus där hopp och goda aktiviteter saknas.

Vårt arbete för människor i hemlöshet

Alla har rätt till kläder på kroppen och ett tak över huvudet. Men när levnadskostnaderna ökar hamnar fler i akut utsatthet, och kanske till och med på gatan

Fler och fler människor söker sig till oss för att få hjälp med kläder, mat och boende.

För den som lever i akut hemlöshet är varje dag en kamp. Den kalla vintern har gjort kampen ännu tuffare. En paus kan betyda mycket för den som kämpar.
En natt på ett akutboende med en stabil frukost. Ett varmt mål mat. En kopp nybryggt kaffe. En dusch och lite rena underkläder. Eller kanske rentav ett par varma och täta kängor. Bara att få komma in i värmen gör stor skillnad för den som fryser.

Frälsningsarmén hjälper människor i akut hemlöshet. De som lever sina liv under broar, på gator, i trappuppgångar och i källarförråd. Vårt mål är alltid långsiktigt: att människor ska få hjälp att komma ut ur hemlöshet och missbruk.

En kvinna med Frälsningsarméns sköld på ryggen samtalar med en äldre man i sliten jacka och skägg.
Bilden är arrangerad. Foto: Jonas Nimmersjö

Barn och unga i utsatthet

I Sverige lever cirka 102 000 barn i hushåll som förlitar sig på ekonomiskt bistånd från socialtjänsten. Förutom brist på näringsriktig mat kan en dålig ekonomisk situation leda till oro, utanförskap och avsaknad av en meningsfull fritid. Den psykiska ohälsan bland barn och unga är också stor i Sverige.

Barn i ekonomisk utsatthet. Orsaker kan vara att barn har arbetslösa, deltidsarbetande, missbrukande eller sjuka föräldrar. Det kan också finnas barn med särskilda behov i familjen. Mest utsatta är barn med ensamstående föräldrar, föräldrar med utländsk härkomst eller unga föräldrar. Risken är större för dessa barn att utsättas för mobbning, få sämre resultat i skolan och inte få möjlighet till en meningsfull fritid. Enligt Folkhälsomyndigheten kan bristen på pengar även leda till dålig psykisk hälsa hos barn och unga.

Barn i psykosocial utsatthet. Unga människor ställs inför stora utmaningar i samhället idag. Många känner en stark oro över exempelvis klimatkrisen, krig och demokratier på nedgång i världen. Många unga i Sverige uppger också att de känner stress i skolan, att det är vanligt med kränkningar på internet och att de mår psykiskt dåligt på andra sätt. Här känner Frälsningsarmén ett viktigt uppdrag – att vara en varm och välkomnande plats för unga som ropar efter hopp och meningsskapande sammanhang.

Frälsningsarmén hjälper barn och unga i socioekonomisk utsatthet. Meningsfulla fritidsaktiviteter kan förhindra utanförskap och minska risken att hamna snett i tillvaron då destruktiva inslag som kriminalitet, droger och missbruk i olika former kan bli följden. Frälsningsarmén har också många verksamheter för föräldrar i utsatthet där de kan få stöd på olika sätt.

Kollon och sommarläger för ungdomar och barn. Sol, bad, glass och nya vänner. Sommarledigheten närmar sig men alla familjer har inte råd med påkostade aktiviteter. Frälsningsarmén bjuder erbjuder läger, dagkollon och utflykter till en låg kostnad. Särskilt uppskattat är det kanske för dem som drabbas hårdast av inflationen.

I exempelvis stadsdelen Järva i nordvästra Stockholm anordnas Sommarkul för fjärde året i rad. Under tre veckor får barnen i åldern 9-12 år delta i gratis dagkollo i Husby. Intresset har ökat stort för varje gång och nytt för i år är att en fjärde vecka vigs åt en ungdomsgrupp.

Förebygga gängkriminalitet hos barn och unga

Vårt långsiktiga arbete mot gängkriminalitet. Sverige toppar ligan i Norden vad gäller gängrelaterat våld. Enligt polisen finns runt 30 000 gängkriminella i Sverige idag och tre personer uppskattas rekryteras varje dag. Med verksamhet på 70 olika orter runt om i Sverige och med 25 sociala institutioner har Frälsningsarmén en bred överblick på både vad som sker och vad som behöver göras.

Vi fokuserar på att arbeta förebyggande med barn och unga för att stärka barnens självkänsla så att de har kraft att stå emot trycket som tonåringar. Genom att erbjuda en varm atmosfär med trygga förebilder kämpar vi för att barnen ska finna nödvändig bekräftelse hos oss i stället för ute på gatan. Vi stöttar även barnens föräldrar med föräldrakurser och familjeutflykter. Insatser redan från förskoleålder, ungdomsgrupper och föräldrastöd minskar risken att barn och ungdomar lockas in i gängkriminalitet.

Många av dem som rekryteras till gängen kommer från särskilt utsatta områden. Bland annat därför satsar Frälsningsarmén på att ha en stark närvaro på dessa platser. Frälsningsarmén finns bland annat i Järva/Husby i Stockholm, Bergsjön i Göteborg, Norrby i Borås och Bäckby i Uppsala. I Husby arbetar Frälsningsarmén förutom med lovkollon med kill- och tjejgrupper i åldern 9-14 år för att ge barnen en trygg och kärleksfull plats så att gängen blir mindre lockande.

– Med goda värderingar, bra förebilder, konsekvenstänk och trygghet vill vi ge barnen självkänsla nog att stå emot trycket från destruktiva gäng och erbjudanden om snabba pengar. Vi tänker långsiktigt, förorten behöver inte fler kortsiktiga projekt. Vi vill finnas för barnen i Husby tills de blir vuxna och vi vill vara en trygg plats där människor känner sig som hemma, säger Julia Adolfsson, ansvarig på Frälsningsarmén i Husby.

Missbruksvård

Människor med alla typer av missbruk får hjälp hos våra institutioner och i öppenvården. Vi har idag boenden med stöd på flera platser i landet. Redan när Frälsningsarméns första behandlingshem startade för hundra år sedan, hade vi under ett tjugotal år hjälpt människor att bekämpa sitt alkoholmissbruk.

En mamma sitter vid ett bord med sin dotter i knät. Mitt emot vid bordet syns ryggtavlan av en ung kvinna med Frälsningsarméns sköld på ryggen.
Bilden är arrangerad. Foto: Jonas Nimmersjö

Mot människohandel

Människohandel är vår tids slavhandel som vi på Frälsningsarmén aktivt försöker motverka. Varje dag förminskas miljontals människor till produkter i en slavhandel där de köps och säljs som handelsvaror i globala nätverk av grov organiserad brottslighet.

Frälsningsarméns kamp mot människohandel handlar om att bryta exploateringen och ge de utsatta skydd och stöd. Vårt arbete bygger på ett människorättsbaserat förhållningssätt. Det handlar om att stärka de utsattas levnadsvillkor och ge dem möjligheten att åter äga sin framtid.

Stöd till utsatta kvinnor

Bland de bostadslösa är utsattheten större för kvinnor än för män. De löper också större risker att bli utsatta för våld och människohandel. Hjälpen kan vara ett akut boende eller handla om skydd och en tillflyktsort undan våld.

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor med barn. På Skogsbo, som är ett skyddat boende, möter Frälsningsarmén kvinnor som varit utsatta för våld i en nära relation. Det inkluderar hedersrelaterat våld och människohandel. Där får de skydd, stöd i kontakt med myndigheter, till exempel socialtjänst, polis och advokat. Alla kvinnor har en kontaktperson, en kurator, som de får hjälp av att bearbeta det de varit utsatta för. 

Bidrag från stiftelser till vårt arbete under 2023

Antal stiftelser som bidrog: 44

Total summa stiftelsebidrag: 12,8 miljoner kronor

Bidragens ändamål:

  • Barn- och ungdomsverksamhet
  • Barn och barnfamiljer i socioekonomisk utsatthet
  • Integration och språkträning
  • Människor på flykt från Ukraina
  • Skydd av våldsutsatta kvinnor
  • Arbete mot människohandel
  • Människor i hemlöshet
  • Rehabilitering av missbrukare
  • Äldre i utsatthet.

Vill din stiftelse stödja Frälsningsarmén?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter i formuläret nedan så hör vi av oss!

Kontakt: Lars Beijer, ansvarig stiftelsebidrag
Telefon: 08-56228255
E-post: foretag@fralsningsarmen.se

Läs mer om vårt arbete