logotype

Stöd Frälsningsarmén på din ort eller där det bäst behövs i Sverige

Vi finns på 90 platser i landet och når människor i all slags utsatthet. Vi arbetar för dem som hamnat i ekonomisk svårighet, i hemlöshet, psykisk ohälsa, missbruk, ensamhet eller arbetslöshet. Vi skapar utflykter, läger och sportevenemang för barn och unga, besöker äldre och hjälper nyanlända. Vi lär unga att spela och sjunga och firar välkomnande gudstjänster.

Tillsammans med våra årliga insamlingar kan vi på det sättet avhjälpa mer nöd och resa upp fler människor till ett fungerande liv.

När du väljer att låta din kyrkoavgift gå till Frälsningsarmén (1 % av din beskattningsbara inkomst) så kan du välja att antingen ge kyrkoavgiften till Frälsningsarmén i ditt närområde. Då går 80 procent till det lokala arbetet och resten till Frälsningsarmén, där det bäst behövs. Eller så låter du Frälsningsarmén generellt få kyrkoavgiften, då används pengarna där de bäst behövs i landet.

Du kan ge ditt medgivande på två sätt:

Men gör det allra senast 31 oktober för att ditt beslut ska gälla under nästkommande kalenderår. Vi meddelar i vår tur Skatteverket och beloppet redovisas i ditt skattebesked.

Mer information från skatteverket.se

Vanliga frågor och svar om kyrkoavgift till Frälsningsarmén

Kontaktinformation