logotype

Licence to life i Nässjö

Detta är ett koncept för att hjälpa gymnasieungdomar som hamnat snett att vända trenden och klara sina studier. Eleven tecknar ett frivilligt kontrakt med Frälsningsarmén som om det uppfylls till varje punkt resulterar i en körkortsutbildning.

Bakgrund

Vi ser allt för ofta ungdomar som tidigt hamnar snett i livet och detta är något vi vill vara med och förändra, en ungdom i taget. Projektet syftar till att göra något mer för att hjälpa ungdomar att få bättre förutsättningar in i vuxenlivet och ge dem stöd för att klara av sina gymnasiestudier.

Målgrupp

Projektet vänder sig till ungdomar som läser på gymnasiet och som hamnat eller riskerar att hamna snett. Vi, tillsammans med skolan och Nässjö kommun, identifierar ungdomar – allra helst så tidigt som möjligt i gymnasieutbildningen – och ger dem möjligheten att vara med i detta. Vi försöker identifiera ungdomar som vi tror skulle behöva den här ”moroten” och samtidigt skulle kunna klara av att genomföra det, med hjälp av trygga vuxna.

Beskrivning och mål

Detta är ett koncept för att hjälpa gymnasieungdomar som hamnat snett att vända trenden och klara sina studier. Eleven tecknar ett frivilligt kontrakt med Frälsningsarmén som om det uppfylls till varje punkt resulterar i en körkortsutbildning. Exempel på kontraktets innehåll är att man skall bli godkänd i alla gymnasiegemensamma ämnen, man ska inte förekomma i någon poliskontakt eller social insats p.g.a. egenutövat våld, kriminalitet eller missbruk och man skall uppföra sig väl i skolmiljön och ha en positiv inverkan på andra. Dessutom förbinder sig eleven att ha regelbunden kontakt i samtal med någon av Frälsningsarméns mentorer.

Tidsplan

Arbetet har pågått under något år men i nuläget finns det inget slutdatum. Vi ser detta som ett pågående arbete där vi ser stora positiva förändringar och resultat i mötet med ungdomarna. Alla samarbetspartners, inklusive körskola, ser att detta gör skillnad – och det är vår drivkraft.

Matchar detta projekt din stiftelses ändamål?

Då är vi intresserade av att ansöka om projektbidrag hos er. Lämna gärna dina kontaktuppgifter i formuläret nedan så hör vi av oss!

Insamlingshandläggare: Lars Beijer
Telefon: 08-56228255
E-post: foretag@fralsningsarmen.se