logotype

Få skattereduktion för dina gåvor

Om du ger gåvor är det möjligt för dig som privatperson att få en skattereduktion på upp till 3 000 kronor om året per person och år – när du skänker pengar till Frälsningsarmén via våra 90-konton, detta gäller alltså även när du swishar in din gåva.

Villkor som måste uppfyllas

För att få avdragsrätten måste vissa villkor uppfyllas. Gåvan ska vara minst 200 kronor per gåvotillfälle och uppgå till minst 2 000 kronor per år. Gåvorna kan fördelas på flera godkända gåvomottagare. Du kan få skattereduktion för max 12 000 kr per år. Skattereduktionen är 25 % av årsgåvan men maximalt på 3 000 kronor per år.

Fyll i och skicka in ditt personnummer nedan senast den 5 januari 2024.

Få skattereduktion för dina tidigare gåvor

Här fyller du i de personuppgifter Frälsningsarmén behöver för att du ska kunna få skattereduktion för tidigare gåvor

Exempel på skattereduktion:

  • Summerad årsgåva på 2000 kr/år ger möjlighet till skattereduktion på 500 kr.
  • Summerad årsgåva på 4 000 kr/år ger möjlighet till skattereduktion på 1 000 kr.
  • Summerad årsgåva på 12 000 kr/år ger möjlighet till skattereduktion på 3 000 kr.

Frälsningsarmén är enligt Skatteverkets regler skyldig att lämna kontrolluppgift på gåvor som berättigar till skattereduktion. Det kräver inget merarbete av dig, den kommer att vara förtryckt i din självdeklaration.

Vill du veta mer eller bli Vardagsängel och stödja oss varje månad? Hör då gärna av dig till givarservice@fralsningsarmen.se eller ring oss på telefon 08-562 282 51.

Fakta om skattereduktionen

  • Gäller inbetalningar till Frälsningsarmén efter den 15 augusti 2019 via våra 90-konton.
  • Gäller privatpersoner över 18 år som betalar skatt i Sverige.
  • Minst 200 kr per gåvotillfälle.
  • Minst 2 000 kr i summerad årsgåva.
  • Frälsningsarmén skickar kontrolluppgift till Skatteverket förutsatt att vi har givarens personnummer.
  • Skattereduktionen kommer att vara förtryckt på självdeklarationen följande år.

Endast gåvor till social verksamhet

Alla gåvor till Frälsningsarmén kommer inte att bli avdragsgilla. Skatteverkets tolkning är att endast gåvor som går till social hjälpverksamhet i Sverige och vårt internationella utvecklingsarbete är avdragsgilla.

Om du skänker en gåva på inbetalningskort till något av våra 90-konton måste du om du önskar skattereduktion skänka det till ett godkänt ändamål (t ex  social verksamhet i Sverige, internationell utveckling och fadderbarn).