logotype

Gränby i Uppsala

Vi vill ge ljus och hopp till de som bor i Gränby. Vi tror att svenska språket är viktigt för att kunna ta del av det samhället erbjuder, därför erbjuder vi enkel språkträning på olika nivåer. Vi vill också sprida kunskap till föräldrar om hur det svenska samhället fungerar.

Bakgrund

Gränby är definierat som ett särskilt utsatt område. Problematiken hos dem vi möter handlar ofta om att man inte har kommit in i det svenska samhället, man har inte det svenska språket, saknar arbete och därmed också ekonomi. Vi hoppas på sikt kunna erbjuda aktiviteter för familjerna för den sociala integrationens skull. 

Vi upplever att det finns behov av en trygg mötesplats för både barn och vuxna. 

Lokalen i Gränby har vi haft ganska precis ett år och från och med 1 november har vi en kvinna anställd på 65% med speciellt fokus på barn och familjer 

Syfte och mål med projektet

Vi vill ge ljus och hopp till de som bor i Gränby. Vi tror att svenska språket är viktigt för att kunna ta del av det samhället erbjuder, därför erbjuder vi enkel språkträning på olika nivåer. Vi vill också sprida kunskap till föräldrar om hur det svenska samhället fungerar.

Målgrupp

Barnen som vi möter är i huvudsak mellan 7 och 10 år, några lite äldre. Vuxna i varierande åldrar.

Könsfördelningen är förhållandevis jämn bland både barn och vuxna, kanske en liten övervikt av pojkar bland barnen. 

Vi har någorlunda regelbunden kontakt med 20-25 barn och 15-20 vuxna.

Tidsplan

Vi hyr lokalen två år i taget och har precis bestämt oss för att hyra t o m augusti 2024 i första hand. Vi utvärderar efterhand och låter arbetet växa utifrån behov och resurser. 

Matchar detta projekt din stiftelses ändamål?

Då är vi intresserade av att ansöka om projektbidrag hos er. Lämna gärna dina kontaktuppgifter i formuläret nedan så hör vi av oss!

Insamlingshandläggare: Lars Beijer
Telefon: 08-56228255
E-post: foretag@fralsningsarmen.se