logotype

Husby

Rekrytering till gängkriminalitet går allt längre ner i åldrarna. Frälsningsarmén i Husby fokuserar på att arbeta förebyggande med barn. Syftet är att stärka barnens självkänsla så att de har kraft att stå emot trycket som tonåringar.

Bakgrund

Husby i nordvästra Stockholm är ett av Sveriges mest utsatta områden med utmaningar som arbetslöshet, trångboddhet och gängkriminalitet. 87% av invånarna i Husby är utrikesfödda eller har två utrikesfödda föräldrar. Nästan en fjärdedel av stadsdelens unga lever i barnfattigdom. 55% av ungdomarna i området känner någon som förlorat sitt liv i dödligt våld. 

Syfte och mål med projektet

Rekrytering till gängkriminalitet går allt längre ner i åldrarna. Frälsningsarmén i Husby fokuserar på att arbeta förebyggande med barn. Syftet är att stärka barnens självkänsla så att de har kraft att stå emot trycket som tonåringar. Genom en varm atmosfär med trygga förebilder kämpar vi för att barnen ska finna nödvändig bekräftelse hos oss i stället för ute på gatan. Att känna sig sedd, värdefull och hoppfull inför framtiden är viktiga nycklar som vi förmedlar. Vi stöttar även barnens föräldrar med föräldrakurser och familjeutflykter. 

Målgrupp

I dagsläget möter vi tjejer och killar mellan 8-13 år. Ungefär 45 barn i veckan, men många fler varje skollov. Majoriteten av barnen vi möter lämnar sällan sitt bostadsområde på grund av segregation och familjens ekonomiska situation. Många av barnen befinner sig ute på Husbys gator när de inte är hos oss och skulle enkelt kunna fångas upp av äldre personer som vill utnyttja dem till kriminella handlingar.

Tidsplan 

Verksamheten startade i september 2022, men har redan ett stort kontaktnät i och med Frälsningsarméns anordnade kollon i Husby under de tre senaste somrarna. Sommaren 2022 deltog 190 barn. Arbetet som startats i Husby är långsiktigt eftersom vi vill följa barnen upp i tonåren och finnas kvar som trygga vuxna i deras liv. 

Matchar vårt projekt i Husby din stiftelses ändamål?

Då är vi intresserade av att ansöka om projektbidrag hos er. Lämna gärna dina kontaktuppgifter i formuläret nedan så hör vi av oss!

Insamlingshandläggare: Lars Beijer
Telefon: 08-56228255
E-post: foretag@fralsningsarmen.se