logotype

Vill du ge människohandelns överlevare ett nytt liv?

I Frälsningsarmén kommer vi dagligen i kontakt med människohandel genom vårt omfattande sociala arbete. Vi träffar de drabbade kvinnorna, barnen och männen på våra sociala center och vi möter dem ute i samhället. Vi bekämpar människohandeln med förebyggande, praktiska och återintegrerande insatser.

När du testamenterar till vårt arbete mot människohandel hjälper du till att upprätta människor som varit i det djupaste mörkret och ge dem hopp om en ljus framtid.

”Ni fick mig att inse att jag faktiskt är någon som förtjänar att bli lyssnad på och tagen på allvar, att det är inte jag som gjort fel.”

Kvinna, utsatt för sexuell exploatering

Ett testamente till förmån för vårt arbete mot människohandel går bland annat till:

  • Stödverksamheter och skyddade boenden som kan ge utsatta och deras familjer en trygg tillflykt med fokus på skydd, stöd och hjälp till rehabilitering för att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.  Många av dem som vi möter har varit med om sådant som de flesta knappt kan föreställa sig. Vägen tillbaka är ofta lång, men inte omöjlig.
  • Vårt arbete med återintegration där vi jobbar med nya perspektiv på livet för att skapa alternativ och framtidsmöjligheter. Här samarbetar vi tillsammans med myndigheter och andra organisationer på lokal, nationell och internationell nivå för att de drabbade ska kunna få möjlighet att börja om på nytt här, i sitt hemland eller på annan plats.
  • Vi arbetar även opinionsbildande och förebyggande genom att sprida information, öka medvetenhet, driva opinion, kampanj och utbildningsinsatser till allmänheten, ideella och yrkesverksamma om vad människohandel är och hur vi kan lära oss att identifiera, reagera och agera för att för att stoppa dess utbud och efterfrågan.

Läs mer om vårt arbete mot människohandeln här

Vill du att vi kontaktar dig?

Fyll i formuläret nedan:

Kontaktinformation