logotype

Vad brinner du för?

När du testamenterar till Frälsningsarmén kan du välja att stödja en av våra kårer alternativt verksamheter specifikt. Eller så väljer du att testamentera till Frälsningsarmén generellt, då används pengarna där de bäst behövs i landet.

Dessa gåvor är av stor betydelse för att kunna fortsätta vårt arbete.

Det här används pengarna till

Det här kan du inkludera i ditt testamente

Funderar du också på det men är osäker på hur? Alla gåvor räknas och så lite som några procent av din kvarlåtenskap kan göra stor skillnad. Det går bra att testamentera pengar, värdepapper, en fastighet eller andra värdeföremål.

Ikoner/symboler för procent, ett papper, en byggnad och sedlar.

Så här skriver du testamente

Det ska vara skriftligt, daterat och undertecknat av den som testa­menterar men också bevittnat och undertecknat av två personer. Vitt­nena ska känna till att de bevittnar ett testamente men behöver inte känna till innehållet.

Båda vittnena ska närvara sam­tidigt som testatorn undertecknar dokumentet. Vittnena får inte vara släkt med den som testamenterar, inte vara under 15 år eller vara arvtagare enligt testamentet.

Arvtagare anges med namn och personnummer eller organisationsnummer. Frälsningsarmén har organisationsnummer 802006-1688.

Vill du att vi kontaktar dig?

Fyll i formuläret nedan:

Kontaktinformation