logotype

Vårsol Samtalscenter

Vårsol samtalscenter öppnade 2001. Vårt fokus är barn som är anhöriga till någon med fysisk eller psykisk ohälsa, barn som upplever sorg och barn som har en anhörig som är frihetsberövad. Vi träffar barnen (eller deras föräldrar) enskilt eller i grupp.

Bakgrund

Sedan 1919 har Frälsningsarmén drivit Vårsol i Jönköping för att uppmärksamma och stödja barn i svåra livssituationer. Verksamhetens målgrupper och inriktning kan ändras beroende på samhällets behov och möjlig finansiering, men vårt fokus kommer alltid vara barn i svåra livssituationer. Numera inriktar vi oss på barn till föräldrar i missbruk, sjukdom, sorg eller frihetsberövning.

Målgrupp

Barn ca 4-18 år som

  • är anhöriga till någon med fysisk eller psykisk ohälsa
  • upplever sorg.
  • har en anhörig som är frihetsberövad.

Ungefär 200 barn besöker vår verksamhet under ett år.

Målgrupperna och inriktningen kan komma att ändras beroende på behov och möjlig finansiering, men vårt fokus kommer vara barn i svåra livssituationer.

Syfte

Vårt syfte är, att med barnen i fokus, se behoven som finns i vårt samhälle och sedan bygga upp verksamhet som svarar mot människors behov.

Mål

  • Förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga som hamnat i svåra livssituationer i sin familj.
  • Ge snabb, professionell hjälp, som är anpassad efter individuella behov.

Metod

Vi anser att barn till föräldrar med missbruk eller sjukdom behöver uppmärksammas som anhöriga till den beroende- eller sjukdomsdrabbade och är därmed i behov av anhörigstöd. Det behovet vill vi möta genom att, med barnet i fokus, erbjuda både individuella samtal och gruppverksamheter under kortare eller längre tid. Genom samtalen får barnen möjlighet att prata om svåra upplevelser, hjälp att bygga upp självförtroende samt hitta nya handlingsstrategier. Vi ger även samtal till föräldrar i behov av stöd i sitt föräldraskap.

Matchar denna verksamhet din stiftelses ändamål?

Då är vi intresserade av att ansöka om verksamhetsbidrag hos er. Lämna gärna dina kontaktuppgifter i formuläret nedan så hör vi av oss!

Insamlingshandläggare: Lars Beijer
Telefon: 08-56228255
E-post: foretag@fralsningsarmen.se