logotype

Fakta - så skriver du ett testamente

Det ska vara skriftligt, daterat och undertecknat av den som testa­menterar men också bevittnat och undertecknat av två personer. Vitt­nena ska känna till att de bevittnar ett testamente men behöver inte känna till innehållet.

Båda vittnena ska närvara sam­tidigt som testatorn undertecknar dokumentet. Vittnena får inte vara släkt med den som testamenterar, inte vara under 15 år eller vara arvtagare enligt testamentet.

Arvtagare anges med namn och personnummer eller organisationsnummer. Frälsningsarmén har organisationsnummer 802006-1688.