logotype

Våra hjärtefrågor

Frälsningsarmén värnar om personer i utsatthet. Runt om i Sverige och i världen möter vi människor med stora behov av hjälp och stöd. Vad brinner ditt hjärta för?

Hjärta för barn och unga

Frälsningsarmén erbjuder gemenskap och goda sammanhang för barn och unga. Läger och kollon, ungdomsgrupper och musikgrupper är några exempel. Familjer kan få hjälp med matkassar, skolsaker och kläder till barnen. I områden som präglas av tidig rekrytering in i kriminalitet finns vi på plats och kan genom närvarande vuxna ledare ge vägledning och en meningsfull fritid. Vi ger läxhjälp och tränar ungdomar att själva bli goda förebilder och ledare. När du testamenterar till oss kan du skapa förändring för våra kommande generationer.

Hjärta för personer i hemlöshet

Hemlös, fattig och hungrig kan man bli av många anledningar.  Hungern stillas när vi bjuder på fika, måltider eller delar ut matkassar. Frälsningsarmén erbjuder sängplats på akutboende men även långsiktig hjälp som behandlingshem, stödlägenheter, kontakt med myndigheter och arbetsträning. Ett testamente till oss kan hjälpa människor bort från gatan och in i värmen.

Hjärta för de äldre

Att bli äldre behöver inte betyda att man blir ensam. Frälsningsarmén skapar gemenskap genom att göra hembesök, ordna dagledigträffar, arrangera uppskattade äldreläger och bjuda på fika eller luncher till äldre med knaper ekonomi. För personer i demenssjukdom och deras anhöriga arbetar vi stödjande med samtal och sångstunder. Ditt testamente kan ge mening och hjälp i äldres vardag.

Hjärta för hela livet

Frälsningsarmén finns på ett 90-tal platser i landet och är en kyrka som bjuder in alla till en välkomnande gemenskap. Den kristna tron är drivkraften i allt vi gör. Vi vill finnas till för människor och möta deras behov. Genom att stödja Frälsningsarméns lokala arbete i ditt testamente ger du oss möjlighet att hålla dörrarna öppna och hjälpa fler.

Hjärta för kvinnor

Frälsningsarmén erbjuder flera skyddade boenden, där våldsutsatta kvinnor och barn kan få börja ett nytt liv utan rädsla. Vi hjälper personer som utnyttjas i arbetsexploatering och människohandel och ger stöd och språkträning i våra kvinnogrupper. Med medel som kommer från ditt testamente får människor ny kraft, medvetenhet om sina rättigheter och en ny tro på sig själva.

Hjärta för världen

Vårt hjärta sträcker sig även utanför Sveriges gränser. Frälsningsarméns internationella arbete finns i över 130 länder. Om du testamenterar till vårt internationella arbete är du med och stöder våra akuta katastrofinsatser, utvecklingsprojekt kring vattenförsörjning och jordbruk samt vårt arbete för barn i utsatthet. I Frälsningsarméns många skolor ges grundläggande utbildning och yrkesutbildningar, för att människor ska kunna försörja sig själva och sina familjer.