logotype

Tack!

Ett stort varmt tack

Du bidrar nu till:

  • Ett öppet och välkomnande gudstjänstliv
  • Social verksamhet för de utsatta
  • Barn och ungdomsaktiviteter
  • Gemenskap i de lokala kårerna

Tack för att du valt att skänka din kyrkoavgift till oss.

Du gör skillnad. På riktigt.