logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Artiklar

Artiklar och nyheter för medlemmar i Frälsningsarmén.

Medlemmarna i Frälsningsarméns historiska sällskap står uppradade på scenen inne  på kåren Templet.

Frälsningsarméns historiska sällskap har bildats

Torsdagen den 25:e april bildades Frälsningsarméns historiska sällskap på kåren Templet i Stockholm. Kvällen bjöd på klassiska armétoner och intressanta framföranden som motiverade bakgrunden till sällskapets bildande.

Information från Programkontoret - maj 2024

Här publiceras delar av Programkontorets informationsbrev som kan vara relevanta för dig som medlem eller soldat att ta del av.

Honnör med Frälsningsarméns fana  över kistan vid en begravningsakt.

Till minne av Rolf Roos

På Templets kår hölls en begravningsgudstjänst för kommendör Rolf Roos, som befordrades till härligheten den 7 december 2023.

Porträttbild av general Lyndon Buckingham.

Generalens julhälsning - Julens stilla hjärta

Må vi mitt i allt som händer vid denna tid på året fokusera på julens stilla hjärta: verkligheten om vem Jesus är. Guds Son. Det eviga Ordet som blev kött. Vår kung. Immanuel. Vår Frälsare. Herren Kristus. Må Gud välsigna dig i denna jultid och under hela det kommande året.

Porträttbild av general Lyndon Buckingham.

Frälsningsarméns 22:a general vald - general Lyndon Buckingham

Lördagen den 27 maj valde Frälsningsarméns Höga råd kommendör Lyndon Buckingham, nuvarande stabschef, till att bli Frälsningsarméns 22:e general. Han kommer nu tillsammans med sin fru kommendör Bronwyn Buckingham leda Frälsningsarmén i världen.

De som nominerats till general för Frälsningsarmén är från vänster i bild: nuvarande stabschef kommendör Lyndon Buckingham, kommendör Kenneth Hodder nationell ledare för Frälsningsarmén i USA, överste Diana Macdonald, territoriell ledare för Frälsningsarmén i Pakistan och kommendör Merle Heatwole, territoriell ledare för Frälsningsarmén i Latinamerika.

Nomineringarna klara - nu börjar valet av ny general

Här är de fyra kandidater som är nominerade till att bli ny ledare, general för Frälsningsarmén i världen.

Överstarna Christina och Bo Jeppsson, territoriella ledare för Frälsningsarmén i Sverige och Lettland vid Höga rådets välkomstmöte .

Höga rådet har börjat

Höga rådet inleddes under lördagen den 20 maj 2023 med ett tre timmar långt farvälmöte för sittande general Brian Peddle och hans fru kommendör Rosalie Peddle. I mötet hälsades också de 112 delegaterna till Höga rådet välkomna.

Christina och Bo Jeppsson står utanför Frälsningsarméns högkvarter i Stockholm.

Bo och Christina Jeppsson är med på Höga rådet

Överstarna Bo och Christina Jeppsson, territoriella ledare för Frälsningsarmén i Sverige och Lettland är två av fyra svenskar som kallats till Höga rådet som startar 18 maj. De två andra är kommendörerna Johnny och Eva Kleman, som arbetar på det internationella högkvarteret i London.

Till vänster: Sunbury Court, platsen där Höga rådet samlas för att välja ny general för Frälsningsarmén. Till höger: Porträttbild av chefssekrerterare Peter Forrest.

Höga rådet bakom kulisserna

Att samla 112 delegater till Frälsningsarméns Höga råd kräver god planering för att logistik och det praktiska ska fungera. Den person som har huvudansvaret är överste Peter Forrest, chefssekreterare på internationella högkvarteret i London. Han och några kollegor kommer att vara med under själva höga rådet, inte som delegater men för att det praktiskt ska gå att genomföra.

Delegaterna från 2018 års high council kommer ut genom en dörr för att tillkännage den nya generalen.

Frälsningsarmén väljer sin 22:a general

I maj kommer en ny general väljas till världsledare för Frälsningsarmén. General Brian Peddle, som valdes till general år 2018, går i pension i augusti.

Bo Jeppsson, ledare för Frälsningsarmén i Sverige och Lettland står i en gudstjänstlokal med blicken in i kameran. I bakgrunden syns en roll-up med en bild på William Booth, Frälsningsarméns grundare.

Ditt bidrag behövs till kollegorna i världen

Vi i Sverige har nu möjlighet att påverka Frälsningsarméns framtid i världen. Tack för att du är med och bidrar med din gåva och i bön!

Välkommen att delta i musikalen Superstar – om tidernas hjälte!

Välkommen till ett interaktivt musikaldrama om hjälten Jesus. Här får du fördjupa dig i en av bibliska historiens största händelser kring påsken.

Porträttbild av Ewa-Marie och Markus Kihlagård.

Programkontorets januarihälsning - Tomt i kylskåpet

Januari månad är för många en svår månad. Efter att julklapparna är öppnade och julmaten uppäten gapar det tomt, både i kylskåp och plånbok. Människor som lever utan ekonomiska marginaler känner av detta extra mycket. Hos andra kanske inte den ekonomiska tomheten är den värsta utan känslan och upplevelsen av tomhet inuti. Nu är festen över och det blev inte mer än så. Vad ska jag fylla min vardag med?

Porträttbild av Frälsningsarméns världsledare, general Brian Peddle.

Generalens nyårshälsning - En gång för alla

Guds omsorg för oss började med ett nytt förbund som började med korset. Detta fokuserar på vad Gud har gjort för oss och inte på vår egen strävan och ansträngning. Det är en ny början som föds när vi själva kapitulerar och vandrar med "en gång för alla Gud" som säger; "min nåd är tillräcklig för dig".

En kvinna som spelar trumpet.

Södertälje Musikkår bjuder in till brassfestival

Brassfestival för gammal och ung: För fjärde året i rad arrangerar Musikkåren i Södertälje ett evenemang för alla brassintresserade. Lördag 22 oktober spelar sex musikkårer från olika städer tillsammans. Klockan 16 bjuds det in till konsert. Initiativtagarna hoppas på att detta kan fortsätta vara en årlig tradition.

En person som håller i en penna och skriver på ett litet anteckningsblock.

Information kring ny webb

Här finns information kring hur ni arbetar med er nya hemsida. 

Till vänster: Ryggtavlorna på personer som sitter i ett klassrum. Till höger: Porträttbild av Rebecka Ravik.

Nya behov leder till nya kurser

Konflikthantering i hotfulla situationer, Lex Sarah, att motverka människohandel och hur man blir en pionjär är några av de rubriker som finns i kursprogrammet. Frälsningsarmén erbjuder sina medarbetare ett stor antal kurser då det finns så mycket olika verksamheter inom organisationen. Liksom samhället och behoven förnyas kursutbudet allteftersom.

Fyra elever/kadetter som sitter och studerar på Officersskolan.

Praktik och teori på Frälsningsarméns Officersskola

Frälsningsarméns två-åriga utbildning till frälsningsofficer bygger på tre pelare. Den viktigaste är den personliga andliga utvecklingen, de andra är de teoretiska kurserna samt praktiken på fältutbildningskåren. Halva tiden är fältutbildning, andra halvan är självstudier. På Officersskolan tillbringar eleverna/kadetterna, nio veckor per läsår.

Kadettringen år 1947.

70-årsjubileum för kadettringen Troskämparna

Ingvar Fallström tillhörde dessa trons kämpar som blev frälsningsofficerare 1947. I år firar kadettringen 70-årsjubileum. Här berättar Ingvar om tiden på Frälsningsarméns Krigsskola (numera Officersskolan) och något från sitt eget liv i Frälsningsarmén samt hur 70-årsjubiléet kommer att gå till.

Kommendör Sven Nilsson som går längst fram. Bakom och bredvid honom går det personer från Frälsningsarmén.

Recension av Sven Nilssons bok ”Under fanan, hundra år av tacksamhet”

En unik person har skrivit en unik bok om ett Sverige i förvandling där författaren visar att människor både i och utanför Frälsningsarmén kan göra skillnad.

Två glada damer på vernissage. Damen till vänster håller upp en tavla som föreställer en vas med blommor. I bakgrunden hänger det tavlor på väggarna.

Premiär för nytt galleri på Söderkåren

Ett tidigare kafé på Söderkåren såg i helgen dagens ljus som konstgalleri. Det festliga vernissaget drog både intresserade Söderbor och kårmedlemmar för konstmingel, samtal och fika.

Kommendör Lyndon Buckingham pratar glatt i en mikrofon med båda händerna knutna i luften.

Ett varmt välkomnande kompenserade det kalla vårvädret

Fredagen den 8 april till måndagen den 11 april besökte stabschef för internationella Frälsningsarmén, kommendör Lyndon Buckingham och världssekreterare för andlig livsutveckling, kommendör Bronwyn Buckingham Frälsningsarmén i Sverige och Lettlands territorium. Kommendörerna hade varnats för det nyckfulla väder som april månad kan leverera. Det var kallt, men värmen av gemenskap och senare solen höjde temperaturen.

En affisch för Frälsningsarméns historiska sällskap.

Frälsningsarméns Historiska Sällskap söker medlemmar

Välkomna till bildandet torsdagen den 25 april kl 18.30 på Templet Östermalmsgatan 69 i Stockholm.