logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Om du gör många administrativa uppgifter kan du behöva tillgång till Pärleportalen för stöd och information, prata med din kårledare om detta.

Al Massira


Al Massira betyder resan på arabiska, och namnet återspeglar den strävan efter sanning som många människor söker efter.
Al Massira är en kurs på 13 tillfällen där deltagarna får chans att upptäcka vilken stor skatt det är att känna en kärleksfull Gud. Al Massira har skapats utifrån Mellanösterns gator – där det finns stora utmaningar med att presentera Kristi budskap och identitet.
Al Massira är ett redskap för att presentera Messias och besvara vanliga frågor utifrån en mellanösternbakgrund. Genom profeternas berättelser och tecknen i Skrifterna skapas en förståelse för den värld vi lever i, vilka vi är och vem Gud är. Genom att lyssna till profeter som Adam, Noa, Abraham, Mose, David och Johannes Döparen får deltagarna se Kristi person och verk, och även den treeniga naturen av Fader, Son och Helig Ande

Al Massira mer info

Alpha

Alpha kurserna presenterar Jesus och kristen tro på ett grundläggande sätt och ger människor möjlighet till samtal och reflektion i en avslappnad och välkomnande atmosfär.
Alpha har förutom grundkursen om kristen tro också en bönekurs och en äktenskapskurs. Kolla också in Alpha youth! Läs mer här:

Alpha mer info

Att bli medlem, soldat eller juniormedlem

Den som vill bli juniormedlem, medlem eller soldat i Frälsningsarmén behöver få chans att förbereda sig genom samtal och undervisning. För material kring detta, tala med din kårledare.

Broschyr om medlemskap

Bibelstudier och andakter

Här kommer vi att lägga ut material som kan vara till inspiration och hjälp

Celebrate Recovery

Celebrate Recovery är ett Kristuscentrerat 12-stegsprogram som riktar sig till en bred grupp av människor med "sår, ovanor och beroenden" ("Hurts, Hang-ups & Habits"). Här hittar vi tillsammans vägen från kraftlöshet till frihet med hjälp av Bibeln och de 12 stegen. Celebrate Recovery är ett program för alla som brottas med sår, ovanor och beroenden ("hurts, hang-ups & habits"). Det skapades av John Baker och Rick Warren i Saddleback Community Church. 

Celebrate Recovery mer info

Diakonifokus

Ungas vägar till mening – mellan hopp och förtvivlan är temat för Diakonifokus 2024-2025. Temat är framtaget för dig som arbetar med barn och unga i församlingsgemenskapen eller i närliggande organisationer till kyrkan

https://www.skr.org/vart-arbete/diakoni/diakonifokus-ungas-vagar-till-mening/

Evangelisation

Evangelist – javisst!

Jag heter Marina Bratterud och har varit officer i Frälsningsarmén i många år. Jag är 53 år och bor i Oskarshamn sedan två år tillbaka. Från den 1 september 2022 har jag fått uppdraget att vara resande evangelist på 50%.

En evangelist är en person som förmedlar budskapet om Jesus och inbjuder sökare att ta emot frälsning. En evangelist inspirerar andra troende att också dela evangeliet!

Att jag nu har detta uppdrag i min tjänst på ett specifikt sätt innebär att jag kan komma på besök till kårer och församlingar för att inspirera och träna människor i evangelisation. Detta kan ske genom mötesserier, konferenser eller kortare besök.

Vi har alla fått gåvor som vi kan använda på olika sätt för att förmedla hopp till vår samtid. Jag använder mig av olika redskap för att förkunna evangeliet. Ett av dem är sången och musiken. Det är en inspirerande utmaning att förkunna så att nutidsmänniskan förstår och blir berörd av Jesus. Jag ackompanjerar mig själv på piano när jag sjunger, eller så samarbetar jag med lokala musiker och sångare.

Jag har under många år lett olika gospelkörer, och gospelmusiken ligger mig varmt om hjärtat. Det gör även den klassiska andliga sångskatten, tillsammans med sånger från moderna låtskrivare och sångare. Jag kan komma och erbjuda workshop och seminarier om evangelisation. Sedan gör vi tillsammans en utåtriktad satsning, gärna ekumeniskt. Musikcafé, konserter, körhelger, möjligheterna är många!”

Folder Evangelist Javisst!

För frågor och bokning är du välkommen att kontakta Marina!

E-post: marina.bratterud@fralsningsarmen.se  Mobil: +46 (0)739-148290

Bilden visar Marina Bratterud som har ny evangelisttjänst inom Frälsningsarmén.

Boktips

Grafisk profil

För att få tillgång och mer information om Frälsningsarméns grafiska manual, mallpaket för Word, installationsfiler, typsnitt och skölden, prata med din kårledare eller annan person som har tillgång till Pärleportalen (Frälsningsarméns intranät).

Gudstjänst, tillbedjan och bön

Här kommer vi att lägga ut material som kan vara till inspiration och hjälp

Hem och Familj 

"Välkommen hem i världen" - Lyssna till kommendör Eva Kleman som ger oss en inblick i Frälsningsarméns arbete för kvinnor i världen, men främst i Europa, vilket är henne ansvarsområde på Frälsningsarméns internationella högkvarter. Eva talar om att vi kan få vara med och jobba för att människor ska bli: förvandlade, uppbyggda, berikade, utrustade och engagerade.
Se filmen här:


Läs mer om hur Frälsningsarmén hjälper utsatta kvinnor i hela världen

Internationellt Ställningstagande

Frälsningsarmén har tagit fram en rad dokument med ställningstagande i angelägna samhällsfrågor så som omsorg om miljön och flyktingar och asylsökande. Läs mer om detta här:
Internationellt ställningstagande | Frälsningsarmén (fralsningsarmen.se)

Kallelse

Litteraturtips

Om kallelse - en guidad reflektion om hur man kan urskilja Guds kallelse.

Bild på omslaget till boken "Om kallelse"

Kallelse har blivit något av ett laddat ord. För vissa väcker det en känsla av spänning, vision och möjlighet kring framtiden. För andra kan det vara förvirrande med kallelse och kan väcka fler frågor än det besvarar. Kanske har du brottats med hur kallelse har presenterats för dig tidigare? Eller kanske du har fått en tydlig kallelse från Gud, men känner dig inte säker på resan som ligger framför dig? Du kanske bär på en skuldkänsla och undrar om du har missat möjligheten du en gång såg så tydligt?

Tänk om det finns ett sätt att utforska mysterierna med kallelse på ett livgivande sätt? Tänk om det finns en möjlighet att återvända till några av de gamla och snävare definitionerna av kallelse och utöka dem för att fånga en mer fullständig förståelse av Guds avsikt med kallelse? Den här boken har skrivits för att hjälpa dig att navigera genom några av de mer nyanserade aspekterna av kallelse, som:

  • Hur definierar vi kallelse på rätt sätt?
  • Processen att urskilja en kallelse.
  • Varför har den bild av Gud vi håller fast vid och de metaforer vi använder när vi förhåller oss till Gud, en så djupgående inverkan på våra val och känsla av frihet?
  • Vilka problem uppstår när vi försöker urskilja vad en kallelse innebär?
  • Hur fungerar kallelse rent praktiskt i våra liv och vilket ansvar måste vi ta för att se den bli verklighet?

“Ett av de antaganden som vi oavsiktligt kan hålla fast vid när vi väl upptäcker vad eller vart Gud kallar oss till, att från den punkten kommer allt att vara relativt okomplicerat. Men när vi läser Bibeln är ett av mönstren vi kommer att lägga märke till att en särskild kallelse sällan har ett exakt och förutsägbart sätt som den utspelar sig på.” – Christopher Trodden

Att urskilja en kallelse från Gud tar tid. På din urskiljningsresa kan det vara bra att bjuda in andliga ledare som kan ge feedback, perspektiv, uppmuntran och bönestöd. Ta kontakt med din kårledare eller annan frälsningsofficer, som du kan läsa denna bok tillsammans med.

Beställ ditt kostnadsfria pdf-exemplar av boken här: kandidatsekreteraren@fralsningsarmen.se

Du väljer sedan om du vill läsa den på din skärm eller skriver ut den i en skrivare.

Boken "Ditt ord lyser väg"

Omslaget av boken "Ditt ord lyser väg"
Gud söker vår uppmärksamhet genom att väcka vårt längtansfrö till liv. Vad känner du glädje i? Vad gör ditt hjärta passionerat? Varje kallelse är unik och kan aldrig börja någon annanstans än just där vi är, med det vi har. Vi är alla skapade att gå, göra fotspår och sätta avtryck. Vi är formade till att vara mer än ett skonummer.
Att få tag i sin kallelse är att bli medveten om vem Gud är, och vem jag får vara tillsammans med honom. Är det en sann eller skev gudsbild som formar mig? Är det en trygg självbild som hjälper mig att göra livsval?
Maria Ahlriksson vill med sina betraktelser uppmuntra dig att fundera kring identitet och kallelsemedvetenhet. Texterna vill hjälpa dig att bevara ditt hjärtas riktning – gudsnära och livsnära.
Ditt ord lyser väg kan användas som den enskildes andaktsbok, men också i grupp som ett gemensamt samtalsunderlag. Här kan du ladda ner samtalsguiden i pdf-format

Filmtips

En film om kallelse 

Naturlig Församlingsutveckling

Naturlig Församlingsutveckling (NFU) är ett processverktyg som används för att genom ett långsiktigt arbete förnya och utveckla lokala församlingar till att bli hälsosamma gemenskaper som växer, gör nya lärjungar och påverkar samhället på ett positivt sätt.

NFU bygger på ett forskningsprojekt där man ställde sig frågan ”Hur gör man för att upptäcka allmängiltiga principer som gör att församlingen utvecklas?” För att få svar på frågan valde man att genomföra en vetenskaplig studie av församlingar runt om i världen – totalt studerades 1000 församlingar i 32 länder.

Vad man hittade var åtta principer – eller ”särdrag” – som identifierades som gemensamma faktorer hos växande församlingar: Utrustande ledarskap, Gåvobaserad verksamhet, Hängiven andlighet, Funktionella strukturer, Inspirerande gudstjänster, Livsnära smågrupper, Behovsorienterad evangelisation och Kärleksfulla relationer.

Läs mer om NFU och hur det kan vara ett verktyg för er kår här:

Naturlig Församlingsutveckling NFU

Social Rättvisa

Överkonsumtion 
Jesus och rättvisa - A4 >>
Jesus och rättvisa - A5 >>
Marching towards justice -
Community Organising and The Salvation Army >>

Smågruppsmaterial

Fler material att använda i smågrupper finns på fralsningsarmen.se/valkommenhem. Där finns också en inspelad kurs att använda för att ge en grund och träning för nya smågruppsledare.

Andens frukt

Här finns smågruppsmaterialet — Andens frukt att ladda ner. Filen är gjord för att skriva ut på skrivare (ej för tryck). Välj gärna utskriftsalternativet "skriv ut som häfte".  

Tänk-till-dokument

Etik- och teologirådet har arbetat med konceptet "Tänk till-dokument". Det är korta dokument utifrån olika etiska ämnen och områden. Använd dem gärna ute på kårer och i verksamheter som samtalsunderlag i en grupp, vid samtalen runt bordet på kyrkkaffet eller som underlag i samtal på olika gemenskapsdagar.

Alla dokumenten är på max två sidor, alltså kan man skriva ut papper och ge ett var till alla deltagare. Det finns en inledning som presenterar temat, en presentation som går på djupet gällande problemet, frågeställningar där man utmanas både som kår/församling och personligt samt en fördjupning med länkar till var man kan hitta mer information om ämnet.