logotype
Hjälp en utsatt barnfamilj - ge din julgåva nu

Om du gör många administrativa uppgifter kan du behöva tillgång till Pärleportalen för stöd och information, prata med din kårledare om detta.

Al Massira


Al Massira betyder resan på arabiska, och namnet återspeglar den strävan efter sanning som många människor söker efter.
Al Massira är en kurs på 13 tillfällen där deltagarna får chans att upptäcka vilken stor skatt det är att känna en kärleksfull Gud. Al Massira har skapats utifrån Mellanösterns gator – där det finns stora utmaningar med att presentera Kristi budskap och identitet.
Al Massira är ett redskap för att presentera Messias och besvara vanliga frågor utifrån en mellanösternbakgrund. Genom profeternas berättelser och tecknen i Skrifterna skapas en förståelse för den värld vi lever i, vilka vi är och vem Gud är. Genom att lyssna till profeter som Adam, Noa, Abraham, Mose, David och Johannes Döparen får deltagarna se Kristi person och verk, och även den treeniga naturen av Fader, Son och Helig Ande

Al Massira mer info

Alpha

Alpha kurserna presenterar Jesus och kristen tro på ett grundläggande sätt och ger människor möjlighet till samtal och reflektion i en avslappnad och välkomnande atmosfär.
Alpha har förutom grundkursen om kristen tro också en bönekurs och en äktenskapskurs. Kolla också in Alpha youth! Läs mer här:

Alpha mer info

Att bli medlem, soldat eller juniormedlem

Den som vill bli juniormedlem, medlem eller soldat i Frälsningsarmén behöver få chans att förbereda sig genom samtal och undervisning. För material kring detta, tala med din kårledare.

Broschyr om medlemskap

Bibelstudier och andakter

Här kommer vi att lägga ut material som kan vara till inspiration och hjälp

Celebrate Recovery

Celebrate Recovery är ett Kristuscentrerat 12-stegsprogram som riktar sig till en bred grupp av människor med "sår, ovanor och beroenden" ("Hurts, Hang-ups & Habits"). Här hittar vi tillsammans vägen från kraftlöshet till frihet med hjälp av Bibeln och de 12 stegen. Celebrate Recovery är ett program för alla som brottas med sår, ovanor och beroenden ("hurts, hang-ups & habits"). Det skapades av John Baker och Rick Warren i Saddleback Community Church. 

Celebrate Recovery mer info

Evangelisation

Evangelist – javisst!

Jag heter Marina Bratterud och har varit officer i Frälsningsarmén i många år. Jag är 53 år och bor i Oskarshamn sedan två år tillbaka. Från den 1 september 2022 har jag fått uppdraget att vara resande evangelist på 50%.

En evangelist är en person som förmedlar budskapet om Jesus och inbjuder sökare att ta emot frälsning. En evangelist inspirerar andra troende att också dela evangeliet!

Att jag nu har detta uppdrag i min tjänst på ett specifikt sätt innebär att jag kan komma på besök till kårer och församlingar för att inspirera och träna människor i evangelisation. Detta kan ske genom mötesserier, konferenser eller kortare besök.

Vi har alla fått gåvor som vi kan använda på olika sätt för att förmedla hopp till vår samtid. Jag använder mig av olika redskap för att förkunna evangeliet. Ett av dem är sången och musiken. Det är en inspirerande utmaning att förkunna så att nutidsmänniskan förstår och blir berörd av Jesus. Jag ackompanjerar mig själv på piano när jag sjunger, eller så samarbetar jag med lokala musiker och sångare.

Jag har under många år lett olika gospelkörer, och gospelmusiken ligger mig varmt om hjärtat. Det gör även den klassiska andliga sångskatten, tillsammans med sånger från moderna låtskrivare och sångare. Jag kan komma och erbjuda workshop och seminarier om evangelisation. Sedan gör vi tillsammans en utåtriktad satsning, gärna ekumeniskt. Musikcafé, konserter, körhelger, möjligheterna är många!”

Folder, Evangelist-Javisst

För frågor och bokning är du välkommen att kontakta Marina!

E-post: marina.bratterud@fralsningsarmen.se  Mobil: +46 (0)739-148290

Bilden visar Marina Bratterud som har ny evangelisttjänst inom Frälsningsarmén.

Boktips

Grafisk profil

För att få tillgång och mer information om Frälsningsarméns grafiska manual, mallpaket för Word, installationsfiler, typsnitt och skölden, prata med din kårledare eller annan person som har tillgång till Pärleportalen (Frälsningsarméns intranät).

Gudstjänst, tillbedjan och bön

Här kommer vi att lägga ut material som kan vara till inspiration och hjälp

Hem och Familj 

"Välkommen hem i världen" - Lyssna till kommendör Eva Kleman som ger oss en inblick i Frälsningsarméns arbete för kvinnor i världen, men främst i Europa, vilket är henne ansvarsområde på Frälsningsarméns internationella högkvarter. Eva talar om att vi kan få vara med och jobba för att människor ska bli: förvandlade, uppbyggda, berikade, utrustade och engagerade.
Se filmen här:


Läs mer om hur Frälsningsarmén hjälper utsatta kvinnor i hela världen

Internationellt Ställningstagande

Frälsningsarmén har tagit fram en rad dokument med ställningstagande i angelägna samhällsfrågor så som omsorg om miljön och flyktingar och asylsökande. Läs mer om detta här:
Internationellt ställningstagande | Frälsningsarmén (fralsningsarmen.se)

Naturlig Församlingsutveckling

Naturlig Församlingsutveckling (NFU) är ett processverktyg som används för att genom ett långsiktigt arbete förnya och utveckla lokala församlingar till att bli hälsosamma gemenskaper som växer, gör nya lärjungar och påverkar samhället på ett positivt sätt.

NFU bygger på ett forskningsprojekt där man ställde sig frågan ”Hur gör man för att upptäcka allmängiltiga principer som gör att församlingen utvecklas?” För att få svar på frågan valde man att genomföra en vetenskaplig studie av församlingar runt om i världen – totalt studerades 1000 församlingar i 32 länder.

Vad man hittade var åtta principer – eller ”särdrag” – som identifierades som gemensamma faktorer hos växande församlingar: Utrustande ledarskap, Gåvobaserad verksamhet, Hängiven andlighet, Funktionella strukturer, Inspirerande gudstjänster, Livsnära smågrupper, Behovsorienterad evangelisation och Kärleksfulla relationer.

Läs mer om NFU och hur det kan vara ett verktyg för er kår här:

Naturlig Församlingsutveckling NFU

Social Rättvisa

Överkonsumtion 
Jesus och rättvisa - A4 >>
Jesus och rättvisa - A5 >>
Marching towards justice -
Community Organising and The Salvation Army >>

Smågruppsmaterial

Fler material att använda i smågrupper finns på fralsningsarmen.se/valkommenhem. Där finns också en inspelad kurs att använda för att ge en grund och träning för nya smågruppsledare.

Andens frukt

Här finns smågruppsmaterialet — Andens frukt att ladda ner. Filen är gjord för att skriva ut på skrivare (ej för tryck). Välj gärna utskriftsalternativet "skriv ut som häfte".  

Tänk-till-dokument

Etik- och teologirådet har arbetat med konceptet "Tänk till-dokument". Det är korta dokument utifrån olika etiska ämnen och områden. Använd dem gärna ute på kårer och i verksamheter som samtalsunderlag i en grupp, vid samtalen runt bordet på kyrkkaffet eller som underlag i samtal på olika gemenskapsdagar.

Alla dokumenten är på max två sidor, alltså kan man skriva ut papper och ge ett var till alla deltagare. Det finns en inledning som presenterar temat, en presentation som går på djupet gällande problemet, frågeställningar där man utmanas både som kår/församling och personligt samt en fördjupning med länkar till var man kan hitta mer information om ämnet.