logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Bli medlem

Du kan vara medlem eller frälsningssoldat i Frälsningsarmén. Att vara medlem innebär att du vill fördjupa dina kunskaper om kristen tro och kristet liv. Du vill lära känna Frälsningsarmén och efter bästa förmåga ta del av kårens liv och verksamhet. En frälsningssoldat bestämmer sig för att leva aktivt för och med Jesus, att tjäna Gud och sträva efter att överlåta hela sitt liv till honom.

Medlem

Som medlem tror du på Jesus Kristus och försöker följa honom. Du deltar i gudstjänster och bidrar i övrigt till att förverkliga Frälsningsarméns uppdrag genom att använda de gåvor som Gud lagt ner i dig.

Att vara medlem innebär att du vill fördjupa dina kunskaper om kristen tro och kristet liv. Du vill lära känna Frälsningsarmén och efter bästa förmåga ta del av kårens liv och verksamhet. Du ska tillsammans med kårledare/kåransvarig ha gått igenom Frälsningsarméns lärosatser och grundsyn. Du ska vara villig att efter bästa förmåga stödja Frälsningsarmén praktiskt och ekonomiskt.

Kontakta Frälsningsarmén på din ort eller orten närmast dig för att bli medlem.

Frälsningssoldat

En frälsningssoldat bestämmer sig för att leva aktivt för och med Jesus, att tjäna Gud och sträva efter att överlåta hela sitt liv till honom. Man inrättar helt enkelt sitt liv med fokus på att älska Gud av hela sitt hjärta, av all sin kraft och av hela sitt förstånd och sin nästa som sig själv. När du blir soldat skriver du under en livsstilsdeklaration. Undertecknandet av frälsningssoldatens förbund ska vara en hjälp att hålla fast vid överlåtelsen till Gud, en kristen livsstil och aktiv tjänst för Jesus.

Innan du invigs till soldat erbjuds du en introduktion. Som frälsningssoldat kan du bära uniform som ett tydligt tecken på din övertygelse. För att bli frälsningssoldat ska du vara minst 14 år.

Juniorsoldat/juniormedlem

Är du mellan 7 och 13 år, tror på Jesus och vill ha Frälsningsarmén som din kyrka kan du bli juniorsoldat/juniormedlem. I Frälsningsarmén tror vi att barn och unga har en central plats i vår gemenskap och är viktiga medhjälpare för att utföra vårt uppdrag. En juniorsoldat/juniormedlem har tagit ett beslut att följa Jesus och vill växa i sin tro genom att vara med i Frälsningsarmén. På en del lokala platser i landet finns grupper där du på ett kreativt sätt får utforska Bibeln, lära dig om hur det är att vara kristen och ta reda på mer om Frälsningsarmén.