logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Frälsningsarméns historiska sällskap har bildats

Torsdagen den 25:e april bildades Frälsningsarméns historiska sällskap på kåren Templet i Stockholm. Kvällen bjöd på klassiska armétoner och intressanta framföranden som motiverade bakgrunden till sällskapets bildande.

Under Andreas Kratz musikaliska ledning välkomnades besökarna med toner från en för kvällen sammansatt musikkår iklädda musikantuniformer från olika tidsepoker. Frälsningsarméns musik var en röd tråd under kvällen när det historiska sällskapet skulle bildas. Mötet öppnades med gemensam sång till grundaren William Booths O gränslösa frälsning.

Avtryck i samhället och kulturen

Stig Axelsson inledde mötet i egenskap av ordförande för sällskapets interimsstyrelse innan Frälsningsarméns territoriella ledare, överste Bo Jeppsson, tog till orda om historiens betydelse. Jeppsson reflekterade över hur människor liksom organisationer lämnar avtryck efter sig, vare sig det är menat eller inte. Frälsningsarmén har sedan sitt bildande för över 140 år sedan lämnat ”fingeravtryck” i samhället och kulturen trots att missionen snarare har varit att lämna avtryck i folks hjärtan genom frälsning.

Medverkade gjorde också Johan Lundin, professor i historia vid Malmö universitet. Lundin föreläste om det omfattande arkivmaterial som finns efterlämnat Frälsningsarméns verksamhet i Sverige men framför allt om Krigsskolans arkiverade antagningsbrev från kadetter. Lundin refererade till flera intressanta utdrag ur dessa brev som var tidstypiska för kadetter på 1900-talets början och som gav en bild av den roll Frälsningsarmén fyllde i samhället för de som då ville tjäna Gud.

Syftet med Frälsningsarméns historiska sällskap

Efter en mingelpaus återupptogs mötet när det Historiska sällskapet formellt skulle bildas. Stig Axelsson valdes till sällskapets ordförande två år framåt. I stadgarna fastslogs det att syftet med Frälsningsarméns historiska sällskap är att ”kartlägga, säkra, dokumentera och förmedla kunskap om rörelsens spännande historia där tro och handling samspelar”.

Hanna Hallgren, poet och akademiker som är uppvuxen i Frälsningsarmén läste ett utdrag ur sin bok Hallelujaflickorna. Musikkåren spelade O Herre, kom och låt din altarglöd beröra mig samt den klassiska armésången Jag går till det land där ovan till åhörarnas entusiastiska sång och taktfasta klappande.

Avslutningsvis bjöd det nybildade sällskapets ordförande Stig Axelsson på slutord innan han läste Välsignelsen. Som sista nummer för kvällen spelade musikkåren ur uppförandet av Elias Hedins Marsch Småland som innehöll melodin från O hur saligt att få vandra. Spontana ”halleluja!”-rop från publiken avrundade tillställningen.

Vill du bli medlem i Frälsningsarméns Historiska Sällskap?

Betala 200 kronor (medlemsavgift) via

Swish 123 163 56 55 eller via

Postgiro 643-7

Skriv ”Frälsningsarméns Historiska Sällskap” på inbetalningen.