logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Praktik och teori på Frälsningsarméns Officersskola

Frälsningsarméns två-åriga utbildning till frälsningsofficer bygger på tre pelare. Den viktigaste är den personliga andliga utvecklingen, de andra är de teoretiska kurserna samt praktiken på fältutbildningskåren. Halva tiden är fältutbildning, andra halvan är självstudier. På Officersskolan tillbringar eleverna/kadetterna, nio veckor per läsår.

Mitt i det natursköna Ågesta friluftsområde ligger Frälsningsarméns Officersskola. Området delas med Ågesta folkhögskola. När vi besöker Officersskolan i slutet av oktober anar man hur vackert och idylliskt detta område kan vara. Skolan ligger i Storstockholm, men ändå så långt borta.

Fältutbildning

Under de två år som blivande frälsningsofficerare utbildar sig tillbringar de större delen av tiden ute på sina fältutbildningskårer. Där får de aktivt delta i kårens arbete tillsammans med sina handledare. Halva tiden är fältutbildning, andra halvan är självstudier, eller studier på distans. På Officersskolan på Ågestagården tillbringar de nio veckor per läsår.

"Learning by doing"

— Det är "Learning by doing"-principen som gäller, då kadetterna som eleverna kallas innan de blir frälsningsofficerare, lär sig om till exempel homiletik, predikolära. Då får de undervisning, de får testa att predika och vi spelar in det med videokamera här på skolan, berättar Henrik Bååth, rektor på Officersskolan. Sedan får de predika "på riktigt" i sina fältutbildningskårer. Det fungerar likadant i andra ämnen.

— Utbildningen bygger på tre pelare, berättar Henrik. Den viktigaste pelaren är den personliga andliga utvecklingen, de andra är de teoretiska kurserna samt praktiken på fältutbildningskåren.

Mycket praktik och helgarbete

Utbildningen är inte en måndag till fredagskola. Den skiljer sig från andra teologiska skolor då det är mycket praktik och helgarbete. Kadetten får bland annat räkna med att en jul och en påsk under de två åren tillbringas på fältutbildningskåren. Det viktiga är att alla moment blir klara och att kadetterna får tid för sina studieuppgifter. Det kan vara lätt för en kadett att slukas med i olika aktiviteter som är roliga eller intressanta så att tiden för studierna försvinner.

— Vi är måna om hur kadetterna har det på sina kårer, berättar Henrik. Handledaren är vår förlängda arm då vi möter kadetterna en vecka men handledarna möter dem tre veckor i taget.

Även annan utbildning på skolan för frälsningsofficerare och anställda i Frälsningsarmén

När kadetterna inte är på skolan har lärarna fullt upp ändå. De har regelbunden kontakt med kadetterna och ska samtala med dem per telefon en gång i månaden. De skickar ut uppgifter och rättar inlämnade uppgifter. Utöver detta anordnar Officersskolan även annan fortbildning för frälsningsofficerare och anställda i Frälsningsarmén.

Handledarens roll

Efter varje kadettvecka skickar man brev till handledarna och berättar vad man läst och vad som bör hinnas med nästkommande veckor. Då ska handledaren anpassa praktiken och handledningen efter de ämnen som berörts. Om någon kadett halkat efter i studierna meddelas handledaren, så att mer tid för studier avsätts.

Handledarna som är handplockade har varit på en utbildningsdag och har en manual att följa. Tre gånger per läsår skickar handledaren rapporter till skolan utifrån samtal med sin kadett. Rapporten skrivs under av båda. Denna rapport hjälper skolan att möta eventuella utmaningar på bästa sätt.

— Handledarna fyller en väldigt viktig funktion, säger Henrik. De går in som en del av personalen på Officersskolan, kan man säga.

Hur du blir frälsningsofficer i Frälsningsarmén

För att utbildas till frälsningsaofficer i Frälsningsarmén behöver man vara frälsningssoldat. Är du intresserad av att bli frälsningsofficer så talar du först med din kårledare, som kopplar dig vidare till kandidatsekreteraren. Du går därefter igenom en antagningsprocess och blir godkänd som kandidat eller får din ansökan avslagen. Under dina studieår på Officersskolan får du den praktik och de teoretiska kunskaper du behöver.

Lämplighet väger tungt

Något som är viktigt är även din personliga andliga utveckling. Är det någon kadett som har problem med olika moment, finns det hjälp att få. Innan du sedan blir frälsningsofficer så får du en rekommendation från skolan och du blir så småningom ordinerad av Frälsningsarméns svenska ledare.

— Den sista rekommendationen är av mer formell karaktär, menar Henrik Bååth. Det är viktigt att man har en öppen dialog och att man samtalar om det som inte går bra. Om jag skulle välja mellan teoretiska kunskaper eller lämplighet, så väger lämplighet tyngre. Den personliga andliga utvecklingen är mycket viktig för den som ska bli frälsningsofficer. 

Två kadetter/elever

Helena Vollburg

Kyrklig bakgrund: Evangeliska frikyrkan (EFK) 
Fältutbildningskår: Norrköping

Vad fick dig att söka till Officersskolan?

— En längtan att få tjäna Herren på heltid och att se människor komma till tro och växa till.

Hur har det varit att gå på skolan? 

— Det är spännande att gå på Officersskolan, möten med nya människor och ett ständigt växande i tro. En del från min gamla utbildning till förskollärare känner jag igen, då mycket av arbetet handlar om att möta människor. Den stora skillnaden är just tyngdpunkten på Gud.

Erik Johansson

Kyrklig bakgrund: Frälsningsarmén
Fältutbildningskår: Malmö

Vad fick dig att söka till Officersskolan?

— Jag var frälsningssoldat men ville ägna all tid, inte bara fritiden efter jobbet eller studierna, till det som var viktigt - att göra min bit för att vinna världen för Jesus. 

Hur har det varit att gå på skolan?

— Att gå på Officersskolan är fantastiskt och jättefrustrerande på samma gång! Fantastiskt att under två år tillsammans med andra kadetter få lära sig mer, ha tid att läsa, fundera på frågor och ha tid att fördjupa sig på ett sätt man sällan annars har möjlighet till och samtidigt, så klart, per definition frustrerande att vänta på att få komma ut och börja på riktigt!

Vad är din dröm efter studierna?

— Som frälsningsofficer lovar jag att vara tillgänglig varhelst jag behövs. Och just det är min dröm, att vara redo att säga ja, oavsett vart jag får order.

Text och foto: Jonas Nimmersjö

Artikeln har publicerats i Frälsningsarméns tidning Stridsropet nr 1 - 2017

Fakta om Officersskolan

Antal studerande på Officersskolan under 2016-2017

  • 8 kadetter i pågående utbildning
  • 6 reservkaptener fungerar redan som kårledare och läser kurserna under längre tid
  • 7 officerare som går påbyggnadsåret
  • 10 officerare på kaptenskurser. Ett stort antal deltagare på övrig kursverksamhet (kursdagar, kursveckor med mera)
  • 6 anställda på Frälsningsarméns Officersskola och Utbildningsenhet

Officersskolans tre pelare

  • Personlig andlig utveckling
  • Fältutbildning
  • Kurser: Bibelkunskap, Frälsningarméns teologi, etik, historia och organisation, kommunikation, ledarskap, själavård