logotype
Hjälp oss ge fler en god jul

Ur innehållet i Stridsropet nr 5:

Månadens andakt

Läs andakten här ›

Kommentar till generalens tal

Frälsningsarméns general Brian Peddle gjorde några uttalanden i sitt inledningstal till ledarskapskonferensen som just nu pågår i Vancouver, Kanada, som väckt frågor hos en del medlemmar i Frälsningsarmén i Sverige. På veckans program står flera ämnen, bland annat erfarenheterna från det globala symposiet om sexualitet som Frälsningsarmén anordnade i Singapore tidigare i höst.

Vi vill förtydliga att Frälsningsarmén i Sverige vill låta det vara högt i tak för samtal med respekt för varandra i denna fråga. Samtalet är inte avslutat, utan fortsatt öppet för den dialog som pågår kring ämnet.

Frälsningsarméns verksamheter välkomnar och ger hjälp till alla utan åtskillnad, och var och en som tror på Jesus är välkommen att bli medlem i Frälsningsarmén. Det finns inte heller någon diskriminering när det gäller vilka som kan vara volontärer, anställda, gäster och brukare eller deltagare i våra verksamheter.

På TC överste Bo Jeppssons uppdrag,
Robert Tuftström, chefssekreterare.

Stor hjälp att fler väljer Frälsningsarmén för sin kyrkoavgift

"Genom att bidra med sin kyrkoavgift kan man identifiera sig med det samfund eller den församling som ligger nära hjärtat. Det skapar långsiktiga möjligheter att utveckla samfundets angelägna arbete", säger Bo Jeppsson, Frälsningsarméns ledare. Läs mer om hur du kan bidra med din kyrkoavgift

Markus Kihlagård och Henrik Bååth

Nya sektionschefer med stora visioner

”Vi sätter fullt fokus på att leva ut visionen Välkommen hem - Livet med Jesus.  Jag vill se ideella och anställda komma i funktion i sina gåvor så att Guds rike blir synligt i vardagen. Jag längtar efter att varje person som tillhör Frälsningsarmén ska kunna berätta om Jesus på ett enkelt sätt och föra en människa till tro. Evangeliet om Jesus måste bli synligt på varje plats där vi finns. Det är då vi är Frälsningsarmén! En del saker behöver vi förenkla. Jag önskar också att vi kan erbjuda mer förebyggande insatser för att stödja barn och unga i utsatta miljöer. Vi behöver identifiera många brinnande och drivna ledare i alla åldrar, som Gud kallar, så att vi kan sända människor till olika områden i vårt land. Vi behöver också ha en blick för var vi ska satsa våra resurser så att vi är så effektiva som möjligt i vårt uppdrag. Var leder Gud oss och vad han har på sin agenda?”

/Markus Kihlagård, programchef

”Min styrka som ledare ligger i att kunna se helhetsperspektivet för att sedan tillsammans med mitt arbetsteam utveckla och hitta lösningar som passar för dagens situation och krav. Min ambition som personalchef är att se till att teamet på personalkontoret kan ge den bästa supporten för de behov våra verksamheter har, både när det gäller frågor om HR och lön samt för de utbildningsbehov verksamheterna har. Min dröm skulle ju vara att vi tillsammans kan skapa en arbetsplats i Frälsningsarmén alla verksamheter som visar att vi är välkomnande, hjälpande och troende och på så sätt arbeta tillsammans för att Frälsningsarméns ska kunna utföra sitt uppdrag på det bästa sättet. Om jag skulle nämna ett område som jag brinner lite extra för så är det ledarutveckling på alla nivåer. Där skulle jag verkligen vilja göra skillnad i min roll som personalchef.”

/Henrik Bååth, personalchef

Våra nya frälsningsofficerare - från vänster i bild: Bana Berhane, Amir Moghadam, Rickard Carlsson, Jenny Carlsson, Robert Lindgren, Carina Lindgren och Monika Lovén.

Våra nya frälsningsofficerare

På Templet i Stockholm lördagen den 18 juni invigs nya officerare för Frälsningsarmén i Sverige. De har studerat på Frälsningsarméns Officersskola och under studietiden burit namnet ”Försoningens Budbärare”. De nya officerarna sänds nu ut i landet för att påbörja sin första tjänst som frälsningsofficer. Läs mer här om våra nya officerare