logotype
Hjälp människor i nöd - ge en gåva nu

Film 1: Presentation av visionen "Välkommen hem - Livet med Jesus” - bakgrund och inriktning.

Föreläsare: Kjell Karlsten.
Samtalsfrågor film 1.

Film 2: Nuläget – att skapa en känsla av angelägenhet.

Föreläsare: Elisabeth Hjerpe.
Samtalsfrågor film 2.

Film 3: Välkommen hem – livet med Jesus. Vad kommer jag hem till? Kort presentation av strategimodellen.

Föreläsare: Ewa-Marie och Markus Kihlagård.
Samtalsfrågor film 3.

Film 4: Synen på lokalt ledarskap; lärjungaskap och ledarskap.

Föreläsare: Simon Paulin.
Samtalsfrågor film 4.

Film 5: Strategiska vägval; vad får visionen för konsekvenser för min kår?

Föreläsare: Kjell Karlsten.
Samtalsfrågor film 5.

Film 6: Strategiska vägval tagna av Frälsningsarméns ledning.

Föreläsare: Clive Adams, Frälsningsarméns ledare i Sverige.
Till denna film finns inga samtalsfrågor.