logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Ett varmt välkomnande kompenserade det kalla vårvädret

Fredagen den 8 april till måndagen den 11 april besökte stabschef för internationella Frälsningsarmén, kommendör Lyndon Buckingham och världssekreterare för andlig livsutveckling, kommendör Bronwyn Buckingham Frälsningsarmén i Sverige och Lettlands territorium. Kommendörerna hade varnats för det nyckfulla väder som april månad kan leverera. Det var kallt, men värmen av gemenskap och senare solen höjde temperaturen.

Efter ankomsten till Göteborg och Centrum Haga Mölndalskår där besöket började fick kommendörerna en sammanfattning av Frälsningsarméns arbete i Göteborg av kårofficerare och personal från kårer och institutioner i Göteborg. Under temat ”Integrated Mission” berättade man om arbetet bland hemlösa, alkoholister och narkomaner och det som Frälsningsarmén i Sverige kallar vårdkedjan. I Göteborg har Frälsningsarmén olika tjänster i denna kedja där människor kan få hjälp oavsett var de befinner sig på resan tillbaka till ett funktionellt liv; från den akuta fasen när tak över huvudet är det största problemet till det sista steget att förbereda sig för ett eget hyreskontrakt.

Östra kåren i Göteborg presenterade sitt arbete med Projekt Jesaja, där man går ut på gatorna i de stadens centrala delar på nätterna och pratar med behövande och bjuder på bullar, kaffe, te eller varm choklad. De träffar prostituerade, alkoholister, missbrukare och andra människor och får ofta möjlighet att prata med dem om Jesus och ge vägledning om var de kan få hjälp för sina behov.

Kommendör Lyndon Buckingham går ner från podiet för att tacka Åke Willermark, 99 år, far till Marie Willermark.
Kommendör Lyndon Buckingham gick ner från podiet för att tacka Åke Willermark, 99 år, far till Marie Willermark.
Kommendör Lyndon Buckingham överlämnar ett pensioneringsbevis till kommendör Marie Willermark.
Kommendör Lyndon Buckingham överlämnade ett pensioneringsbevis till kommendör Marie Willermark.
Kommendör Lyndon Buckingham går ner från podiet för att tacka Åke Willermark, 99 år, far till Marie Willermark.
Kommendör Lyndon Buckingham gick ner från podiet för att tacka Åke Willermark, 99 år, far till Marie Willermark.
Kommendör Lyndon Buckingham överlämnar ett pensioneringsbevis till kommendör Marie Willermark.
Kommendör Lyndon Buckingham överlämnade ett pensioneringsbevis till kommendör Marie Willermark.

På lördagens morgon hölls ett officersråd vid Hisingskåren där kommendör Lyndon Buckingham överlämnade ett pensioneringsbevis till kommendör Marie Willermark som sedan gav sitt vittnesbörd. Åke Willermark, 99 år, far till Marie Willermark var också närvarande under denna ceremoni och kommendör Lyndon Buckingham gick ner från podiet för att tacka honom personligen. 

Kommendör Bronwyn Buckingham gav en kort reflektion om vittnesbördet från död till liv och om Guds förvandlande kraft genom nåd. Predikan gavs senare av kommendör Lyndon Buckingham med temat ”trons hjältar”. I den uppmuntrade han de närvarande att de är ”trons hjältar” idag och att vi, som kristna måste överlämna oss till Guds rike för att bära Andens frukter för att bli saltet, ljuset och botemedlet för en värld i kris.

Kommendörerna Lyndon och Bronwyn Buckingham avslutade Sverigebesöket med en utflykt i Stockholm tillsammans med de territoriella ledarna överstarna Bo och Christina Jeppsson.
Kommendörerna Lyndon och Bronwyn Buckingham avslutade Sverigebesöket med en utflykt i Stockholm tillsammans med de territoriella ledarna överstarna Bo och Christina Jeppsson.
Kommendör Bronwyn Buckingham som står och talar i en mikrofon.
Reflektion gavs av kommendör Bronwyn Buckingham.
Kommendörerna Lyndon och Bronwyn Buckingham avslutade Sverigebesöket med en utflykt i Stockholm tillsammans med de territoriella ledarna överstarna Bo och Christina Jeppsson.
Kommendörerna Lyndon och Bronwyn Buckingham avslutade Sverigebesöket med en utflykt i Stockholm tillsammans med de territoriella ledarna överstarna Bo och Christina Jeppsson.
Kommendör Bronwyn Buckingham som står och talar i en mikrofon.
Reflektion gavs av kommendör Bronwyn Buckingham.

På eftermiddagen deltog besökarna i ett offentligt möte på samma kår. Mötet inleddes med ”Amsterdams Congress” framförd av Göteborgs förenade musikkår, senare sjöng Hisingskårens kör ”Soldiers Hymn”. Vid detta möte gav kommendör Bronwyn Buckingham en annan reflektion och kommendör Lyndon Buckingham predikade. Senare på kvällen gick kommendörerna ombord på tåget till Stockholm tillsammans med de territoriella ledarna och officerarna från högkvarteret. På söndagen besökte de kåren Templet i Stockholm för ett offentligt möte och för ännu ett officersråd med officerare från norra och centrala Sverige. Måndagen den 11 april besökte de det territoriella högkvarteret och fick tillfälle att möta personal och officerare samt dela fikagemenskap med dem. Innan avresan från Arlanda åkte de på utflykt i Stockholm tillsammans med de territoriella ledarna överstarna Bo och Christina Jeppsson. 

Text och foto: Jonas Nimmersjö