logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Filmer som underlag till samtal om visionen - riktade till sociala divisionen

Filmer riktade till verksamheter i sociala divisionen att se på som start på samtal om visionen. Inom kort kommer också samtalsfrågor att läggas ut som ni kan ta hjälp av i ert arbete med visionen lokalt.

Film 1: Presentation av visionen - bakgrund och inriktning. Nuläget – att skapa en känsla av angelägenhet.

Film 2: Strategiska vägval - vad får det för konsekvenser för min verksamhet

Film 3: Frälsningsarméns ledare i Sverige - en hälsning till sociala divisionen