logotype
Hjälp oss ge fler en god jul

Territoriell ledare och ansvarig utgivare

Bo Jeppsson

Utgivning 2022

21 januari, 8 april, 11 juni, 16 september och 25 november.

Redaktion

Eva Gustin (Ansvarig redaktör) eva.gustin@fralsningsarmen.se
Teresia Jansson
Jonas Nimmersjö
Carina Tyskbo
Annette Emmoth (Art Director)
Charlotte Ander
Christina Vauhkola
Gabriel Wahl
Emilia Beijer

Postadress

Box 5090, 102 42 Stockholm
Telefon 08-562 282 00

E-post, hemsida och Facebook

stridsropet@fralsningsarmen.se

www.fralsningsarmen.se/stridsropet
www.facebook.com/stridsropet