logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Om Stridsropet och kontakt

Frälsningsarméns tidning i Sverige, 140:e årgången. Stridsropet är en tidning om Frälsningsarmén, dess tro, arbete och de människor som engagerar sig i den. Nya Stridsropet distribueras gratis som papperstidning till Frälsningsarméns medlemmar, anställda och intresserade. Stora delar av innehållet kommer även att kunna läsas här på Frälsningsarméns webbsida och även som e-tidning i pdf-format.

Territoriell ledare och ansvarig utgivare

Bo Jeppsson

Utgivning 2023

20 januari, 31 mars, 9 juni, 15 september och 24 november.

Redaktion

Eva Gustin (Ansvarig redaktör) eva.gustin@fralsningsarmen.se
Teresia Jansson
Jonas Nimmersjö
Carina Tyskbo
Kiki Broms
Olivier Beijer
Johan Nilsson (Art Director)
Annette Emmoth (Art Director) - tjänstledig
Charlotte Ander (webbredaktör)

Postadress

Box 5090, 102 42 Stockholm
Telefon 08-562 282 00

E-post, hemsida och Facebook

stridsropet@fralsningsarmen.se

www.fralsningsarmen.se/stridsropet
www.facebook.com/stridsropet