logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Frälsningsarmén är en generös, öppen och växande gemenskap av människor
i olika åldrar och med olika bakgrund, där Jesus är i centrum.

Vi växer tillsammans som lärjungar,
delar livet och fördjupar relationen med Jesus och medmänniskorna.

Vi tar oss an uppdraget att göra världen till en bättre plats.
Vi förmedlar frälsning och erbjuder en trygg miljö
där människor kan bli hela till ande, kropp och själ.

Ett par skor som står på ett rött golv. På golvet är det en logotyp i form av ett hus med ett hjärta på, med texten "Välkommen hem. Livet med Jesus".

Visions- och strategidokument till kårer & verksamheter, ledare & styrelser

Här kan du ladda ner Visions- och strategidokument.

Om förlåtelse - undervisning med Anders Beijer

För att få relationer att fungera är förlåtelse helt avgörande! Undervisningen med Anders Beijer kan användas som andakt vid olika samlingar eller i olika former av smågrupper.

En logotyp i form av ett hus med ett hjärta på, med texten "Välkommen hem. Livet med Jesus". I bakgrunden hänger det ned en trädgren.

Filmer som underlag till samtal om visionen - riktade till sociala divisionen

Filmer riktade till verksamheter i sociala divisionen att se på som start på samtal om visionen. Inom kort kommer också samtalsfrågor att läggas ut som ni kan ta hjälp av i ert arbete med visionen lokalt.

En logotyp i form av ett hus med ett hjärta på, med texten "Välkommen hem. Livet med Jesus". I bakgrunden sträcker sig en hand mot en solnedgång.

Filmer som underlag till samtal om visionen - riktade i första hand till de geografiska divisionerna

Filmer att se på som start på samtal om visionen. De kan användas i kårnämnder, styrelser och ledar- och kårsamlingar. Filmerna är mellan 10-15 minuter långa.

Ryggtavlan på en kvinna som står på en åker med solnedgången i bakgrunden. På bilden är det en logotyp i form av ett hus med ett hjärta på, med texten "Välkommen hem. Livet med Jesus".

Logotyp

Här finns logotypen för Välkommen hem - Livet med Jesus att ladda ner i olika format och till olika ändamål.

En kvinna med Frälsningsarméns sköld på sin tröja sitter på en brygga och samtalar med en äldre kvinna som tittar in i kameran och ler.

Ett relationsbaserat liv

Bo Jeppson berättar mer om ett relationsbaserat liv som innebär att leva; Uppåt, utåt och inåt. 

Mats Nyholm som står vid ett podium. Till vänster om honom hänger Frälsningsarméns sköld på väggen.

Undervisning om förlåtelse

Med Mats Nyholm. Inspelning vid "Dagar för lokala ledare" sept. 2022. 

Daniel Viklund som håller i en uppslagen bok och tittar in i kameran.

Filmer från ledardagarna 2022

Här följer fyra filmklipp att använda på kårer och verksamheter. Talarna höll sina föredrag på Frälsningsarméns ledardagar i mars 2022. Filmerna kan användas i t ex kårnämnder, ledargrupper och smågrupper för att samtala utifrån hur vi går vidare i det steg Frälsningsarmén i Sverige tagit i vision 2025 som handlar om ”Ett relationsbaserat liv - uppåt, utåt och inåt.”

Musikkåren Tranås på estraden.

Sång "Vägen hem"

Välkommen att ladda ner en sång som ligger i linje med visionen "Välkommen hem - livet med Jesus".

Ungdomar som sitter samlade vid ett bord och skriver och diskuterar.

Smågruppsmaterial - Välkommen hem - Livet med Jesus

Material till att använda i smågrupper för att prata om visionen ''Välkommen hem - Livet med Jesus''.

Liam, som är deltagare på konfalägret, tillsammans med två av lägrets ledare Alexandra och Rafaela. De tittar in i kameran och ler.

Att starta och utveckla smågrupper

Här finns fyra filmer med undervisning och samtal kring att starta och utveckla smågrupper

Clive och Marianne som står med varsin uppslagen bok och tittar in i kameran.

Filmer om lärjungaskap – Clive Adams

Frälsningsarméns ledare i Sverige, kommendör Clive Adams, har spelat in undervisningsfilmer om lärjungaskap som kan användas i små- eller storgrupper på er kår eller verksamhet.

En uppslagen bibel som ligger på ett bord. På bibeln ligger det ett anteckningsblock och en penna.

PAU21 – Personlig Andlig Utveckling

PAU21 står för ''Personlig Andlig Utveckling under 21 dagar'' och är ett material som tagits fram för att hjälpa människor att, under 21 dagar, skapa goda andliga rutiner för att bygga vidare på i livet.

En kille i ett klassrum som ler och tittar nedåt i bänken.

Material och tips för barn och ungdom

Vad är en apostel, profet, evangelist, herde och lärare? I dessa andakter får barnen upptäcka mer om tjänstegåvorna och följande teman berörs: lyssna, berätta, älska, växa och bygga. Till varje andakt finns också ett arbetsblad som barnen kan göra för att lära sig mer.

Gabriel med sin docka Åsskar under en föreställning.

Tips & idéer - Barn, unga och familjer

Här samlar vi det som andra organisationer, samfund eller enskilda personer har tagit fram som kan vara till nytta i visionsarbetet kring barn, unga och familjer.

En kvinna med Frälsningsarméns sköld på sin jacka med ryggtavlan mot kameran. Bredvid henne står en man som hon håller hjälpsamt om i armen.

Tips & idéer - Kårtillväxt

Här samlar vi det som andra organisationer, samfund eller enskilda personer har tagit fram som kan vara till nytta i visionsarbetet kring kårtillväxt.