logotype
Hjälp ett barn ut ur ensamhet i sommar - ge en gåva nu

Frälsningsarmén är en generös, öppen och växande gemenskap av människor
i olika åldrar och med olika bakgrund, där Jesus är i centrum.

Vi växer tillsammans som lärjungar,
delar livet och fördjupar relationen med Jesus och medmänniskorna.

Vi tar oss an uppdraget att göra världen till en bättre plats.
Vi förmedlar frälsning och erbjuder en trygg miljö
där människor kan bli hela till ande, kropp och själ.

Visions- och strategidokument till kårer & verksamheter, ledare & styrelser

Här kan du ladda ner Visions- och strategidokument.

Filmer som underlag till samtal om visionen - riktade till sociala divisionen

Filmer riktade till verksamheter i sociala divisionen att se på som start på samtal om visionen. Inom kort kommer också samtalsfrågor att läggas ut som ni kan ta hjälp av i ert arbete med visionen lokalt.

Filmer som underlag till samtal om visionen - riktade i första hand till de geografiska divisionerna

Filmer att se på som start på samtal om visionen. De kan användas i kårnämnder, styrelser och ledar- och kårsamlingar. Filmerna är mellan 10-15 minuter långa.

Logotyp

Här finns logotypen för Välkommen hem - Livet med Jesus att ladda ner i olika format och till olika ändamål.

En kvinna med Frälsningsarméns sköld på sin tröja sitter på en brygga och samtalar med en äldre kvinna som tittar in i kameran och ler.

Ett relationsbaserat liv

Bo Jeppson berättar mer om ett relationsbaserat liv som innebär att leva; Uppåt, utåt och inåt. 

Undervisning om förlåtelse

Med Mats Nyholm. Inspelning vid "Dagar för lokala ledare" sept. 2022. 

Filmer från ledardagarna 2022

Här följer fyra filmklipp att använda på kårer och verksamheter. Talarna höll sina föredrag på Frälsningsarméns ledardagar i mars 2022. Filmerna kan användas i t ex kårnämnder, ledargrupper och smågrupper för att samtala utifrån hur vi går vidare i det steg Frälsningsarmén i Sverige tagit i vision 2025 som handlar om ”Ett relationsbaserat liv - uppåt, utåt och inåt.”

Musikkåren Tranås på estraden

Sång "Vägen hem"

Välkommen att ladda ner en sång som ligger i linje med visionen "Välkommen hem - livet med Jesus".

Smågruppsmaterial - Välkommen hem - Livet med Jesus

Material till att använda i smågrupper för att prata om visionen ''Välkommen hem - Livet med Jesus''.

Att starta och utveckla smågrupper

Här finns fyra filmer med undervisning och samtal kring att starta och utveckla smågrupper

Filmer om lärjungaskap – Clive Adams

Frälsningsarméns ledare i Sverige, kommendör Clive Adams, har spelat in undervisningsfilmer om lärjungaskap som kan användas i små- eller storgrupper på er kår eller verksamhet.

PAU21 – Personlig Andlig Utveckling

PAU21 står för ''Personlig Andlig Utveckling under 21 dagar'' och är ett material som tagits fram för att hjälpa människor att, under 21 dagar, skapa goda andliga rutiner för att bygga vidare på i livet.

Material och tips för barn och ungdom

Vad är en apostel, profet, evangelist, herde och lärare? I dessa andakter får barnen upptäcka mer om tjänstegåvorna och följande teman berörs: lyssna, berätta, älska, växa och bygga. Till varje andakt finns också ett arbetsblad som barnen kan göra för att lära sig mer.

Tips & idéer - Barn, unga och familjer

Här samlar vi det som andra organisationer, samfund eller enskilda personer har tagit fram som kan vara till nytta i visionsarbetet kring barn, unga och familjer.

Tips & idéer - Kårtillväxt

Här samlar vi det som andra organisationer, samfund eller enskilda personer har tagit fram som kan vara till nytta i visionsarbetet kring kårtillväxt.