logotype
Hjälp äldre i utsatthet - ge din gåva nu

Nya sånger i Guds och Frälsningsarméns tjänst

Närmare 20 personer deltog i onlineträffen "Songwriter" som anordnades av Frälsningsarméns musikråd. Träffen är den första i sitt slag och vände sig till de inom Frälsningsarmén som är intresserade av att skriva sånger. Inspiration, mod och verktyg till skapandet var en del av det uppskattade innehållet.

– Vi vill få igång ett flöde av sångskrivande och kunna ge ut nya låtar inom Frälsningsarmén!

Det säger Anders Beijer, musikutvecklare, som tillsammans med Frälsningsarméns musikråd vill blåsa liv i den kreativa gåvan runtom i landet. Under träffen lyssnade ett tjugotal deltagare bland annat till Rickard Carlsson, kårledare i Tranås, som gav många bra tips och en fin översikt över de olika verktyg och arbetssätt som kan användas i musikskapande.

Levande musikliv har betytt tillväxt

Anders Beijer menar att nyskriven musik är kopplat till samfundsutvecklingen. Historiskt har Frälsningsarméns expansion hängt tätt samman med att sången och musiken är kraftfull och levande. Gud förmår göra vad som helst men tycks på ett speciellt sätt använda musiken. Och den är inte bara ett trevligt inslag utan en viktig samfundsfråga, kopplat till kultur, identitet och anda, menar Anders Beijer.

– Frälsningsarmén har haft traditionen att sjunga oss ut i uppdraget. Nu har vi nästan ingen ny musik – vad händer med vårt uppdrag, identitet, teologi och självkänsla om vår musik bara kommer från andra samfund och sammanhang?

Kristet musikskrivande är tillbedjan

Han betonar att hur bra AI (Artificiell Intelligence) och liknande tjänster än blir på att skriva musik i framtiden, fattas en pusselbit om inte Frälsningsarmén själva skriver eget material. Att skriva och framföra musik är nämligen också att tillbe. Därför vill Anders Beijer tillsammans med musikrådet uppmana alla som kanske redan skriver eller har skrivit, att ta fram sina låtar ur byrålådan.

– Många undviker att skriva för att de inte vågar, men nu vill vi ändra på det, säger Anders och fortsätter:

– Genom att mötas kan vi lära känna varandra, knyta nya kontakter och samarbeta. Någon kanske är bra på text, en annan på arrangemang, melodi och så vidare. Vi kan komplettera varandra.

Fem nya sånger planeras till 2025

Det krävs mycket material för att vaska fram det bästa, få det arrangerat, tryckt och så småningom utgivet. Redan i sommar kommer omkring fem sångackompanjemang att spelas in, i höst sätts stämmor på dessa och under 2025 är planen att få ut musiken på marknaden. Sedan bygger man vidare på projektet med nya sånger undan för undan.

Ander Beijer betonar att de goda, gamla sångerna från förr ska fortsätta användas och alltid kommer att ha ett existensberättigande. Sånger har olika livslängd men ”guldkornen och diamanterna” i Frälsningsarméns sångskatt håller alltid. Man kan dock bevara det gamla och ändå skriva sig in i en ny tid, en ny identitet.

– Får vi igång en produktion finns en väg vidare och det bidrar också till en stolthet över samfundet, tror han.

Fler sångskrivarträffar väntar

Songwriter-träffen den 28 maj syftade främst till att ge inspiration till att gå hem och börja skapa. Fler träffar kommer att handla om bland annat harmonisering, melodi, text och teologisk förankring.

– Ja, vi kommer att kunna ha många träffar framöver. Nu är det bara att sätta igång! avslutar Anders Beijer.

Vi du se onlineträffen ”Songwriter” i efterhand?
Maila till anders.beijer@fralsningsarmen.se

Text: Carina Tyskbo
Foto: Ander Beijer, Frälsningsarméns musikråd