logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Filmer från ledardagarna 2022

Här följer fyra filmklipp att använda på kårer och verksamheter. Talarna höll sina föredrag på Frälsningsarméns ledardagar i mars 2022. Filmerna kan användas i t ex kårnämnder, ledargrupper och smågrupper för att samtala utifrån hur vi går vidare i det steg Frälsningsarmén i Sverige tagit i vision 2025 som handlar om ”Ett relationsbaserat liv - uppåt, utåt och inåt.”

Ett relationsbaserat liv – Uppåt

Inspelat 2022-03-23

Major Lennart Lundberg, rektor och lärare på Frälsningsarméns officersskola. Temat för föredraget är att belysa vikten av att studera och leva med Guds ord, för en fördjupad relation ”uppåt”.

Inspelat 2022-03-23

Major Elisabeth Grahn, kårledare. Temat för föredraget är att belysa vikten av lovprisning, för en fördjupad relation ”uppåt”. Föredraget har stadig förankring i bibeln och flera aspekter på lovprisning behandlas.

Ett relationsbaserat liv – Utåt

Inspelat 2022-03-22

David Thurfjell, religionshistoriker och professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola. David Thurfjell utgår i sitt föredrag från sin forskning, också presenterad i de två böckerna Granskogsfolk och Det gudlösa folket. Han utgår bl a från frågan ”Är svensken verkligen så sekulariserad som det ofta framställs?”.

Ett relationsbaserat liv – Inåt

Inspelat 2022-03-22

Kapten Daniel Viklund, kårledare, belyser i sitt föredrag vikten av de troendes inbördes gemenskap, församlingens betydelse. Han utgår från sin gedigna bibelkunskap och belyser med egna erfarenheter från kårliv.