logotype
Hjälp människor i nöd - ge en gåva nu

Om förlåtelse - undervisning med Anders Beijer

I Frälsningsarméns vision "Välkommen hem-Livet med Jesus" sätter vi fokus på relationer. Relationen med Gud och med varandra. För att få relationer att fungera är förlåtelse helt avgörande! Undervisningen med Anders Beijer kan användas som andakt vid olika samlingar eller i olika former av smågrupper.