logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Musikrådet

Vi vill inspirera och vägleda det musikaliska och kreativa arbetet ute i landet. Musikrådet kan också fungera som ett bollplank för att ge tips och idéer till olika sammanhang och koppla ihop personer och grupper med varandra som är engagerade i liknande situationer och kan utbyta erfarenheter.

 

Här kan du läsa mer om aktuella webbinarium och arrangemang som Musikrådet anordnar

Vision

Frälsningsarméns musikråd finns till för att engagera, uppmuntra och ge riktning för territoriet till att använda musik och andra kreativa uttryck på ett sätt som förmedlar Frälsningsarméns uppdrag och vision.

Musikrådets uppgifter

Vi vill inspirera och vägleda det musikaliska och kreativa arbetet ute i landet. Musikrådet kan också fungera som ett bollplank för att ge tips och idéer till olika sammanhang och koppla ihop personer och grupper med varandra som är engagerade i liknande situationer och kan utbyta erfarenheter.

Vi fokuserar på:

Sång

Sång kan ha varierande funktion som t.ex. tillbedjan, vägledning, undervisning, evangelisation m.m. och i Frälsningsarmén har vi olika sångare i form av lovsångsteam, körsång solosång m.m. Musikrådet finns tillgängligt för att coacha, ge tips på sånger och inspirera till lovprisning. Vi vill också särskilt uppmuntra till att nya sånger skrivs i Frälsningsarmén.

Instrumentalmusik

Musikrådet vill hjälpa Frälsningsarméns musikkårer och andra instrumentala grupper att hitta sin bästa funktion i vår tid. Vi ser en stor potential och ett brett användningsområde för den här typen av musik i landets kårer. Det som står högst på agendan är att få fram nya moderna lovsångackompanjemang för att stärka gruppernas nutidsfunktion i gudstjänster samt att stötta ungdomsverksamhet och nybörjarsatsningar.

Kreativa uttryck

Musikrådets engagemang inkluderar även övriga kreativa uttryck i Frälsningsarmén som t.ex. dans, drama, poesi, foto/film m.m. Vi tror att skapande kan ta sig många former och att vi genom att ha en bred palett av uttryck tillsammans speglar något av Guds kreativitet och skaparglädje. Hör gärna av dig till oss om du vill ha vägledning i att leda en dansgrupp, behöver tips och idéer till ett drama eller vill hitta nya spännande sätt att utforma en gudstjänst.

Hjälp oss att sprida inspiration genom att dela med er av vad ni gör i era sammanhang. Om ni har någon utställning, någon ny musik eller provat något nytt kreativt i gudstjänsten meddela oss så vi kan sprida inspirationen vidare. Utbytet av erfarenheter är nödvändigt för att vi ska se musik och kreativa uttryck växa i Frälsningsarmén.

Kontaktuppgifter

Mailadress: musik@fralsningsarmen.se

Telefon till musikutvecklare och ordförande i musikrådet (Anders Beijer): 073 914 82 16