logotype
Du kan minska hemlösheten - ge en gåva nu

Uppdaterad 2024-03-01

Nya förordnanden:

På överste Bo Jeppssons vägnar meddelas följande nya förordnande:

 • Kommendör Eva Kleman - Lärare Officersskolan. Tillträdesdatum 1 augusti 2024
 • Kommendör Johnny Kleman - Lärare Officersskolan. Tillträdesdatum 1 augusti 2024

Vi önskar våra kollegor "Välkommen hem" och Guds rika välsignelser i deras nya uppgifter!

 • Major Lennart Lundberg – Sektionschef för personalsektionen. Tillträdesdatum 1 augusti 2024
 • Major Veronica Wahlström – Rektor Officersskolan. Tillträdesdatum 1 augusti 2024
 • Majorerna Henrik och Turid Bååth upptar nya förordnanden i sitt hemterritorium från och med 1 augusti 2024
 • Major Elisabeth Hjerpe - Biträdande personalchef. Tillträdesdatum 1 mars 2024
 • Major Anders Beijer - Musikutvecklare 100%. Tillträdesdatum 1 mars 2024
 • Major Kristina Eklöf - Resursofficer i Trelleborgs kår 50%. Tillträdesdatum 1 april 2024
 • Kapten Sara Törnå - Kårledare i Nyköping. Tillträdesdatum 1 juni 2024
 • Kapten Daniel Viklund - Kårledare i Strängnäs. Tillträdesdatum 16 juni 2024
 • Fältsergeant Anneli Solomon - Kårledare i Eskilstuna. Tillträdesdatum 16 juni 2024
 • Fältsergeant Marjo Maikkunen - Kårledare med verksamhetsansvar i Haparanda och Luleå. Tillträdesdatum 16 juni 2024
 • Pasi Maikkunen - Kårledare i Haparanda och Luleå. Tillträdesdatum 16 juni 2024
 • Malin Brus - Biträdande kårledare i Umeå. Tillträdesdatum 16 juni 2024
 • Major Anna-Lena Hjerpe - Kårledare med verksamhetsansvar Kår 393
  Tillträdesdatum 27 januari 2024
 • Kapten Simon Paulin - Biträdande kårledare Home
  Tillträdesdatum 27 januari 2024

Vi önskar våra kollegor Guds rika välsignelser i deras nya uppgifter!

Begravningsgudstjänst

Major Ingvor Larsen, Göteborg befordrades till härligheten den 25 februari 2024.

Begravningsgudstjänst hålls i Östra kapellet, Göteborg fredagen den 15 mars kl 10.00. Officiant är major Lillvor Stenberg.

Därefter inbjudes till minnesstund på Frälsningsarmén Östra kåren med anmälan till begravningsbyrån 031-85 98 81 senast den 12 mars.

Vi innesluter närmaste sörjande i våra förböner.

Kapten Rolf Stefansson befordrades till härligheten den 17 februari 2024.

Begravningsgudstjänst hålls på Frälsningsarmén i Malmö måndagen den 25 mars kl 14.00. Officiant är major Sara Beijer.

Därefter inbjudes till minnesstund med anmälan till begravningsbyrån 040-167600 senast den 18 mars.

Minnesgåvor: Tänk gärna på Frälsningsarmén i Malmö tel 08-562 282 51.

Vi innesluter närmaste sörjande i våra förböner.

”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör.”

Johannesevangeliet 11:25

Befordrade till härligheten

Ingvor Larsen, Göteborg
Rolf Stefansson, Malmö
Rune Rylander, Tranås
Anki Swahn, Kiruna
Harry Wolf, Kiruna
Lennart Johansson, Nässjö
Kommendör Rolf Roos, Stockholm
Maud Åhman, Lidköping
Vivanne Söder, Vilhelmina
Olga Österholm, Strömsund
Edda Svedman, Nässjö
Lennart Nilsson, Göteborg
Joel Haglund, Skövde
Annika Johansson, Nässjö
Maj Ivarsson, Örkelljunga
Bert Gustafsson, Örebro
Karin Andersson Söderlund, Västerås
Anna-Kerstin Håkansson, Trelleborg

Vi innesluter de närmaste anhöriga i våra förböner.

Minnesrunor