logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Uppdaterad 2024-06-17

Befordran och LSO till frälsningsofficerare

Följande frälsningsofficerare befordras till kaptener den 15 juni:

Evangelina Bergh, Maria Dubari, Daniel Lovén, Karolina Nilsson och Caroline Storck.

Följande frälsningsofficerare tilldelas LSO - Long Service Order:

Long service order är en utmärkelse som tilldelas officerare som ett erkännande för lång och trogen tjänst.

LSO 25 år

 • Helena Andersson, 20 juni
 • Elisabeth Söderström, 20 juni
 • Marina Bratterud, 25 juni

LSO 30 år

 • Anna-Maria Tuftström, 15 juni
 • Henrik Bååth, 30 juni

LSO 35 år

 • Christina Jeppsson, 28 juni
 • Per-Uno Åslund, 28 juni

LSO 40 år

 • Anna-Lena Hjerpe, 1 juli
 • Kjell Karlsten, 1 juli
 • Anna-Lena Paulsson, 1 juli
 • Christian Paulsson, 1 juli

Vi önskar våra kollegor Guds rika välsignelse i tjänsten de gör för Gud och Frälsningsarmén!

Nya förordnanden

På överste Bo Jeppssons vägnar meddelas följande nya förordnanden:

Löjtnant Camilla Kenny - Biträdande kårledare i Östra kåren, Göteborg.

Tillträdesdatum 1 augusti

Kapten Mackan Andersson - Ansvarig för Frälsningsarméns arbete med människor som har hörsel- och synnedsättning, i Malmöregionen (100%)

Tillträdesdatum 1 juni 2024

Major Susanne Jansson - Sjukhuspastor SÖS (Stockholm) 75% / Kaplan Ågesta folkhögskola 25% - Tillträdesdatum 1 september / 1 augusti 2024

Major Bertil Divert - Kårledare i Södra Vätterbygden kår - Tillträdesdatum 1 oktober 2024

Major Åse Divert - Medarbetare kårens sociala arbete i Södra Vätterbygden kår - Tillträdesdatum 1 oktober 2024

Vi önskar våra kollegor Guds rika välsignelse i uppgifterna!

Nytt förordnande

På överste Bo Jeppssons vägnar meddelas följande nya förordnande:

Överstelöjtnant Kjell Olausson - Biträdande divisionschef i Östra divisionen 50% / resursofficer på Programkontoret 50%.

Tillträdesdag för det nya förordnandet är 1 maj 2024.

Vi önskar vår kollega Guds rika välsignelse i uppgifterna!

Nytt förordnande

På överste Bo Jeppssons vägnar meddelas följande nya förordnanden:

Major Guna Gaveika Uppgård - Ekonomiassistent finansenheten 80% / medarbetare Lyktan 10% och kåren i Sala 10%

Tillträdesdatum 1 juni 2024

Vi önskar vår kollega Guds rika välsignelse i uppgifterna!

Nya förordnanden

På överste Bo Jeppssons vägnar meddelas följande nya förordnande:

 • Major Magnus Alhbin - Kårledare Örebro. Tillträdesdatum 1 augusti 2024
 • Jennie Franzén Gallardo - Kårledare Västerås. Tillträdesdatum 1 september 2024
 • Kommendör Eva Kleman - Lärare Officersskolan. Tillträdesdatum 1 augusti 2024
 • Kommendör Johnny Kleman - Lärare Officersskolan. Tillträdesdatum 1 augusti 2024
 • Major Lennart Lundberg – Sektionschef för personalsektionen. Tillträdesdatum 1 augusti 2024
 • Major Veronica Wahlström – Rektor Officersskolan. Tillträdesdatum 1 augusti 2024
 • Majorerna Henrik och Turid Bååth upptar nya förordnanden i sitt hemterritorium från och med 1 augusti 2024
 • Major Elisabeth Hjerpe - Biträdande personalchef. Tillträdesdatum 1 mars 2024
 • Major Anders Beijer - Musikutvecklare 100%. Tillträdesdatum 1 mars 2024
 • Major Kristina Eklöf - Resursofficer i Trelleborgs kår 50%. Tillträdesdatum 1 april 2024
 • Kapten Sara Törnå - Kårledare i Nyköping. Tillträdesdatum 1 juni 2024
 • Kapten Daniel Viklund - Kårledare i Strängnäs. Tillträdesdatum 16 juni 2024
 • Fältsergeant Anneli Solomon - Kårledare i Eskilstuna. Tillträdesdatum 16 juni 2024
 • Fältsergeant Marjo Maikkunen - Kårledare med verksamhetsansvar i Haparanda och Luleå. Tillträdesdatum 16 juni 2024
 • Pasi Maikkunen - Kårledare i Haparanda och Luleå. Tillträdesdatum 16 juni 2024
 • Malin Brus - Biträdande kårledare i Umeå. Tillträdesdatum 16 juni 2024

Vi önskar våra kollegor Guds rika välsignelser i deras nya uppgifter!

”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör.”

Johannesevangeliet 11:25

Befordrade till härligheten

Göte Lundin, Örebro
Margareta Liem, Nyköping
Örnulf Rudolfsen, Vilhlemina
Ingvor Larsen, Göteborg
Rolf Stefansson, Malmö
Rune Rylander, Tranås
Anki Swahn, Kiruna
Harry Wolf, Kiruna
Lennart Johansson, Nässjö
Kommendör Rolf Roos, Stockholm
Maud Åhman, Lidköping
Vivanne Söder, Vilhelmina
Olga Österholm, Strömsund
Edda Svedman, Nässjö
Lennart Nilsson, Göteborg
Joel Haglund, Skövde
Annika Johansson, Nässjö
Maj Ivarsson, Örkelljunga
Bert Gustafsson, Örebro
Karin Andersson Söderlund, Västerås
Anna-Kerstin Håkansson, Trelleborg

Vi innesluter de närmaste anhöriga i våra förböner.

Minnesrunor