logotype
Hjälp människor i akut utsatthet - ge en gåva nu

Uppdaterad 2023-09-05

På överste Bo Jeppssons vägnar meddelas följande förordnande:

  • Löjtnant Guri Brandvik Nilsson - Resursofficer i Uppsala kår
    Tillträdesdatum 1 juli.
  • Kapten Mackan Andersson - Bibellärare på Ågesta folkhögskola 30% / ansvarig för Frälsningsarméns arbete bland dövblinda och blinda i Malmöregionen 70%. Tillträdesdatum 1 augusti.
  • Överstelöjtnant Kjell Olausson - Resursofficer i östra divisionen. Tillträdesdatum 1 augusti.

Vi önskar våra kollegor Guds rika välsignelser i deras nya uppgifter!

Officersutnämningar

Ny stabschef utsedd

General Brian Peddle har låtit meddela att kommendör Edward Hill har valts till Stabschef och hans fru kommendör Shelly Hill till världssekreterare för kvinnoorganisationen. Kommendörerna Hill upptar sina respektive nya förordnanden den 3 augusti 2023.

På överste Bo Jeppssons vägnar meddelas följande nya förordnande:

Kommendör Marie Willermark (p) – tillförordnad regionledare för Lettland 50%.

Förordnandet avser perioden 1 augusti 2023 till och med 31 juli 2024.

Vi önskar vår kollega Guds rika välsignelse i hennes nya uppgift!

Officersförflyttning 2023

”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör.”

Johannesevangeliet 11:25

Befordrade till härligheten

Edda Svedman, Nässjö
Lennart Nilsson, Göteborg
Joel Haglund, Skövde
Annika Johansson, Nässjö
Maj Ivarsson, Örkelljunga
Bert Gustafsson, Örebro
Karin Andersson Söderlund, Västerås
Anna-Kerstin Håkansson, Trelleborg
Elisabeth Lundqvist, Nässjö
Tommy Hedin, Nässjö
Jan-Åke Nordh, Nässjö
Britt-Marie Gällermalm, Södertälje
Erene Lemhage, Lidköping
Britt Larsson, Halmstad
Sven-Evald Söderström, Lidköping
Ove Ericson, Stockholm
Bo Ericson, Stockholm
Sven Wickberg, Stockholm
Gunvor Nordqvist, Stockholm

Vi innesluter de närmaste anhöriga i våra förböner.

Minnesrunor

Hjälp någon i utsatthet - ge en gåva!

Välj engångsbelopp

Du vet väl om att du kan få skatteavdrag om din gåva är 200 kr eller högre? Du behöver isåfall uppge ditt personnummer på tacksidan.

Välj betalsätt

Plusgiro 90 04 80-5 | Bankgiro 900-4805 | Swish 9004805