logotype
Hjälp oss ge fler en god jul

Uppdaterad 2022-11-18

Nya order

På general Brian Peddle's vägnar meddelas härmed att:

Majorerna Christian och Anna-Lena Paulsson mottagit order som Regional and Assistant Regional Officer, Poland (Germany, Lithuania and Poland Territory)

Deras order träder i kraft den 1 februari 2023.

Tillträdesdatum 1 november

Kapten Erik Johansson - biträdande föreståndare Sociala centret Riga samt medarbetare RHK, Lettland

Kapten Kathleen Johansson - medarbetare RHK, Lettland

”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör.”

Johannesevangeliet 11:25

Befordrade till härligheten

Gun Helen Presterg, Järpen
Elsie Råsberg, Nässjö
Mirjam Lindqvist, Stockholm
Gertrud Bergman, Örebro
Paula Ekwall, Trollhättan
Karl-Magnus Ekwall, Trollhättan
Lars-Göran Grosshög, Stockholm
Berith Falck, Vänersborg
Karin Hultgren, Upplands Väsby
Rakel Lillan Götrich, Hudson, Florida, USA
Sune Lindgren, Göteborg
Synnöve Kask, Nynäshamn
Gunvor Söderstedt, Stockholm
Kurt Hagman, Karlstad
Margit Hägglund, Örebro
Lissy Sjödin-Rudolfsen, Vilhelmina
John Larsson, London, England
Gun Ljungqvist, Göteborg
Rune Holmdahl, Göteborg

Vi innesluter de närmaste anhöriga i våra förböner.

Minnesrunor