logotype
Hjälp äldre i utsatthet - ge din gåva nu

PAU21 – Personlig Andlig Utveckling

PAU21 står för ''Personlig Andlig Utveckling under 21 dagar'' och är ett material som tagits fram för att hjälpa människor att, under 21 dagar, skapa goda andliga rutiner för att bygga vidare på i livet.

PAU21 – kort förklaring om vad det innebär

Personlig Andlig Utveckling 21 dagar

PAU21 är ett verktyg som ni som kår kan erbjuda era medlemmar och andra intresserade att använda under en period av 21 dagar. Ni ger dem genom detta verktyg stöd i att få eller återuppta goda andliga rutiner i sina liv eller att utmanas på något område i lärjungaskap.

Det sägs ta 21 dagar att skapa en ny rutin. Rent praktiskt går det till så att kårledaren eller annan lämplig andlig ledare före treveckorsperioden, har ett samtal med den som vill använda detta verktyg. Ni kommer tillsammans fram till vad hans/hennes utmaning skall innebära. Kårledaren tar fram eventuellt material och sen arbetar personen i 21 dagar med sin uppgift. Efter det träffas ni igen för ett uppföljande samtal kring hur det har gått och vad personen har lärt sig, både om sig själv och om Gud.

Läs mer i filen ”PAU21 - förslag på inbjudan att skicka ut”. Här  finns förslag till områden och uppgifter. Ni som kår får förbereda de uppgifter som ni vill erbjuda, men tänk brett så att det kan tilltala många.

Upplägget har tagits fram av Nässjö kår under 2021 och om ni har frågor är ni välkomna att kontakta kårledarna. Mail: nassjo@fralsningsarmen.se

Gud välsigne er i arbetet att utrusta människor i och till lärjungaskap!