logotype
Hjälp människor i nöd - ge en gåva nu

Lokalt ledarskap

Du som är ledare i Guds rike har en viktig roll i det som Gud vill göra i den här tiden.

 

Det finns många områden i en kår där det behövs ett lokalt ledarskap: undervisning, socialt arbete, barn- och ungdomsverksamhet, ekonomi och administration, själavård, medlemsvård, sång och musik, gudstjänstliv, styrelsearbete med mera.

Säg ja till att:

  • vara med och bygga och forma din kår
  • vara en i ledarteamet
  • använda dina talanger, egenskaper och gåvor
  • vara en förebild genom ledarskap i din kår

Att vara lokal ledare handlar om att tillsammans med andra ledare förverkliga Frälsningsarméns uppdrag att:

  1. Människor ska bli frälsta - frälsning
  2. Människor ska växa i sin tro - helgelse
  3. Människor ska betjänas - socialt arbete

För mer information om du säger ja kontakta kårledaren eller annan ansvarig ledare på din kår eller maila programkontoret@fralsningsarmen.se

Dagar för Lokala Ledare genomfördes 9-10/9 2022

Temat för dagarna var ”Ett relationsbaserat liv – uppåt, utåt, inåt”, utifrån nästa steg i arbetet med Vision 2025.

Här är länkar med inspelning från dagarna

Fredagens sändning 9/9:

Lördagens sändning 10/9:

Om du gör många administrativa uppgifter kan du behöva tillgång till Pärleportalen för stöd och information, prata med din kårledare om detta.