logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Till minne av Rolf Roos

På Templets kår i Stockholm hölls på trettondedagsafton en begravningsgudstjänst för kommendör Rolf Roos, som befordrades till härligheten den 7 december 2023. Frälsningsarmén minns med tacksamhet en 45 år lång gärning och ett viktigt ledarskap på flera platser i såväl Sverige som Finland.

Rolf Roos föddes den 13 november 1940 i Uppsala. Han utgick som frälsningsofficer från Uppsala kår år 1962. Efter att bland annat ha varit kårledare för Edsbyn, Östra Kåren i Göteborg och för Stockholm 3, blev han 1982 nationell ungdomssekreterare (NUS). Karriären fortsatte sedan som rektor för Officersskolan, chefredaktör för tidningen Stridsropet samt litteratursekreterare.

Territoriell ledare i Finland och Sverige

År 1992 blev Rolf befordrad till överstelöjtnant och utnämnd till fältsekreterare. Fyra år senare blev han överste och territoriell ledare (TC) för Frälsningsarmén i Finland, för att 1999 återkomma till Sverige och få samma uppdrag här, med kommendörsrang.

Kommendör Roos avgick som ledare år 2004 och tog då på sig ett uppdrag som riksevangelist, innan han pensionerades 2007.

Drömde tidigt om att leda möten

Begravningsgudstjänsten på Templets kår leddes av officer Christel Lindgren, som i sitt tal pekade framför allt på Rolfs förmåga att vara en ledargestalt, där han och hustrun sedan 1965, officeren Majvor Roos, fick många fina och viktiga möten med människor i små och stora sammanhang. Redan som liten drömde Rolf om att ”hålla möten” som vuxen, och i 18-19-årsåldern gav han sig ut för att evangelisera - allt med den drivkraft som påminner om orden i Apostlagärningarnas fjärde kapitel: ”Vi för vår del kan inte tiga med vad vi sett och hört”.

Stod för det genuina i Jesus-mötet

Christel Lindgren talade vidare om Rolfs skarpsyn och blick för livets ljusa sidor och även om hur han stod för det genuina och centrala i Jesus-mötet, litade på Guds ord och ständigt ville låta sig fyllas av den Helige Ande.

– Låt oss hedra Rolf genom att leva ut det som är vårt fundamentala uppdrag, uppmanade mötesledaren avslutningsvis.

”Där rosor aldrig dör” på dragspel och piano

Musikkåren under ledning av Fredrik Råström spelade bland annat "Serenity" av Eric Ball samt Templets sorgmarch, av David Berg. Malin Ståhlberg på sång och dragspel framförde tillsammans pianisten Markus Landgren en egen finstämd tolkning av ”Där rosor aldrig dör”. Medverkade med bibelläsning ur Uppenbarelseboken 21 gjorde överstelöjtnant Ing-Britt Hansson.

Mot slutet av akten gjordes honnör med Frälsningsarméns fana, varpå kistan bars ut under närvaro av de anhöriga, innan en minnestund tog vid.

Rolf Roos blev 83 år. Frälsningsarmén lyser i tacksamhet frid över hans minne.

Text och foto: Carina Tyskbo

Ska vi be för dig?