logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Skolan ligger i Stockholm utanför Farsta, på Ågesta friluftsområde.

Utbildningen sker under två års grundutbildning med distansstudier kopplat till fältutbildning på en kår/församling eller social institution. Till det kommer ett obligatoriskt påbyggnadsår under första året som anställd.

Utbildningen bygger på tre delar:

  • personlig andlig utveckling (med fokus på att den blivande officeren ska lära känna Gud, sig själv och uppdraget),
  • kurser (t.ex. bibelkunskap, själavård, ledarskap)
  • fältutbildning (där eleven provar olika moment).

Officerens uppgift är att vinna människor för Guds rike, leda dem genom att undervisa, ge själavård och vaka över den enskildes behov samt utrusta soldater och medlemmar för tjänst.

Läs mer om Officersskolan och utbildningen

En kvinna som står och föreläser i ett klassrum. I klassrummet sitter det personer vid bord som lyssnar på kvinnan.
Foto: Jonas Nimmersjö
En person som håller i en uppslagen bibel. I bakgrunden sitter det personer som lyssnar.
Foto: Jonas Nimmersjö
Fokus på en person som håller upp ena armen i luften.
Tre män i ett av officersskolans klassrum. De sitter bredvid varandra vid ett bord och på bordet ligger det datorer och böcker.
Foto: Jonas Nimmersjö
En kvinna som står och föreläser i ett klassrum. I klassrummet sitter det personer vid bord som lyssnar på kvinnan.
Foto: Jonas Nimmersjö
En person som håller i en uppslagen bibel. I bakgrunden sitter det personer som lyssnar.
Foto: Jonas Nimmersjö