logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Filmer om lärjungaskap – Clive Adams

Frälsningsarméns ledare i Sverige, kommendör Clive Adams, har spelat in undervisningsfilmer om lärjungaskap som kan användas i små- eller storgrupper på er kår eller verksamhet.

Filmer om lärjungaskap

Frälsningsarméns ledare i Sverige, kommendör Clive Adams, har spelat in undervisningsfilmer om lärjungaskap som kan användas i små- eller storgrupper på er kår eller verksamhet. Här finns nu 12 st filmer i serien.

Clive skriver om filmerna:

"Frälsningsarmén i Sverige har lanserat en vision för åren 2020 till 2025. Visionen har rubriken "Välkommen hem - livet med Jesus". Den fokuserar på relationer: relationer med varandra och med världen, men främst en verklig relation med Jesus.

"Livet med Jesus" är den centrala delen av visionen. Att vara hemma innebär att vara med Jesus och det är den viktigaste relationen vi kan ha. Den mest grundläggande kallelsen vi har som troende är kallelsen att dela livet med Jesus. Den innebär att följa honom och lära, påverkas och förvandlas av honom. Kallelsen kan sammanfattas i ordet lärjungaskap. Vi är kallade att vara lärjungar och göra lärjungar och den här filmserien hjälper oss att förstå vad det innebär.

Gud välsigne dig när du försöker leva ut din kallelse!"

Film 1 - Lärjungaskap del 1 av 12


Samtalsfrågor Lärjungskap del 1 av 10.pdf

Film 2 - Lärjungaskap del 2 av 12

Samtalsfrågor Lärjungskap del 2 av 10.pdf

Film 3 - Lärjungaskap del 3 av 12


Samtalsfrågor Lärjungskap del 3 av 10.pdf

Film 4 - Lärjungaskap del 4 av 12

Samtalsfrågor Lärjungskap del 4 av10.pdf

Film 5 - Lärjungaskap del 5 av 12

Samtalsfrågor Lärjungskap_del 5 av 10.pdf

Film 6 - Lärjungaskap del 6 av 12

Samtalsfrågor Lärjungaskap_del 6 av 10.pdf

Film 7 - Lärjungaskap del 7 av 12

Samtalsfrågor Lärjungaskap_del 7 av 10.pdf

Film 8 - Lärjungaskap del 8 av 12

Samtalsfrågor Lärjungskap del 8 av 10.pdf

Film 9 - Lärjungaskap del 9 av 12

Samtalsfrågor Lärjungskap del9 av 10.pdf

Film 10 - Lärjungaskap del 10 av 12

Samtalsfrågor Lärjungskap_del 10 av 10.pdf

Film 11 - Lärjungaskap del 11 av 12

Samtalsfrågor Lärjungskap_del 11 av 12.pdf

Film 12 - Lärjungaskap del 12 av 12

Samtalsfrågor Lärjungskap_del 12 av 12.pdf