Stöd vårt internationella arbete

Artiklar

Artiklar och stories.

En ung mamma sitter med ett litet barn i knät.

4600 ukrainska flyktingar har fått hjälp i Moldavien

Till fattiga Moldavien har nära en miljon flyktingar strömmat in från grannlandet Ukraina. Läs här om hur de har fått hjälp av Frälsningsarmén!

Barn i Bolivia sitter i ett klassrum- framför dem står en person och undervisar.

Ge ungdomar framtidstro i Bolivia

I Frälsningsarméns sociala projekt stärktes unga och föräldrar i samtal om familjerelationer och möjligheten till framtida studier.

Utdelning av förnödenheter utförd av Frälsningsarmén.

Torka, översvämningar och krig

I Afrika kan man vara utan regn i månader. När det sed regnar så blir det ofta översvämning. De utsatta får akut hjälp med mat, filtar och kläder. Läs mer!

Över två år av lindrad nöd i krigets Ukraina

Sedan krigsutbrottet februari-22 kan vi summera hur hundratusentals flyktingar fått hjälp med bland annat mat, kläder, sovplatser och bostäder. Läs mer!

Vårt katastrofarbete – så går det till

Frälsningsarmén finns i 134 länder och har lokala team på plats som är utbildade, kan agera snabbt och som stannar kvar. Vid en katastrof blir det lokala teamet kontaktat av Frälsningsarméns International Emergency Service-organisation (IES) som frågar om de behöver hjälp.

Dmitrijs och Ilona tillsammans med sina barn och personal på kåren i Riga.

"Gud tar oss ur bekvämlighetszonen"

Ilona och Dmitrijs leder Frälsningsarméns kår Riga 1, en alltmer välbärgad och västlik stad med fortsatt stor utsatthet. Läs om deras liv och arbete här!

Frälsningsarméns personal i Tanzania delar ut mat från säckar till en grupp människor.

Katastrofhjälp runt om i världen

Frälsningsarmén i Sverige stödjer genom det internationella arbetet långsiktiga projekt bland annat i Malawi och Kenya. Läs mer här om hur vi hjälper!

Elsa Björkqvist i ett vårdrum i zambia, i famnen håller hon i ett litet barn.

Som läkare i Zambia lärde sig Elsa att använda alla sina sinnen

Elsa Björkqvist har tjänat som läkare med huvudansvar för barnavdelningen på Chikankata Mission Hospital i Mazabuka, Zambia.

En buss som fungerar som en mobil klinik ute på landsbygden i Bolivia

Frälsningsarmén – viktig sjukvårdsaktör i många länder

I 130 år har vi bedrivit viktig sjuk- och hälsovård runt om i världen. Kapten Heidie Bradbury, samordnare för internationella sjukvårdsfrågor, berättar.

Kathleen Johanssons film från RIga

Ukrainska flyktingar: ”Tack för hjälpen, Frälsningsarmén!”

Tusentals ukrainska flyktingar har fått hjälp av Frälsningsarmén i Lettland sedan krigsutbrottet. Här beskriver några föräldrar, barn och äldre hur mat och kläder, men också medmänsklighet och gemenskap, fått betyda mycket i deras utsatta situation.

Danmaris Frick

"Fortsätt be för Ukraina!"

Damaris Frick har arbetat för Frälsningsarmén på plats i Ukraina sedan kriget startade. Här är hennes berättelse.

6 personer i Frälsningsarméns uniform tittar leende in i kameran

Tio år av stöd till krigsdrabbade i Ukraina

Frälsningsarmén har bedrivit hjälparbete i det krigsdrabbade Ukraina i tio år. Hjälpen har samordnats effektivt tack vare europeiskt samarbete.

”Utan gåvor kan vi inte genomföra vårt flyktingarbete”

Till lettiska kåren Riga 1, som driver ett socialt center kommer många ukrainska flyktingar varje vecka. Läs här om det intensiva arbetet för flyktingarna!

En kvinna och en man står och håller i matförpackningar - i bakgrunden syns ett förråd fullt med matvaror och kläder. Mannen är klädd i Frälsningsarméns uniform.

Så har Frälsningsarmén hjälpt Ukraina sedan krigsutbrottet

Tiotusentals människor fått mat, kläder, tak över huvudet, omsorg för barnen, hjälp att ordna identitetshandlingar, söka arbete och få psykologstöd.

Vattentankar vid en skola i Kenya - två män varav en i Frälsningsarméns uniform står framför ett hus med blå dörrar där det finns toaletter.

Lyckat vattenprojekt för skolor i Kenya

I Kenya har projektet WASH pågått under tio år. Vatten samlas i stora tankar, renas och förser skolor med dricksvatten och bättre möjlighet att sköta hygienen. Tack vare utbildning i teknik och underhåll har skolorna självständigt kunnat sköta vattentankarna.

Richard Munyao, Kenya, sitter på marken och arbetar med sina trädplantor. Bredvid honom står hans rullstol.

Richard förlorade båda benen i en trafikolycka - idag räddar han miljön

I Kenya där en majoritet har självhushåll för att klara av brödfödan kan en olycka bli en dubbel katastrof. Förutom olyckan i sig också förlorad förmåga att sköta om  odlingarna, hämta vatten och annat. Richard Munyao, 45 år, är änkling med fyra barn och när han förlorade båda sina ben i en trafikolycka såg framtiden mörk ut. Nu driver han en plantskola med över 20 000 trädplantor.

Minskad fattigdom när kvinnor i Kenya ansvarar för ekonomin

Kvinnorna i Kenya har kunnat förbättra husen, betala barnens skolavgifter och tagit viktiga beslut om framtiden. Läs här om hur de går till väga!

Fortsatt hjälp till ukrainska flyktingar

Frälsningsarmén i Lettland fortsätter att hjälpa människor på flykt från Ukraina. Centret i Riga förväntar sig en tillströmning av flyktingar från Kakhovka, Cherson och bosättningar däromkring efter explosionen av Kakhovka-reservoaren.

Second hand-butiken i Frälsningsarméns fastighet i Almere. I butikens kafé- och samtalsdel sitter det personer runt ett bord som fikar.

Ukrainska möten i nederländska Almere

Besök på nederländska kåren i Almere en måndagsförmiddag i slutet av mars 2023.

En av gatorna i Red Light District i Amsterdam, Holland.

Frälsningsarmén i Red Light District

Mitt i Amsterdams Red Light District erbjuder Frälsningsarmén sedan 75 år en mötesplats där alla är välkomna. Grunden till det sociala arbetet lades av major Alida Bosshardt och i dag fortsätter kåren att möta människor i enlighet med hennes devis ”varje person räknas”.

Till vänster, Kennedy Bwire som är barnrättskoordinator på Frälsningsarmén i Kenya East. Här besöker han en kvinna, Lisa, och hennes dotter på sjukhuset.

Unga utsatta flickor räddas av Frälsningsarmén i Kenya

På väg hem från skolan blev ”Lisa”, då 13 år, våldtagen av en krigare från samma stam i Kenya. Även om övergreppet i sig är hemskt så innebär det också för många tjejer och kvinnor att de stigmatiseras och betraktas som smutsiga av släkt och omgivning. För Lisa som dessutom blev gravid såg framtiden inte ljus ut.

Barn och vuxna som tar emot matpaket och vattendunkar från Frälsningsarmén.

Historisk torka i Kenya - vi hjälper familjer och skolor med matpaket

Normalt ska det komma två regnperioder per år i Kenya men på flera platser har det inte regnat sedan i slutet av 2022. För ett land där majoriteten av befolkningen är beroende av självhushållning både när det gäller odling och djurhållning är det en humanitär katastrof.

Porträttbild av en kvinna, Ellinor, från Malawi.

Snabb hjälp till Malawi efter naturkatastrofen

Tack vare pengarna som samlats in kunde mat och hygienartiklar delas ut till de som mist sina hem. Nu väntar uppbyggnadsfasen – fortsatt hjälp behövs!

Ett gäng unga glada kenyanska pojkar hjälper till att ta emot säckar med majsmjöl från Frälsningsarméns personal.

24 skolor i Kenya får hjälp med mat under torkan

Kenya har under en rekordlång tid lidit av matbrist orsakat av en förödande torka. Frälsningsarmén kan nu tack vare insamlade medel dela ut basvaror på skolor, så att barnen kan få ett lagat mål mat per dag. Frälsningsarmén i Sverige ansvarar för projektet, som också handlar om att göra samhället mer motståndskraftigt inför kommande katastrofer.

En familj i Malawi står utanför en hydda som har blivit förstörd av cyklonen.

Frälsningsarmén är redan på plats i katastrofens Malawi

Mat, rent vatten och någonstans att bo är de mest grundläggande behoven vi hjälper med i katastrofens Malawi, efter cyklonen Freddys härjningar.

Ett besök på en skola i Kenya. På bilden syns bland andra Överste Daniel Kiama, landsledare i Kenya East, till höger om honom Bo Jeppsson, Frälsningsarméns ledare TC i Sverige, Mr. Charles Nguna, parlamenstledamot och Ngolia Kimanzu, ansvarig kvalitetssäkring internationell utveckling på högkvarteret i Stockholm.

Framgång för våra utvecklingsprojekt i Kenya

Rikliga skördar, rent vatten åt fler, ett motståndskraftigare jordbruk och sanitet som räddar liv. Det är några av Frälsningsarmén framgångsrika pågående projekt i Kenya som under februari besökts av Frälsningsarméns ledare tillsammans med en delegation från Internationell utveckling på högkvarteret.

En man från Frälsningsarmén som delar ut mat och dryck till en kille i Ukraina.

Frälsningsarmén fortsätter hjälpa i Ukraina

Under året som gått har Frälsningsarmén på sina tio platser i Ukraina arbetat intensivt med att hjälpa de krigsdrabbade invånarna.

Ryggtavlorna på två personer i Rumänien. De står tillsammans med en kvinna med Frälsningsarméns sköld på sin jacka.

Årsdagen av kriget i Ukraina uppmärksammades

Vi tänker på och ber för alla dem som har drabbats av kriget. 160 730 av dessa människor i nöd har vi mött och hjälpt på en mängd olika sätt.

En serpentinväg som slingrar sig ner från bergen.

Framtidstro i Malawi

1967 inledde Frälsningsarmén sin verksamhet i Malawi. Nu finns fler än 100 kårer och 88 utposter, många med specifika projekt som stöder Malawiborna. Ett team från Sverige och Danmark besökte landet i maj 2022 och fick se att projekten verkligen gör nytta.

En kvinna med Frälsningsarméns sköld på jackan samtalar med två personer som har ryggen mot kameran.

Hjälp till frusna flyktingar i Ukraina

Kriget i Ukraina pågår nu i vintertid. Cirka 8 miljoner människor, de flesta kvinnor och barn, befinner sig fortfarande på flykt i Europa. Nu pågår en insamling som ska hjälpa flyktingar från Ukraina att klara vintern.

Två glada pojkar från Ukraina på läger i Georgien.

Barn från Ukraina på läger i Georgien

Frälsningsarmén i Östeuropa (Georgien, Bulgarien, Rumänien, Moldavien, Polen och Ukraina) har en aktiv roll i att hjälpa människorna på flykt i och från Ukraina med utdelningar av mat, hygienartiklar, transporter och andra nödvändigheter. I Sverige möter våra kårer och verksamheter de flyktingar som når vårt land.

Två män i Pakistan som står vid påsar från Frälsningsarmén. I påsarna ligger det förnödenheter i form av bland annat mat, hygienartiklar och filtar.

Vi fortsätter hjälpa Pakistan efter översvämningarna

Under sommaren 2022 drabbades Pakistan av mycket omfattande översvämningar och Frälsningsarmén i Sverige stödjer insatser för att hjälpa de drabbade. Vi har ställt några frågor om vad Frälsningsarmén gör på plats till George William som är ansvarig för Frälsningsarméns katastrofarbete i Pakistan.

En tvättstuga med 6 tvättmaskiner som står på rad. I tvättstugan ligger det kassar, tvättmedel och sköljmedel.

Tvättstugan som ger livskvalitet till fattiga och utsatta i Rumänien

Vad gör en församling som vill göra något praktiskt för människorna i sin omgivning? Hur börjar man? Ja, man kan till exempel göra som Frälsningsarméns kår/församling i Iasi, Rumänien. De startade en tvättstuga, en verksamhet som utvecklades till något mycket mer.

Så vill vi stoppa hungersnöden i Malawi

I Malawi, ett av världens fattigaste länder, lever de flesta på att odla och sälja grödor som majs, cassava och ris. Vid den senaste tidens extrema väderförhållanden, blir följderna katastrofala för bönderna. Översvämningar gör att plantor sköljs bort och vid perioder av torka dör de. Din gåva kan vara skillnaden mellan liv och död för dessa människor!

Ett barn som fyller en mugg med vatten.

Alla har rätt till mat och rent vatten

Omkring 40 projekt i utvecklingsländer bedrivs av enheten Internationell Utveckling vid Frälsningsarmén i Sverige. Främst rör det Kenya och Malawi med fokus på jordbruk, matsäkerhet, vatten och sanitet. Arbetet grundar sig på Bibeln och mänskliga rättigheter och vissa projekt kan göra skillnad i 80 000 människors liv.

Porträttbild av en kvinna, Tanya, som har den Ukrainska flaggan runt axlarna och tittar in i kameran.

”Tack för all värme och vänlighet!”

Med sorg tvingades Tanya lämna det krigsdrabbade Ukraina och kom till Sverige. Hon har varit rädd men också känt Guds omsorg och hon gläds över den värme och vänlighet hon mött under flykten, bland annat hos Frälsningsarmén. Här hoppas hon få stanna en tid även om hon helst vill tillbaka till hemlandet.

Porträttbild av Illya och Yana.

Njursjuke Illya riskerade att dö under flykten från krigets Ukraina

Att fly från krig när ens kropp kräver dialys tre gånger i veckan är både nödvändigt och livsfarligt. Fyrtioåriga Illya hann trots allt ut ur Ukraina i tid och fick behandling. Nu är han och familjen på säker mark i Sverige och de tackar Gud och kristna här för mat, kläder, husrum och omtanke.

Porträttbild av Elsa Hägglund som är kårledare. Hon står utomhus vid en dörr och håller i tre kuddar.

Flyktingar från Ukraina får hjälp av Frälsningsarmén i Hällnäs

Ett 30-tal flyktingar från Ukraina som sökt skydd hos vänner och släktingar i Hällnäs bjuds in till Frälsningsarmén i byn på middag. Barnen deltar även i kårens ordinarie barnträffar och några av familjerna får hjälp med sängkläder. ”Vi vill att de ska veta att vi finns här för dem”, säger Elsa Hägglund, kårledare.

En kvinna och hennes fyra barn tillsammans med två personer från Frälsningsarmén. De står mot en stenvägg och tittar in i kameran.

En tiggares upprättelse

En rumänsk kvinna som satt och tiggde i Nässjö lärde känna medlemmar i Frälsningsarmén på orten. Nu är hon och barnen engagerade i Frälsningsarmén i hemlandet och tack vare stöd både där och från Nässjö har livet tagit en ny positiv vändning.

Tre glada flickor i Kenya går tillsammans med ryggsäck på ryggen med varsin plastdunk i handen som de ska fylla med vatten.

Rent vatten räddar liv i Kenya

Varje dag behöver de bära flera liter vatten med sig till skolan. Vatten från en källa, pöl eller flod, alltså samma ställe där familj och grannar hämtar vatten för hushållsbruk. Elevernas vatten ska räcka till handtvätt, att dricka och till matlagningen. Ibland behöver det också räcka till att skura golvet i klassrummet och tvätt av skolans toaletter.

Överste Jostein Nielsen tillsammans med hans fru, överste Magna Våje Nielsen. De går på en gata i Bulgarien och håller hand.

Drömmen som blev verklighet

I mars 2021 blev Bulgarien det 132a landet där Frälsningsarmén är verksam och en del av det östeuropeiska territoriet. Arbetet som nu är i full gång började som en dröm, bokstavligen.

Ett gäng barn i skoluniform som springer.

Många ringar på vattnet i Kenya

Skolor som går från bottenresultat till toppen, friskare och mer närvarande elever, tryggare flickor som fullföljer sin utbildning, familjer i bysamarbeten och ökad medellivslängd. Frälsningsarmén summerar tolv års livsviktiga vattenprojekt i Kenya.

Frälsningsarméns volontärer som stöttar med röjning och bortforsling av lera.

”Allt var täckt av lera, allt!”

Tyskland, Nederländerna och delar av Belgien drabbades sommaren 2021 av regionens värsta väderkatastrof på decennier. Många dog och tiotusental fick evakueras efter att ha fått sina hem förstörda. Frälsningsarmén var snabbt på plats i de drabbade områdena för att hjälpa till.

Ryggtavlan på en kvinna som står och samtalar med en kvinna från Frälsningsarmén. Kvinnan från Frälsningsarmén bär munskydd och en gul väst med Frälsningsarméns sköld. I bakgrunden sitter och står det personer med munskydd.

Mildred hjälper sjuka och fattiga i Paraguay

I en fattig förort till Paraguays huvudstad Asunción ligger kliniken Tekokatu. Här har Frälsningsarmén hjälpt sjuka och fattiga människor i mer än 20 år. Ansvarig för arbetet är sedan två år tillbaka Mildred Tourn – vars mamma var svensk. ”Jag känner att jag har fått en gåva från Gud att hjälpa människor”, berättar Mildred.

Porträttbild av Galina, som arbetar på Frälsningsarmén.

Hjälper flyende ukrainare undgå människohandel

Sårbara ukrainska flyktingar riskerar nu att utsättas för människohandel. I Moldavien arbetar Frälsningsarmén intensivt med att dela ut akuta förnödenheter men också med att göra förmedlingen av sovplatser och jobb tryggare.