Stöd vårt internationella arbete

Många ringar på vattnet i Kenya

Skolor som går från bottenresultat till toppen, friskare och mer närvarande elever, tryggare flickor som fullföljer sin utbildning, familjer i bysamarbeten och ökad medellivslängd. Frälsningsarmén summerar tolv års livsviktiga vattenprojekt i Kenya.

Kungsträdgården i Stockholm är känd för sina vackra körsbärsträd. Om våren när de blommar vallfärdar människor dit. Men under ytan pågår saker som många inte känner till. Här finns en enorm pumpstation som tar hand om allt spill- och ytvatten från Stockholms innerstad. Den är en del i ett stort tekniskt pussel som gör att det slutligen kommer rent vatten ur våra kranar.

I Sverige är det en självklarhet men på många ställen i världen är det inte så. Enligt FN saknar 700 miljoner människor tillgång till rent vatten – en siffra som är svår att ta in. Som alltid när något är överväldigande eller abstrakt riskerar vi att bli likgiltiga. Men om man tar ner vattenfrågan på individuell nivå blir det mer konkret. En ofattbart stor grupp individer kommer aldrig att nå sin fulla potential eftersom de kommer att drabbas av olika sjukdomar och annat som påverkar livet negativt.

Vattenburna sjukdomar bland barn

För Frälsningsarmén är detta är ett mänskligt slöseri utan motstycke. ”Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig”. I Matteusevangeliet 25:35 är Jesus väldigt tydlig mot lärjungarna när det gäller vikten av att ta hand om de svaga. Eftersom många människor i världen fortfarande är törstiga och inte får i sig tillräckligt med mat, måste Frälsningsarmén ta Jesus uppmaning på största allvar.

Rent vatten är en av de viktigaste beståndsdelarna för mänskligt liv och det är genom smutsigt vatten som vuxna och barn blir sjuka. Varje minut dör ett spädbarn av en vattenrelaterad sjukdom, enligt FN. Smutsigt vatten skördar varje år världen i Kenya fler offer än alla former av våld och krig.

Margreth Musumbi är sedan sju år ansvarig för Frälsningsarméns vattenprojekt i en av Kenyas södra regioner. Hon berättar att de vattenburna sjukdomarna bland barnen i regionen är ett stort och allvarligt problem.

— När man dricker vatten som är kontaminerat med virus, bakterier och parasiter drabbas många av diarré och sjukdomar som kolera och tyfoid. Att inte heller kunna tvätta händerna leder också till sjukdomar, säger Margreth Musumbi.

Till vänster: Ryggtavlan på en kvinna som tvättar händerna från en vattentank med Frälsningsarméns sköld på. Till höger: Porträttbild av Margreth Musumbi som är ansvarig för Frälsningsarméns vattenprojekt i en av Kenyas södra regioner.
”Vattenburna sjukdomar bland barnen i regionen är ett allvarligt problem”, säger Margreth Musumbi, ansvarig för Frälsningsarméns vattenprojekt i en av Kenyas södra regioner.

Tillgänglighet för funktionshindrade

I byarna har Frälsningsarméns arbete mottagits väl. Människor ser hur grundläggande delar av livet förbättras, hur samhället blir mer friskt och välmående. Och Margreth har framtida visioner:

— Ett område jag brinner för är att göra vattenstationer och toaletter mer tillgängliga för funktionshindrade. Vi ska även starta fler självhjälpsgrupper för funktionshindrade, säger hon.

Många fattiga länder har genomgått en sensationell hälsoutveckling, något som det inte talas så mycket om i mediernas ofta nattsvarta beskrivningar. Även om många utmaningar kvarstår har exempelvis Kenya ökat sin medellivslängd från 51 år 2000 till 66 år 2018.

Vad vattenprojektet innebär

Vattenprojektet Mseto Resilience har med stöd av Frälsningsarmén pågått sedan 2009. Regnvatten från taken samlas upp i stora vattentankar som rymmer 16 000 liter. På detta sätt ökas kvantiteten av tillgängligt rent vatten i skolorna och mindre mängder tas från floder och pölar med smutsigt, kontaminerat vatten som orsakar sjukdomar. För att säkra kvaliteten renas vattnet på olika sätt.

Hela 80 skolor och 100 000 barn med familjer har fått stöd genom projektet. Rent vatten, förbättrad sanitet och utbildning i hygien står i centrum. På swahili betyder ”mseto” integrering, ett begrepp som lokalbefolkningen lätt kan relatera till. Just integreringen av de tre delarna krävs för att minska vattenburna sjukdomar. På de platser där det inte regnar tillräckligt mycket måste brunnar borras, vilket är mycket svårare och dyrare.

Förbättrad hälsa och skolresultat

Ngolia Kimanzu ansvarar för projektet på den internationella avdelningen vid Frälsningsarméns högkvarter i Stockholm. Han lyfter fram hur tillgång till rent vatten och bra toaletter på skolorna påverkar flickornas situation.

— Flickors hälsa och skolresultat förbättras och närvaron ökar i skolan. På så sätt ges de större framtida möjligheter, säger Ngolia.

Han är besviken på Kenyas myndigheter som inte tar ett tillräckligt stort ansvar på många områden. En viss framgång har nåtts i dialogen med flera lokala myndigheter, men det räcker inte, poängterar han.

— Vi måste arbeta intensivare för att nå fler myndigheter och få dem att ta ett långsiktigt ansvar för vatten och sanitet i skolor. Inverkan på samhället blir stor när detta fungerar. Förbättrat vatten och bättre sanitet har en påfallande effekt på skolresultaten för både pojkar och flickor.

Frälsningsarméns skola i Mwambaisyuko ligger i ett mycket fattigt område i länet Kitui. Här hade man tidigare regionens sämsta skolresultat men nu uppvisar skolan det bästa resultatet av fler än 800 skolor. Detsamma gäller skolan i orten Kyumbuni. Förbättrad hälsa och minskat antal sjukdomar är en del av anledningen till framgången. Parasitsjukdomar kan exempelvis orsaka långvarig trötthet vilket kan hålla elever borta från skolan i flera månader.

Ökad tillgång på vatten i såväl skolor som i hemmen gör även att barnen slipper spendera lika mycket tid på att hämta vatten om dagarna. De blir piggare och kan fokusera bättre på undervisningen.

Färre övergrepp på flickor och unga kvinnor

Sam Nangole är ansvarig för barnrättighetsfrågor i projektet och berättar hur tillgång till vatten har förbättrat tillvaron på flera olika sätt. När brunnar installerats närmare hemmen behöver barnen inte gå lika långa sträckor.

— På så sätt har vi fått en minskning av antalet övergrepp på flickor och unga kvinnor. Slitet med att hämta vatten blir mindre, liksom oron för den långa vägen. Då är det inte konstigt att skolresultaten också blir bättre, säger Sam Nangole.

Faith, en flicka i nionde klass i skolan i Kuymboni, håller med.

— Tidigare gick jag två timmar om dagen för att hämta vatten. Livet är enklare nu, säger hon.

Lärdomar och framtid

Vilka lärdomar har Frälsningsarmén då dragit efter tolv års insatser kring rent vatten? Och hur ska projekten utvecklas vidare i framtiden?

— Det som slår mig är människors kraft att själva förändra sina liv. När vi gått in i vissa särskilt fattiga områden har vi först tänkt att hjälpbehovet utifrån varit väldigt stort. Men invånarna har överraskat oss varje gång, säger George Obondo, som är ansvarig för vattenprojekten i Kenya sedan starten.

Som exempel tar han det torra och fattiga länet Kitui, där alla har låga inkomster. Men då vatten är en stor bristvara tog människorna frågan mycket allvarligt. Väldigt fattiga byar bidrog med hela 50 procent av kostnaderna för vattentankar. Våra föreställningar visade sig vara helt fel, menar George Obondo. Ambitionen för framtiden är att inom projektet skapa fler aktiviteter som kan hjälpa människor att öka sina inkomster.

— Vi ska starta fler spargrupper, självhjälpsgrupper och arbeta med entreprenörskap i det som kallas värdekedjor, till exempel kycklinguppfödning, säger Georg Obondo. Trots regionala skillnader minskar totalt sett fattigdomen i världen. Livslängden ökar och allt fler människor får tillgång till rent vatten. Detta är viktiga insikter. Hoppet om och arbetet för en bättre värld kvarstår och Frälsningsarmén är en viktig del av den.

Text: Christian Lerne
Textbearbetning: Carina Tyskbo
Foto: Jonas Nimmersjö

Artikeln är publicerad i Frälsningsarméns tidning Stridsropet nr 5 - 2021

Fakta – Kenya

  • Befolkning: 52,57 miljoner (2019, Världsbanken)
  • Befolkning som lever under 1,9 $ om dagen: 36 procent (2016, Världsbanken)
  • Namnet Kenya betyder vithet, efter det snöbeklädda berget Mount Kenya, ursprungligen Mount Kirinyaga (Engelsmännen föredrog Mount Kenya som var lättare att uttala).

Fakta Projektet Mseto Resilience

  • Nuvarande projektperiod: 2019-2024
  • Antal skolor som får stöd med vatten, sanitet och hygienutbildning: 22
  • Vattentankar som skall installeras i skolor och byar: 1000
  • Antal personer som får direkt stöd av insatsen: 30 100
  • Antal personer som får indirekt stöd av insatsen: 120 000