Stöd vårt internationella arbete

4600 ukrainska flyktingar har fått hjälp i Moldavien

Till fattiga Moldavien har nära en miljon flyktingar strömmat in från grannlandet Ukraina. Många av dem har sedan kriget bröt ut för två år sedan fått hjälp av Frälsningsarmén med mat och kläder, men också med möjlighet att arbeta vid möblerade arbetsstationer.

Frälsningsarmén i Moldavien har under två år av krig stöttat 4600 ukrainska flyktingar på bred front. Dels genom att erbjuda matpaket, barnmjölksersättning, lagade måltider och hygienartiklar som tvål och tvättmedel. Men även att fortlöpande dela ut kläder, skor och en mängd andra basartiklar.

Ukrainas närmaste grannländer har tagit ett stort ansvar sedan krigsutbrottet i februari 2022. Moldavien är ett av Europas fattigaste länder och har tagit emot så många som 900 000 ukrainska flyktingar. Många av dem kom dit akut som flyende och har med tiden beslutat sig för att stanna i grannlandet, vänta ut en eventuell fred och förhoppningsvis kunna återvända hem senare.

När allt i livet saknas är behoven mycket stora. Ukrainarna har inte bara försetts med dagliga basvaror av utan också med saker som hjälpt dem att bygga ett provisoriskt hem, kommunicera med omvärlden och kunna arbeta vid dator.

-På orterna Ialoveni, Ciocana och på centret i Chisinau ”Rainbow of Hope” -samt i provisoriska tält vid tågstationerna  - har vi rustat med möblerade arbetsstationer,  IT-tillbehör och andra tillbehör för att stötta flyktingarna, säger Christian Lerne, enhetsledare på Internationell utveckling på Frälsningsarmén.

Frälsningsarmén har även ordnat barnaktiviteter för de barn vars anhöriga kommer för att hämta mat.

-Att vänta medan ett långvarigt krig pågår är påfrestande, inte minst för barnen,  berättar Christian Lerne. Därför är även samtalsstöd och traumabearbetning viktigt, något som projektet också har bidragit till.

Text: Carina Tyskbo
Foto: Frälsningsarmén i Moldavien