Stöd vårt internationella arbete

Katastrofhjälp runt om i världen

Frälsningsarmén i Sverige stödjer genom det internationella arbetet många långsiktiga projekt i bland annat Malawi och Kenya. Men vid katastrofer krävs det snabb och tillfällig hjälp, så kallad ”Emergeny Rapid Response”. Även här kan Frälsningsarmén i Sverige vara med och stödja.

Hungersnöd i Tanzania

I Tanzania är många beroende av självhushållning för sin överlevnad. När det blir svår torka riskerar både boskap dö och grödor torka bort. Frälsningsarmén i Tanzania gjorde en insats främst i två områden under år 2022; i norra Tanzania norr om Serengeti samt i södra landet i Nachingwea i Lindi regionen. Frälsningsarmén delade ut mat till 185 hushåll varav hundra var i Serengeti i norr och 85 i söder. Totalt fick 925 människor del av hjälpen. Enligt rapporten är dock behovet av hjälp fortfarande stort.

I ett tackbrev till Frälsningsarmén i Tanzania visade det lokala styret i områdena och de som mottagit hjälpen sin uppskattning, särskilt att hjälpen nådde de äldre, men också att hjälpen gick till barnen som tidigare inte kunnat gå till skolan på grund av hunger när familjen saknat mat.

Lärdomar man dragit av detta projekt är att det är nödvändigt att lära människorna hur man bättre kan spara mat och hur man odlar produkter som klarar torka bättre. De som vid goda år får stora skördar säljer ofta överskottet istället för att spara inför nästa säsong, här ser man behov av undervisning.

Extrema regn i Costa Rica

Är det inte torka som orsakar katastrofer kan det vara regn. Costa Rica drabbades 2021 av extrema regn och Frälsningsarmén i landet såg behov av akut hjälp i flera regioner. De människor som var i behov av hjälp var landets ursprungsbefolkning och de bor i svårtillgängliga områden, ofta i djungelområden långt bort från körbara vägar. För att nå dem behövde man meddela byarna när hjälpen skulle vara vid en viss punkt efter vägarna. Då kunde folket gå den fem timmar långa vandringen från byarna till vägen för att ta emot hjälpen. Frälsningsarmén gjorde denna insats tillsammans med olika myndigheter i Costa Rica samt andra av NGO:s frivilliga organisationer. Vägarna behövde göras körbara innan hjälpen överhuvudtaget kunde föras in i djunglerna, det ansvaret vilade på landets nationella katastrofkommitté.

Enligt rapporten från Frälsningsarmén i Costa Rica gick arbetet enligt planen och koordinerades bra i samarbete med lokala myndigheter som hade listor på familjer som var i akut behov. Hjälpen som delades ut var totalt 321 paket med matvaror och vattenflaskor samt 321 paket med hygienartiklar och anti covid-19 produkter. Totalt delades det också ut 2345 ansiktsmasker. Det var 321 familjer som fick hjälp och antalet personer var 1605, barn vuxna och äldre.

Hunger i Malawi

Malawi är ett av de länder som Frälsningsarmén i Sverige har ett närmare och mer permanent samarbete med, men även i sådana länder kan det behövas särskilda insatser. I Salimadistriktet i Malawi var det akut matbrist i slutet av 2022. Vid arbetet med hungerkatastrofen i Salima samarbetade Frälsningsarmén i Malawi i med regionala hjälpkommittéer och med de lokala bykommittéerna och byhövdingarna, men också med nationella myndigheter och parlamentsledamöter. I Malawi kunde Frälsningsarmén skicka välutbildad personal och frivilligarbetare med kunskaper om kris- och katastrofhantering.

Personal från Frälsningsarmén i Malawi sitter vid en lerfärgad vägg med sprickor i tillsammans med en äldre man och samtalar.
Frälsningsarméns personal i samtal med en äldre man i Salimadistriktet.

Hjälpen prioriterades för äldre, människor med olika funktionshinder, hushåll med ensamstående mammor, hushåll där barnen saknade föräldrar och kroniskt sjuka personer. Anledningen till urvalet är att dessa grupper har svårast att anpassa sig vid katastrofer och deras marginaler är låga även när allt är som vanligt. I Salima fick 300 hushåll denna hjälp, totalt var det 1938 personer. Hjälppaketen bestod av en säck majs på 50kg, fem tvålstänger (tvål säljs ofta som långa stänger i Afrika), två liter matolja, ett kilo salt och fem kilo bönor per hushåll.

Text: Jonas Nimmersjö
Foto: Frälsningsarmén