Hjälp de drabbade i Pakistan

Vi fortsätter hjälpa Pakistan efter översvämningarna

Under sommaren 2022 drabbades Pakistan av mycket omfattande översvämningar och Frälsningsarmén i Sverige stödjer insatser för att hjälpa de drabbade. Vi har ställt några frågor om vad Frälsningsarmén gör på plats till George William som är ansvarig för Frälsningsarméns katastrofarbete i Pakistan.

Hur är situationen nu i landet?

Situationen är fortfarande mycket allvarlig och kaotisk. En tredjedel av landet översvämmades och framförallt i de södra delarna står stora områden fortfarande under vatten sedan en månads tid. Människors situation är mycket svår då fälten står under vatten och mycket av det som skulle skördas är förstört, Cirka en miljon boskap har förolyckats och många människors hus är förstörda. Det gör att många människor lever i läger och behöver akut nödhjälp då deras försörjningsmöjligheter har slagits sönder.

Vad gör Frälsningsarmén för att hjälpa de drabbade?

Frälsningsarmén har delat ut nödhjälp på fyra platser i form av bland annat mat, hygienartiklar och filtar i områdena Tehsil Pai, Karachi, Banu och Umeedabad.

Vilka är de största behoven just nu?

Förutom matsäkerhet och boende är tillgången till sjukvård och hälsovård en stor utmaning då människor inte kan ta sig till sjukhus och kliniker. Cirka 2000 hälsoinrättningar är vattenskadade.

Vad planerar Frälsningsarmén att göra?

Vi kommer att fortsätta ge nödhjälp som tidigare men undersöker också möjligheten att stödja mobila kliniker som kan hjälpa till med medicin och sjukvård. Många har fått problem med hudsjukdomar.

Vi planerar också insatser för att hjälpa till på lång sikt så att människor kan säkra sina försörjningsmöjligheter. Människor kommer behöva hjälp att starta upp jordbruket när vattnet sjunkit undan. Spargrupper och mikrokrediter kan bli aktuella så att nya investeringar kan göras.

Vilka är de största utmaningarna?

Behoven är enorma så resurser att hjälpa det stora antalet människor som behöver hjälp är en utmaning. Många platser har ännu inte nåtts av hjälparbetare då vägar är förstörda.

Text: Christian Lerne

Ge en gåva till de drabbade i Pakistan

Välj engångsbelopp

Du vet väl om att du kan få skatteavdrag om din gåva är 200 kr eller högre? Du behöver isåfall uppge ditt personnummer på tacksidan.

Välj betalsätt