Stöd vårt internationella arbete

Så vill vi stoppa hungersnöden i Malawi

I Malawi, ett av världens fattigaste länder, lever de flesta på att odla och sälja grödor som majs, cassava och ris. Vid den senaste tidens extrema väderförhållanden, blir följderna katastrofala för bönderna. Översvämningar gör att plantor sköljs bort och vid perioder av torka dör de. Din gåva kan vara skillnaden mellan liv och död för dessa människor!

Vi vill göra människorna i Malawi självförsörjande

Frälsningsarmén har försett många barn med näringslösningar och har anordnat akut matutdelning i Malawi när det har varit nödvändigt. Det ger god hjälp på kort sikt men det är ingen långsiktig lösning då det gör befolkningen beroende av hjälp utifrån.

Därför driver Frälsningsarmén, tillsammans med myndigheter och invånarna själva, ett långsiktigt utvecklingsprojekt för att göra människor självförsörjande. Detta omfattar de 30 värst drabbade byarna i norra Malawi, i distriktet Karonga. 

De aktiviteter som ingår i projektet är att:

  • Utveckla varningssystem för katastrofer. Detta är exempelvis inköp av visselpipor och mobiltelefoner som kan användas för att varna människor om kommande katastrofer.
  • Se ut samlingspunkter på säkra platser.
  • Bygga upp lager av sjukvårdsmaterial och medicin på säkra platser, framförallt medicin mot kolera som är vanlig vid översvämningar.
  • Utbilda i första hjälpen.

Åtgärder för göra människorna i Malawi självförsörjande:

  • Utbilda i hur man på ett bättre sätt kan bruka åkerjord i regioner med torka eller översvämning.
  • Förse odlarna med gröda som tål torka.
  • Hitta andra försörjningsmetoder om jordbruket slås ut.
  • Skydda ekosystem, exempelvis vattendrag, åkermark och skogar men också bebyggelser, vägar och andra transport- och kommunikationssystem.
  • Utbilda befolkningen i hur de lättare kan förutse risker.

Översvämningar följt av svår torka

Under våren 2015 blev 200 000 människor i landet tvungna att lämna sina hem då både bostäder och skördar förstördes av översvämningarna. Därefter följde långa perioder av svår torka.

Följden blir svält, undernäring och dålig hälsa

I dagsläget lider miljontals invånare av hungersnöd med svält, undernäring och dålig hälsa som följd. Vi har sett hur barn inte växer som de ska och hur de drabbas av svullna magar och ödem/vattenansamlingar i exempelvis fötter. De blir orkeslösa och klarar inte av att gå i skolan.