Stöd vårt internationella arbete

Lyckat vattenprojekt för skolor i Kenya

I Kenya har projektet WASH pågått under tio år. Vatten samlas i stora tankar, renas och förser skolor med dricksvatten och bättre möjlighet att sköta hygienen. Tack vare utbildning i teknik och underhåll har skolorna självständigt kunnat sköta vattentankarna.

Vattenprojekten i Kenya och även Malawi är en central del av Frälsningsarméns arbete i Afrika. Nyckeln är att förmå samla vatten under regnperioden för att klara vattenförsörjning under hela året. Detta kräver bra vattentankar och effektiv vattenrening.

– På skolorna har Frälsningsarmén varit med och byggt vattentankar där stora mängder insamlat vatten renas varje dag, säger Ngolia Kimanzu, på Frälsningsarméns internationella enhet i Stockholm.

Vattenförsörjning kräver välskött teknik

För tio år sedan startade Frälsningsarmén ”Kenya Rural Schools WASH Project” i Kilindiloni SA (Salvation Army/Frälsningsarmén) Primary school. En god vattenförsörjning består inte bara av att man samlar in vatten utan kräver en fungerande, välskött teknik och mekanik, liksom drift och underhåll. I fattiga afrikanska länder kan brist på reservdelar sätta verksamheter och funktioner ur spel och leda till att man inte kan ge människorna den hjälp som behövs, ibland under lång tid.

Skolan kan själv sköta driften

Därför har mycket arbete lagts ner på hållbara tekniska mjuk- och hårdvarulösningar när det gäller vattenprojektet. Redan från start har det varit viktigt att ge skolans ansvariga grundläggande utbildning och instruktioner kring hur tankarna ska skötas. Det handlar om regnvattenupptagning, hantering av verktyg och reservdelar för reparationer, men också om rengöring av hängrännor, tak och toaletter.

– Nu tio år senare ser vi hur utbildningen lönat sig och hur skolan själv ansvarar, sköter och underhåller vatten- och hygienprojektet. Drift och underhåll har verkligen förankrats i skolsamhället och styrelserna, säger Ngolia Kimanzu.

Rektorn glad över framgången

Josephat Mugambi, nuvarande rektor för Kilindiloni SA Primary school är strålande glad när han berättar:

– Detta har hjälpt vår skola oerhört mycket! Varje tank har en kapacitet på 16 000 liter och är väl skuggad för att skyddas från väderskiftningarna. På det här sättet får vi vatten till skolan och i förlängningen även till kyrkan, säger han.

Rektor Mugambi berättar stolt hur också toaletterna renoverats och fräschats upp med ommålning och byte av dörrar. Området har på grund av topografin problem med jorderosion vid exempelvis kraftiga regn, men redan nu planerar man för åtgärder som ska hålla jorden kvar.

Frälsningsarmén och skolan i nära samarbete

– Det här visar att drift och underhåll verkligen är nyckeln till hållbarheten i många utvecklingsprojekt. Att Frälsningsarmén under åren varit sponsor i nära samarbete med skolledningen har varit avgörande för att vattenprojektet ska fortsätta vara säkert och fungerande, säger Josephat Mugambi.

Text och foto: Philip Mbovu
Översättning/textbearbetning: Carina Tyskbo

Stötta människorna Kenya

Din gåva ger oss möjligheten att fortsätta stötta människorna i Kenya. Vi tror på handling.

Välj engångsbelopp

Du vet väl om att du kan få skatteavdrag om din gåva är 200 kr eller högre? Du behöver isåfall uppge ditt personnummer på tacksidan.

Välj betalsätt

Läs mer om WASH-projektet