Stöd vårt internationella arbete

Rent vatten till Kenyas skolbarn

Tack vare Frälsningsarmén får skolbarn i Kenya rent dricksvatten. Men hur ska insamling och rening av regnvatten ge bästa resultat? Enkla förebyggande åtgärder, samarbete med lokalbefolkningen och att tydligt fördela ansvaret för skötseln är några av nycklarna, visar ett färskt examensarbete från Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Hur kan skolor i Kenya se till att skolbarnen får tillräckligt med säkert dricksvatten? Torun Allansson, civilingenjörstudent i miljö och vattenteknik vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), vet mer. Tillsammans med Frälsningsarmén och företaget Ecoloop presenterade hon nyligen sitt examensarbete om insamlat regnvatten.

– Utmaningen är att undvika de mikrobiologiska bakterier som bildas när skräp, fågelträck och annat från hustaken rinner med ner i vattentankarna. Insamlat regnvatten kan räcka längre genom att optimeras bättre. Här påverkar nederbördsmängd, lagerkapacitet, vattentankarnas volym och hur man blir bättre på att hushålla med vattnet, säger hon.

Enkla förebyggande åtgärder

Främst har Torun Allansson undersökt hur skolor kan hålla högre vattenkvalitet. Förutom tekniken finns en rad ganska enkla förebyggande åtgärder – som till exempel bättre underhåll och rengöring av tankar, tak och stuprör, och att bestämma vem som är ansvarig för vad i underhållet så att det sker regelbundet.

– Teamet från Frälsningsarmén stöttar med ingenjörskunskaper, teknik och pengar men det viktiga grundarbetet görs av invånarna själva. När vi bygger långsiktiga relationer får man med sig så många som möjligt i arbetet och kan fördela ansvaret tydligt, säger Torun Allansson.

Det finns både avancerade och enklare metoder för att förbättra kvaliteten på det insamlade regnvattnet i Kenya. Reningsmetoder som filtrering och klorering behövs för att vattnet ska bli säkert att dricka. Tyvärr har många skolor sällan råd med klorinering. Men sandfilter kan byggas lokalt, och det sparar pengar då man slipper beställa det långväga ifrån.

Utbildning i vattenfrågor

Helfrid Schulte – Herbrüggen är vattenexpert och programråd på Frälsningsarméns Internationella avdelning. Hon förklarar att utbildning i vattenfrågor är väldigt viktigt, liksom att eliminera myter om vatten och öka medvetenheten om att hushålla med det vatten som finns.

– Vi behöver involvera lärarna, rektorn, den lokala hälsomyndigheten och elevernas föräldrar. Hur ska de arbeta, och vad gör man den dagen något på tanken går sönder? Det handlar om en mänsklig infrastruktur såväl som en praktisk, säger hon.

Arbetet begränsas också av skolornas budget. Här kan insamlade medel från Frälsningsarmén skapa förutsättningar till bättre vatten för fler. Varje krona är värdefull.

Kostnad för insamling och rening av regnvatten på en skola i Kenya

  • Regnvattentank, 10 000 liter vatten - cirka 7 500 kr
  • Ett renande filter -cirka 6 000 kronor
  • Klorinering av 10 kubikmeter vatten – 25 kronor (25 öre per 100 liter vatten).