Stöd vårt internationella arbete

Torka, översvämningar och krig

På många håll i Afrika är bristen på vatten ett stort problem, områden kan vara utan regn i månader, ibland år. När det sedan väl börjar regna så kommer det ofta mycket på en gång och är då marken hård efter månader av torka finns det inget som suger upp vattenmängderna. Resultatet leder ofta till översvämningar som för många blir en katastrof. Frälsningsarmén hjälper de utsatta akut med mat, filtar, kläder och samtalsstöd.

I april 2022 drabbades Sydafrika av omfattande översvämningar och jordskred. Katastrofen krävde 448 människors liv och över 40 000 personer tvingades fly sina bostäder, över 12 000 bostäder i de sydöstra delarna av Sydafrika förstördes helt. Utöver detta tillkom förstörelse av infrastruktur som vägar och broar, men även viktiga funktions byggnader som sjukhus, vårdcentraler och skolor förstördes.

Landets president utropade ett nationellt nödläge. Frälsningsarmén satte genast igång sitt arbete för att nå de utsatta med hjälp, som filtar, kläder och samtalsstöd. 1000 familjer fick hjälp, totalt 5330 personer.

Hjälp behövs fortfarande

Sydafrikas kyrkliga råd och lokala kyrkoforum samarbetade med Frälsningsarmén i att dela ut hjälp till behövande. Man samarbetade också med myndighetsorganisationer och fortsätter med det samarbetet för att ta hand om efterkommande problem.

Översvämningarna var så svåra att hjälparbetet till nödställda familjer genom Frälsningsarmén i Sydafrika fortsätter, nu med lokalt insamlade medel. Effekterna av katastrofen kommer vara märkbara många år framåt och Frälsningsarmén lokalt kommer fortsätta ge sitt stöd till behövande. Tusentals är fortfarande inhysta i tillfälliga boenden och stora samlingssalar. För endel går platsen där deras hus tidigare stod inte längre att bygga på. För andra som har en lämplig tomt att bygga på saknas ekonomiska resurser.

Krigsflyktingar i Burkina Faso

Om inte naturen skapar katastroferna är människor tyvärr bra på att själva göra det för andra. I Burkina Faso finns det islamistiska fraktioner som ofta orsakar mycket lidande för övrig befolkning. I de sydvästra delarna av landet har de vid upprepade tillfällen försökt attackera och döda personer som talar om kristendom och då de inte lyckats hitta dem de sökt har de istället attackerat alla de ser. Vid en sådan attack försvarade sig byborna i en by, efter det återkom jihadisterna och dödade urskillningslöst. Många bybor flydde då därifrån, och folk från grannbyn Madiasso kände sig också osäkra och lämnade sin by men återvände inom kort för att så och plantera grödor på sina fält. Då attackerades de. Och folk tvingades fly igen. Många flydde till staden Bobo Dioulasso där de kom i kontakt med Frälsningsarmén.

De senare flyktingarna fick inte med sig många tillhörigheter, eftersom jihadisterna också förstört deras transportmedel såsom bilar och bussar. Därför hade de bara åsnor eller motorcyklar att lasta på eller fick gå till fots. Sitt levebröd, jordbruket, fick de lämna ofärdigt och även om de kommer tillbaka så är det för sent att plantera eller så denna säsong. Det främsta behovet personerna hade var att få mat, sedan att få bättre boenden. Då många familjer bodde i ”tält” gjorda av träpinnar och plast i stora läger vilket också gör att sanitet och hälsa blir högprioriterat, så behöver de bättre skydd och bättre sanitetsmöjligheter.

Byggmaterial packas på en lastbil
Byggmaterial för att bygga akuta skydd till de som blivit av med sina bostäder.

Mat och myggspray

– Många av familjerna består av kvinnor och barn, några av männen har blivit kvar i byn. En kvinna hade flytt när hon var höggravid och födde barn under extremt ohälsosamma förhållanden, berättar Tim Poudiougou, projektansvarig i sin rapport. När de tillfrågades om sina omedelbara behov, bekräftade de  att det var mat - och fortsatte med att förklara att de varje dag har tvingats gå ut för att försöka tigga mat eller göra ett litet jobb som att tvätta kläder eller dylikt för att kunna försörja familjen.

Från Frälsningsarméns lokaler i Bobo Dioulasso där man på ett säkert sätt kunde lagra mat delade man ut hjälpen, de behövande fick tomater, bönor, olja, mattor att sova på, myggnät, tvål och insektsspray. De som behövde fick också mediciner mot malaria och mask.

Ingen annan hjälp

Ofta sker nödhjälpsarbetet i samarbete med andra NGO’s och myndigheter, men tyvärr fanns det i detta arbete ingen annan på plats. Många av dessa människor skulle svultit utan Frälsningsarméns ingripande. Det var totalt 121 familjer som fick hjälp av Frälsningsarmén i Bobo Dioulasso, totalt 650 personer varav 300 var kvinnor och 300 var barn. Frälsningsarmén fick dock god hjälp från allmänheten i Bobo Dioulasso som de har god relation med.

Text: Jonas Nimmersjö