Stöd vårt internationella arbete

Mildred hjälper sjuka och fattiga i Paraguay

I en fattig förort till Paraguays huvudstad Asunción ligger kliniken Tekokatu. Här har Frälsningsarmén hjälpt sjuka och fattiga människor i mer än 20 år. Ansvarig för arbetet är sedan två år tillbaka Mildred Tourn – vars mamma var svensk. ”Jag känner att jag har fått en gåva från Gud att hjälpa människor”, berättar Mildred.

Jag försöker nå Mildred Tourn på kliniken i San Lorenzo, strax utanför Asunción i Paraguay. En receptionist svarar över en sprakig telefonlinje och jag frågar försynt: ”Mildred?”. Det blir tyst, men efter några minuters letande hörs en annan röst, och jag försöker igen: ”Mildred?”. Nu verkar Mildred vara på tråden. Jag undrar om hon pratar svenska.

— Jag förstår en del svenska, men jag pratar inte så bra, säger hon lite trevande.

Hjälp till både ande, själ och kropp

Ända sedan Mildred invigdes som officer 1993 har hon haft en längtan att hjälpa fattiga och sjuka människor och sedan två år tillbaka har Mildred det övergripande ansvaret för Frälsningsarméns klinik i San Lorenzo som hjälper människor till både ande, själ och kropp. Den holistiska människosynen på kliniken återspeglas i namnet. Teko katu betyder ”ett fullständigt liv” på Paraguays lokala språk, guaraní.

— Vi jobbar med integrerad hälsovård, där vi försöker se hela människan. De som kommer till kliniken har både fysiska, sociala och andliga behov, förklarar Mildred.

Tre kvinnor med munskydd och två pojkar som sitter vid ett långt bord. På bordet hänger det ett skynke med texten "Teko katu" som betyder ”ett fullständigt liv” på Paraguays lokala språk, guaraní.
Teko katu betyder ”ett fullständigt liv” på Paraguays lokala språk, guaraní.

För de fattigaste invånarna i San Lorenzo

På kliniken finns sju läkare – alla med sina olika specialiteter. Här arbetar allmänläkare, barnläkare, gynekolog, diabetesläkare, kardiolog, psykolog och näringsspecialist sida vid sida. För varje läkarbesök tar kliniken ut en mindre avgift, som endast täcker de grundläggande kostnaderna.

— För de fattigaste invånarna i San Lorenzo betyder kliniken mycket. Om inte Tekokatu hade funnits hade de haft stora problem att få tillgång till sjukvård, förklarar Mildred.

Behoven av sjukvård bland invånarna i San Lorenzo är stora.

— Det är en utmaning att arbeta där, för det finns så många behov. Det finns stora brister i sjukvården, så vi har en viktig uppgift i området, berättar Mildred.

Utbildningar med vitt skilda teman – med kristet budskap invävt

Utbildning är en viktig del av verksamheten på Tekokatu. Människor i närområdet bjuds regelbundet in till workshops och föredrag. Allt är gratis, och syftet med utbildningarna är att öka kunskapen om hur man kan förebygga sjukdomar och förbättra sin hälsa.

Tekokatus utbildningar har vitt skilda teman. De kan handla om allt från första hjälpen, våld i familjen till konsten att vara mamma eller familjeplanering. I de olika utbildningarna vävs också det kristna budskapet in, vilket är viktigt för Mildred.

— Eftersom jag har fått uppleva frälsningen vill jag dela med mig av evangeliet till andra. Det finns många olika sätt att ge uttryck för tron i de program vi har, berättar hon.

Ryggtavlorna på kvinnor som sitter på ett föredrag och lyssnar på en en kvinna med munskydd.
Utbildning är en viktig del av verksamheten på Tekokatu. Människor i närområdet bjuds regelbundet in till workshops och föredrag.

Programmet ”Mjölk och havre” för undernärda barn

Argentina, Uruguay och Paraguay utgör tillsammans Sydamerikas östra territorium inom Frälsningsarmén. Innan Mildred kom till Tekokatu har hon haft flera olika förordnanden inom territoriet. Hon har bland annat arbetat som kårledare och som territoriell socialsekreterare. Under en period var hon även föreståndare för ett barnhem i Asunción, där hennes föräldrar tidigare varit föreståndare.

Just arbetet med barn är något som ligger Mildred extra varmt om hjärtat. Omsorgen om de yngsta är något som även präglar arbetet på Tekokatu. Många av barnen i San Lorenzo lider av undernäring. För att bekämpa problemen har kliniken startat programmet ”Mjölk och havre”, som riktar sig till undernärda barn upp till fem år. Varje vecka samlas 20 barn och deras mammor på kliniken.

— I Paraguay är det vanligt att koka havregryn i mjölk, och det ger vi till barnen för att de ska bli mätta och växa sig starkare, berättar Mildred.

De större barnen får även äta grönsaker och kött. Alla barn erbjuds dessutom regelbundna läkarbesök på Tekokatu.

— Två gånger per år undersöks barnen av allmänläkare och barnläkare för att vi ska se att de följer sina utvecklingskurvor, berättar Mildred.

Genom Tekokatus försorg får barnen i San Lorenzo även möjlighet att bli vaccinerade.

— I samarbete med hälsovårdsmyndigheten har vi möjlighet att ge gratis vaccin till barn enligt den vaccinationsplan som finns, berättar Mildred.

Ryggtavlorna på några vuxna och barn som sitter och lyssnar på ett föredrag. Föredraget hålls av en kvinna från Frälsningsarmén.
Tekokatus utbildningar har vitt skilda teman. De kan handla om allt från första hjälpen, våld i familjen till konsten att vara mamma eller familjeplanering.

”Jag ber att Gud ska hjälpa mig”

I framtiden hoppas Mildred att kliniken ska kunna rekrytera både tandläkare, ögonläkare och traumatolog. Allt för att kunna hjälpa fler människor i området.

— Vi ser att det finns stora behov, men vi kämpar med bristande resurser, förklarar hon.

Mildred hämtar ofta inspiration från sin svenska mammas sociala insatser. För egen del drömmer hon om att få fullgöra den kallelse hon upplever att hon har fått.

— Jag vill leva i Guds vilja och ber att Gud ska hjälpa mig i den uppgift jag har, säger hon.

Text: Lukas Berggren
Foto: Frälsningsarmén och Mildred Tourn

Artikeln finns publicerad i Stridsropets tidning nr 2 - 2022

Fakta : Så arbetar Frälsningsarmén med hälso- och sjukvård i världen

  • Frälsningsarmén finns i 132 länder i världen och driver 172 sjukvårdsinrättningar – 38 sjukhus och 134 kliniker. Utöver detta finns ett stort antal mobila kliniker.
  • Över 1,5 miljoner patienter fick hjälp på ett sjukhus eller en klinik i Frälsningsarméns regi under 2017.
  • På 14 platser i världen bedriver Frälsningsarmén utbildning för sjuksköterskor och barnmorskor. Ur Frälsningsarméns internationella visionsdokument för hälso- och sjukvård: ”Frälsningsarmén strävar efter att vara en betydelsefull aktör för att erbjuda trosbaserad, integrerad primärvård av hög kvalitet så nära familjen som möjligt, genom att prioritera fattiga och marginaliserade medborgare i samhället. Frälsningsarmén erbjuder utbildningsprogram som rustar vårdpersonal med relevant kompetens och erfarenhet samt utvecklar överlåtelsen till holistisk, kristen hälso- och sjukvård.”