Stöd vårt internationella arbete

Tio år av stöd till krigsdrabbade i Ukraina

Frälsningsarmén fanns på plats redan då Ryssland började sin första invasion av Ukraina för tio år sedan. När kriget intensifierades 2022 växte hjälparbetet i omfattning. Tack vare närvaro i ett antal Europeiska länder har Frälsningsarmén effektivt kunnat samordna biståndet, berättar Damaris Frick, chef för Salvation Army International Emergency Service.

Frälsningsarmén har sedan krisen i Ukraina började för 10 år sedan, när Ryssland år 2014 invaderade delar av Ukraina och annekterade Krimhalvön, samordnat humanitära insatser från Frälsningsarméns högkvarter i London. Under åren 2014 och 2015 hade man på IES, Salvation Army International Emergency Service, flera projekt för att möta behoven hos internflyktingar i Ukraina. 

När kriget tog fart igen den 24 februari 2022 vid den ryska invasionen av Ukraina sammankallades genast Frälsningsarméns territoriella ledning för östra Europa, ledningen på det internationella högkvarteret för Europazonen, ledare för programresurser och stabschefen på det internationella högkvarteret till ett digitalt möte för att se hur krisen kan hanteras. Detta möte övergick till ett regelbundet möte. Frågor som behov, strategier, psykisk hälsostöd (Care for the Carer), kommunikation och annat diskuterades, berättar Damaris Frick, IES Director.

– Från krisens tidigaste dagar har IES tillhandahållit samordning, administration, tekniskt stöd och projektstöd till Östra Europaterritoriet och andra europeiska territorier som behöver reagera.

Lokal hjälp i flera länder

Under krigets första månader tillhandahöll IES inte bara det operativa stödet för insatsen. IES ordnade även utplacering och ledning (före, under och efter) av utbildad och erfaren internationell personal. Hittills har 34 personer från 12 olika territorier och IHQ har utplacerats till Moldavien, Rumänien, Ukraina och Polen för att stödja de lokala hjälpinitiativen, det logistiska stödet angående lagring och transport av hjälpartiklar till Ukraina genom Polen samt samordning av de stödjande kontorens krav och förväntningar.

– Mandatet för International Emergency Services (IES) är att övervaka och samordna det internationella biståndet och stödet till territorier vid tider av katastrofer och konflikter. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, tekniskt, operativt och strategiskt stöd och råd, utplacering av internationell personal, vid behov, och samordning av ekonomiskt stöd, berättar Damaris Frick. IES har ett nära samarbete med de andra sektionerna och ledarskapet för programresursavdelningen och Europazonen.

77 nödprojekt har startats

Från IES har man under år 2023 startat 77 olika ”rapid response-projekt”, nödprojekt, samtidigt har man ett antal pågående projekt som startades året innan.

– Nivån på det stöd som behövs varierar mycket beroende på erfarenheterna hos människorna på plats, komplexiteten och omfattningen av en situation etcetera, säger Damaris. Insatsen i Ukraina är definitivt den största operationen i år med den högsta nivån av samordning som krävs.

Bra samordning i Europa

Något som gör arbetet lättare är responsen de europeiska länderna visat mot Ukraina, menar Damaris Frick. De flesta europeiska länder ansträngde sig för att göra underlätta när det gäller inrese- och visumkrav, tillgång till tjänster, stöd med bostäder, transporter och så vidare lättare för ukrainska medborgare som flydde från kriget.

– De tillgängliga resurserna, infrastrukturen och tjänsterna över hela Europa är verkligen en stor fördel för att ta emot och välkomna flyktingar från Ukraina. Frälsningsarmén har en närvaro i många europeiska länder och var därför i en idealisk position för att ge stöd. Mycket utmärkt arbete har ägt rum och pågår fortfarande på många ställen i mer än 20 europeiska länder. Mycket bra samordning ägde också rum mellan IHQ och de olika stödjande utvecklingskontoren i Europa och utanför.

Utmaningar väntar i framtiden

Några av utmaningarna Damaris ser är att Frälsningsarmén är mycket liten i många länder, särskilt i östra Europa. I Polen har TSA till exempel bara fyra kårer. Detta innebär att kapaciteten och erfarenheten att hantera en tillströmning av människor som anländer till deras länder och flyr från ett krig är begränsad.

– Frälsningsarméns struktur innebär också att varje territorium svarar på sitt unika sätt och att få statistik och data om den övergripande responsen har varit ett mycket svårare jobb än väntat. Kommunikation har också varit utmanande och kanske kunde den globala Frälsningsarmén ha gjort ett bättre jobb med att dela en del av det viktiga arbetet bättre med omvärlden.

– Med en utdragen kris som denna står vi också inför verkligheten att en del av välkomnandet i Europa har försvunnit och vissa politiska partier använder utmaningarna för att främja nationalism, stängda gränser och strängare inresekriterier för flyktingar. Det finns också de utmaningar och ibland olika behandling som flyktingar från andra delar av världen möter. Du ser inte många uppdateringar om Ukraina längre i nyheterna och en tragedi ersätts lätt i människors medvetande av en annan. Detta har också betydelse för insamlingen. Medan behoven i Ukraina och angränsande länder fortfarande är enorma, har de tillgängliga medlen för att möta dessa behov blivit mindre och mindre.

Text: Jonas Nimmersjö
Foto: Privat