Stöd vårt internationella arbete

Hjälp till befolkningen i Kenya efter översvämningar och jordskred

I mitten av april drabbades Kenya av katastrofala översvämningar och jordskred till följd av häftiga regn. Denna naturkatastrof har krävt minst 188 människors liv medan hundratals fortfarande saknas och över 200,000 människor har förlorat sina hem. Livsmedelsproduktionen har slagits ut och tusentals har förlorat sin boskap och därmed sitt levebröd.

I Kenya finns Frälsningsarmén över hela landet uppdelade två territorier som snabbt var igång med att hjälpa de drabbade i samarbete med myndigheter och andra ideella organisationer, som andra kyrkor och Röda Korset i Kenya.

– Genom att gå samman som ett team, maximerar vi vår påverkan och säkerställer samordnad och effektiv hjälp vid katastrofer som den nuvarande översvämningssituationen, säger major Hudson Mouhaliar, utvecklingsansvarig för Frälsningsarmén i Kenya West.

– Som människa har var och en av oss ett ansvar att hjälpa våra bröder och systrar som drabbas av katastrofer, säger kapten Isaac Kyale nödhjälpsansvarig i Kenya West. Styrka kommer inte från fysisk kapacitet; styrka kommer från enhet.

Hjälp till 3 500 familjer - Sverige hjälper ytterligare 1 500

Hjälpen som Frälsningsarmén främst bidrar med är mat, filtar och hygienkit. Behovet är stort, och samordning med andra hjälporganisationer är avgörande för att säkerställa att stödet når alla drabbade samhällen. I denna första hjälpfas ska ungefär 3,500 familjer få hjälp.

De senaste kraftiga regnen i Homa Bay (Nyakach ,Karachuonyo) som orsakade förödande översvämningar tvingade 1,731 familjer att söka tillflykt i offentliga skolor. I Kisumu är situationen ännu värre och många fler är i behov av hjälp. Jordbrukssektorn, en livlina för många samhällen, har drabbats hårt med förluster av boskap och omfattande skador på åkermark vilket förvärrar den redan svåra situationen.

Kenyas myndigheter och humanitära organisationer har påbörjat ett hjälparbete här och cirka 20 590 personer har fått stöd. Frälsningsarmén i Sverige stöttar nu ett projekt som syftar till att ge ytterligare hjälp till 1 500 familjer som befinner sig i särskilt utsatta områden.

Hjälp anpassat efter behov

När Frälsningsarmén i Kenya blev informerade om krisen mobiliserade de sina resurser och personal för att besöka de drabbade samhällena. Målet var att på plats bedöma situationens allvar och personligen besöka de familjer som drabbats av översvämningarna. Detta gav familjerna inte bara emotionellt stöd utan också en konkret försäkran om samhällets motståndskraft och enighet i tider av motgångar. Människorna i dessa drabbade samhällen kommer nu att få hjälp som är anpassad efter deras behov.

– Nöd- och utvecklingsteamen, liksom andra officerare, personal och volontärer i båda de kenyanska territorierna, arbetar mycket hårt för att se till att de människor som drabbats av denna tragiska situation får det stöd de behöver. Vi är tacksamma för stödet från hela världen, säger Major Moses Njagi, utvecklingsansvarig i Kenya East.