Stöd vårt internationella arbete

Ge ungdomar framtidstro i Bolivia

Hur får man tonåringar i utsatta latinamerikanska områden att förstå sin potential? I Frälsningsarméns sociala projekt stärktes unga och föräldrar i samtal om familjerelationer och möjligheten till framtida studier.

I Viacha i Bolivia har Frälsningsarmén drivit ett socialt projekt för att stärka familjer, främst tonåringar och föräldrar. Målet är att barn och tonåringar som går på centret bättre ska förstå vilka möjligheter de har att tillsammans med föräldrarna få ett bättre liv, där de tar tillvara och utvecklar sina förmågor.

Som en del i satsningen ordnade Frälsningsarmén också roliga och inspirerande fritidsaktiviteter för att skapa starkare relationer och bygga förtroende mellan barnen och föräldrarna och personalen.

-I fattiga länder kan det vara svårt att ta sig ur sina låga förväntningar på vad mitt liv kan ge mig. Därför är det väldigt viktigt att stärka människors hopp inför framtiden. Vårt arbete visar på att det går att ta sig ur fattigdom och utsatthet, säger Christian Lerne, enhetsledare på Internationell utveckling på Frälsningsarmén.

Familjerna i Viacha fick senare komma på fler träffar för att samtala med varandra och lära sig mer om viktiga ämnen och livsfrågor. Projektet riktade sig till barn, tonåringar och unga vuxna mellan 8 och 22 år, och antalet deltagare var närmare 400.

Foto: Frälsningsarmén i Viacha