Stöd vårt internationella arbete

Frälsningsarmén i Iasi, Rumänien, märkte att det var många i områ­det som var hemlösa och inte hade någonstans att tvätta sina kläder. Kåren hade inga resurser att hitta bostäder åt alla dem som behövde en, men några tvättmaskiner hade de i alla fall plats för. Sagt och gjort, de startade sin tvättstu­ga, och välkomnade alla i området som behövde det.

Utökade tvättstugan med duschar

Men det var inte bara de hemlösa som kom. Många bostäder i området är av låg standard, och saknar tvättmöjligheter, och de som bodde så var också glada åt möjligheten att kunna gå någonstans och tvätta kläder.

Efter hand visade det sig att det också fanns stora behov av duschmöjligheter, både för hemlösa och för dem som hade någonstans att bo men saknade badrum hemma. Så kåren utökade verksamheten med några duschar som gästerna kunde använda medan deras kläder tumlade runt i tvättmaskinerna.

 

Ett bord med fyra högar av rena kläder.
Rena kläder för de som behöver när de kommer för att duscha.

Stödgrupper, kurser och smörgåsar

Personalen upptäckte att de helt na­turligt fick bra kontakt med gästerna som dröjde sig kvar på kåren och vänta­de på att tvätten skulle bli klar. Det blev många öppningar för samtal om allt möjligt. Här fanns det alltid någon att prata med. Gradvis startades olika sam­talsgrupper, kurser, gudstjänster, stöd­grupper och bibelstudiegrupper. Steget till att servera smörgåsar till dem som väntade på sin tvätt var inte långt.

Tanken är helt enkelt att de som kom­mer till kåren ska må bättre när de går därifrån än de gjorde när de kom dit.

Med hjälp av frivilliga från närområ­det, många av dem själva gäster som be­hövde använda tvättstugan, kunde verk­samheten växa. Och det är fortfarande de som bär och möjliggör verksamheten. De är många som ägnar mycket tid på kåren för att hålla verksamheten rullan­de, och eftersom många av dem också är gäster vet de verkligen hur viktigt det är att tvättstugan kan fortsätta.

Materiell fattigdom i landet

Rumänien blev självständigt år 1989 efter att under 40 år ha varit lydstat till Sovjetunionen. Den snabba omställning­en från planekonomi till marknadseko­nomi fick landet att gunga. En snabb och utbredd privatisering av företag gjorde att arbetslösheten ökade och lönerna mins­kade. Numera är läget mer stabilt, men hälften av befolkningen lever fortfarande i vad som kallas ”materiell fattigdom”.

Det betyder att de har en inkomst de mer eller mindre klarar sig på, men ändå sak­nar resurser och samhällsservice. Det har till exempel länge varit väldigt dyrt både att hyra och köpa bostäder och vattentill­förseln i många bostäder är otillförlitlig. Detsamma gäller el och värme.

Personal och hjälpsökande som står och samtalar i kårens lokal.
Varje dag är kårens lokaler fulla av folk som tvättar, duschar, äter mat, läser tidningar, pratar med varandra och deltar i gruppverksamheten.

För många har det blivit ett andra hem

Det är delvis därför tvättstugan i Iasi har blivit en sådan centralpunkt i områ­det. Varje dag är kårens lokaler fulla av folk som tvättar, duschar, äter mat, läser tidningar, pratar med varandra och del­tar i gruppverksamheten. En del har fått jobb tack vare att de genom tvättstugans verksamhet kan hålla både sig själva och sina kläder i bra skick trots att de hemma saknar tillgång till tvättmöjligheter. För andra har kåren blivit ett andra hem, där tvättstugan bara är en av orsakerna till att de går dit.

Och det var också målet. Det handla­de aldrig bara om att tvätta kläder. Det handlade om att ge livskvalitet till de fat­tigaste, mest socialt utsatta och andligt isolerade människorna i Iasi.

Det som började som bara en tvättstu­ga är nu en verksamhet som varje dag ar­betar för att förändra människors liv till det bättre, och erbjuda dem en plats i en kristen gemenskap där de är välkomna, uppskattade och värdefulla.

Text: Lena Wickberg

Foto: Frälsningsarmén

Fakta – Tvättstugeprojekt i Iasi, Rumänien

  • Iasi (uttalas ”Jashi”) lig­ger i östra Rumänien, nära gränsen till Moldavien.
  • Max antal gäster: 50 per dag.
  • Tvättstugan startades 2014.
  • Verksamheten fungerar i nära samarbete med de lokala myndigheterna.
  • Frälsningsarmén i Sverige stöder projektet med en årlig summa under tre år.