Stöd vårt internationella arbete

Minskad fattigdom när kvinnor i Kenya ansvarar för ekonomin

Hur kan kvinnor i Kenya få ett större inflytande i familj och samhälle? Genom att samla tillgångar i ”table banks” och dela ut efter behov har kvinnorna kunnat förbättra husen, betala barnens skolavgifter och vara med och ta viktiga beslut om framtiden.

Achama kvinnogrupp i Kenya bildades i 2017. Målet vid starten var att stärka kvinnor som begränsas kulturellt och samhälleligt och som har ett lågt inflytande över beslut som tas inom familjen. Nu har gruppen över 30 aktiva medlemmar och alla har dragit nytta av aktiviteterna.

Kvinnoarbetet ligger inom Frälsningsarméns projekt Mseto resiliens projekt som har som syfte att göra samhällen mer motståndskraftiga vid torka, jordbävningar eller svåra översvämningar. Projektet är internationellt etablerat och ger mycket goda resultat.

Förbättra husen och betala skolavgifter

Under 2018 startade gruppen ett projekt för att utveckla sina boendeförhållanden.  Tack vare systemet med table banking kunde varje medlem köpa tio plåtskivor till sina traditionella hyddor - ”manyattas", och förvandla dem till mer moderna hus. På det här sättet förbättrades både hemmet och levnadsvillkoren för alla.

– Tack vare projektet vann vi också respekt inom samhället. Pengarna betalade dessutom barnens skolavgifter, säger en stolt och glad Ann Kamais.

Samla tillgångar och dela ut efter behov

– När vi startade 2017 var vi bara 10 kvinnor. Vi började med ”table banking”, delade våra tillgångar och beskrev våra behov bordet runt, berättar Ann Kamais, som är gruppsekreterare i en av grupperna.

Effektivt sätt att bekämpa fattigdom

Table banking är en strategi för finansiering där medlemmar bildar grupper för att spara och låna pengar till låg ränta. Medlemmarna lägger sina besparingar, återbetalningar av lån och andra bidrag på bordet och ger varandra längre eller kortare lån utifrån vad var och en behöver. Målet är att hjälpa framförallt kvinnor att bekämpa fattigdom och ge dem möjlighet att komma i ekonomisk balans.

Makt att bidra till familjens utveckling

Ann Kamais fortsätter:

– Till en början ville våra män inte att vi skulle träffas regelbundet. De trodde att vi slösade bort vår tid. Men när vi började bidra till familjens utveckling och kunde förbättra våra boenden vann vi mer respekt, säger hon.

Text och foto: Samuel Nzioka
Översättning: Carina Tyskbo

Stötta kvinnorna i Kenya

Din gåva ger oss möjligheten att fortsätta stötta kvinnorna i Kenya. Vi tror på handling.

Välj engångsbelopp

Du vet väl om att du kan få skatteavdrag om din gåva är 200 kr eller högre? Du behöver isåfall uppge ditt personnummer på tacksidan.

Välj betalsätt