Hjälp de som drabbats av katastrofen i Malawi

Frälsningsarmén är redan på plats i katastrofens Malawi

Mat, rent vatten och någonstans att bo. Frälsningsarméns medarbetare är redan på plats för att möta de mest grundläggande behoven i katastrofens Malawi, efter cyklonen Freddys härjningar. Och behoven är enorma. ”Vår plan är att fortsätta hjälpinsatserna i de värst drabbade områdena, men vi är helt beroende av människors frivilliga gåvor”, säger Ngolia Kimanzu på Frälsningsarméns internationella enhet i Stockholm.

Cyklonen Freddy har slagit till med full kraft mot Malawi, i sydöstra Afrika. Förödelsen är stor och det rapporteras om kraftiga regnoväder, översvämningar och jordskred i cyklonens fotspår. Över 300 000 människor är drabbade, mer än 500 människor rapporteras döda hittills och tiotusentals människor har förlorat sina hem. De södra delarna av landet är hårdast drabbade.

Många människor saknar mat, vatten och boende

Behoven av akuta hjälpinsatser är enorma. Hus och andra byggnader har förstörts, vägar har eroderat bort och vattnet har smutsats ned till följd av cyklonen.

– Människor saknar mat, rent vatten och någonstans att bo. Det handlar om det allra mest grundläggande för att kunna överleva, berättar Ngolia Kimanzu, på Frälsningsarméns internationella enhet i Stockholm.

Frälsningsarmén redan på plats i de värst drabbade områdena

Frälsningsarmén arbetar sedan många år i Malawi och finns redan på plats för att hjälpa de drabbade.

– Våra medarbetare på plats är redan i full gång med att ordna boende åt hemlösa, dela ut matpaket till alla hungriga och att sprida medel för vattenrening där det behövs, förklarar Ngolia Kimanzu.

Många medier rapporterar om oåtkomliga områden och att hjälpinsatserna har svårt att nå fram till de nödställda. Att Frälsningsarmén redan är på plats i Malawi, och har lokala arbeten i flera av de värst drabbade områdena, gör att hjälpen har lättare att nå fram.

– Frälsningsarmén finns på plats i alla de södra distrikten, där cyklonen har slagit som hårdast, så vi har kort startsträcka för att kunna sätta i gång med våra hjälpinsatser, säger Ngolia Kimanzu.

Ett hårt slag mot ett redan sargat land

Cyklonen Freddy slår mot ett redan sargat land. En utdragen pandemi och kriget i Ukraina har bidragit till att inflationen rusat till hela 25 procent i Malawi.

Nyligen drabbades landet dessutom av det som av FN har beskrivits som ”det mest dödliga kolerautbrottet i landets historia”. Redan har mer än 1 500 personer, varav 200 barn, dött i kolerautbrottet. Översvämningarna efter cyklonen riskerar nu att försämra möjligheterna till god hygien och därmed förvärra smittspridningen.

– Det här är en dubbel katastrof. Människorna i Malawi är redan hårt drabbade av katastrofer och nu förvärrar cyklonen den tidigare situationen, berättar Ngolia Kimanzu.

Stort behov av skyndsam katastrofhjälp

Nu är de drabbade i Malawi i stort behov av omvärldens stöd och skyndsam katastrofhjälp. Frälsningsarmén har medarbetare på plats, men de behöver snabbt förses med resurser.

– Frälsningsarméns medarbetare i Malawi står redo att hjälpa, men nu behöver de vår hjälp. Vår plan är att fortsätta hjälpinsatserna i de värst drabbade områdena, men vi är helt beroende av människors frivilliga gåvor, förklarar Ngolia Kimanzu.

Frälsningsarmén har ett stort förtroende bland myndigheterna i Malawi, och har dessutom lång erfarenhet av katastrofförebyggande arbete i landet. Allt detta underlättar hjälpinsatserna under den pågående katastrofen.

– Vi arbetar i vanliga fall med att bekämpa fattigdom och att förebygga katastrofer i Malawi. Frälsningsarmén har ett väldigt gott samarbete med både lokala myndigheter och FN:s olika organ. Vi har arbetat upp strukturer som vi nu kan använda oss av i samband med katastrofinsatserna, förklarar Ngolia Kimanzu.

Ge en gåva till människorna i Malawi