Stöd vårt internationella arbete

”Utan gåvor kan vi inte genomföra vårt flyktingarbete”

Kathleen Johansson är frälsningsofficer på lettiska kåren Riga 1, som driver ett socialt center dit många ukrainska flyktingar kommer varje vecka. När ett år och nio månader av krig pågått får vi ett samtal där hon berättar om det intensiva arbetet för flyktingarna.

Hur många ukrainska personer möter ni på centret?

– Varje månad kommer 1200 familjer, fördelade över hela månaden, för att få ett mat- och hygienpaket till ett värde av 15 euro. Utöver det tar vår anställda psykolog emot 10-15 gratis besök per vecka, både vuxna och barn får samtala. De flesta dagar i veckan kommer människor för att få kläder och få håret klippt av frisörer som jobbar frivilligt för de ukrainska flyktingarna.

Vad ser du som det största behovet hos flyktingarna?

– De som av olika skäl inte kan arbeta och därmed trygga sin egen försörjning är mest utsatta; äldre, funktionshindrade och mödrar med små barn. Det finns också ett stort behov att få professionell hjälp att hantera psykologiska trauman kopplade till att behöva fly från krig.

Hur skulle du beskriva att människor mår psykosocialt?

– Många har med sig trauman från att ha behövt fly sitt hemland till ett nytt land med annan kultur, andra seder och till viss del annat språk. En del talar också om den dubbla känslan av att vara glad att ha klarat sig bra själv, samtidigt som de kan känna skuldkänslor över att andra släktingar och vänner dött i kriget.

Kathleen Johansson är frälsningsofficer på den lettiska kåren Riga 1 dit många ukrainska flyktingar kommer för att få hjälp.

Många har flytt med små barn – innebär det några särskilda svårigheter psykiskt?

– Ja, ett vanligt dilemma är att inte veta hur länge kriget kommer att pågå. Föräldrarna vet inte om de ska ställa in sig på att bosätta sig i Lettland för gott, eller om de skall vara redo att återvända hem igen. För en femåring är ett par år i ett annat land nog för att de nästan ska hinna glömma livet innan de kom hit. Men föräldrar hoppas att en dag kunna återvända till hemlandet. Flera är därför tacksamma för möjligheten att träffa en psykolog för att få hjälp.

Vilka kommentarer kan ni få på ert arbete?

– Många är väldigt tacksamma för hjälpen de får. De uttrycker ofta att det är så fint att få möta människor som inte bara ger en matkasse, utan också är vänliga. Eftersom arbetet utförs av folk som själva flytt kriget är de också tacksamma över att de som hjälper även kan förstå vilken situation de befinner sig i.

Hur stort är behovet av insamlade medel hos er?

– Arbetet för att hjälpa ukrainska flyktingar är helt beroende av hjälp utifrån! Utan detta skulle vi inte kunna göra det vi gör nu.

Hur ser julen ut för er verksamhet med Ukraina-flyktingarna?

– I december ordnar vi en julfest för de ukrainska frivilligarbetarna som hjälper till med utdelning av mat, klipper hår och sorterar kläder för att vårt arbete ska fungera. I övrigt arrangerar kårerna i Riga olika samlingar som också ukrainska flyktingar är välkomna att vara med på.

Text: Carina Tyskbo